15.09.2015 İzinsiz Yayınları İleten Platform Ve Altyapı İşletmecilerinin Yetkilerinin İptaline Yönelik Duyuru

İzinsiz yayınları ileten platform ve altyapı işletmecilerinin yetkileri iptal edilmiştir

Bilindiği üzere 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 29. Maddesine göre yayın hizmetlerinin iletimi faaliyetlerine ilişkin uyulması gereken idarî, malî ve teknik şartlar Üst Kurulca belirlenir ve şartları yerine getiren kuruluşlara yayın iletim yetkisi verilir. Bu çerçevede, platform ve yayın hizmeti iletimi yapan altyapı işletmecileri, iletimini yapacakları yayın hizmetlerini Üst Kurula bildirmekle yükümlüdürler.

 

Anılan kanun ve yönetmelik hükümleri kapsamında yapılan denetimler sonucunda bazı platform işletmecilerinin iletimini yaptıkları yayın hizmetlerini Üst Kurula bildirmedikleri ve izinsiz yayınları ilettikleri tespit edilmiştir. Bunun üzerine söz konusu kuruluşlar yazılı olarak uyarılmış ve izinsiz yayınlara son vermeleri gerektiği bildirilmiştir. Ancak, uyarıya rağmen bazı Uydu Altyapı Platform işletmecilerinin izinsiz yayınların iletimine devam ettikleri belirlenmiştir.

 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 9 Eylül 2015 tarihli toplantısında, 6112 Sayılı Kanunun 29.Maddesinin 3.Fıkrası ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliğinin ilgili hükümleri gereğince yükümlülüklerini yerine getirmeyen iki kuruluşun yayın iletim yetkisinin iptal edilmesine ve ayrıca kuruluşların TÜRKSAT uyduları üzerinden ilettiği yayınların iletiminin durdurulmasına, Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

Yapılan idari işlem, uydudan izinsiz olarak yayınları ileten platform ve altyapı işletmecilerinin yayın iletim yetkilerinin iptalinden ibaret olup, hiçbir şekilde Üst Kuruldan izinli olarak iletilen televizyon yayınlarını hedef almamakta ve bu yayınların Türksat A.Ş. üzerinden başka uydu platform ve altyapı işletmecileri tarafından iletimini engellememektedir. Dolayısıyla bazı basın ve yayın organlarında yer alan ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun farklı dil ve lehçelerde yayınları hedef aldığına ilişkin iddialar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır.

 

Kamuoyu ve ilgililerin dikkatine önemle sunulur.

 

BASIN BİLDİRİSİ

Tarih: 15 Eylül 2015

Sayı: 17420072-621.02-E.14074                                                                                                 

 

 

 

 

 

Yayın Tarihi : 15 Eylül 2015