17.09.2015 Bölgesel (T2) ve Yerel (T3) Karasal Sayısal Televizyon Yayın Lisansı Sıralama İhaleleri de iptal edilmiştir.

Üst Kurulun 26.08.2015 tarihli ve 2015/37 sayılı toplantısında alınan 2 nolu kararla; Danıştay 13. Dairesinin kararları doğrultusunda Üst Kurulca gerçekleştirilen Bölgesel (T2) ve Yerel (T3) Karasal Sayısal Televizyon Yayın Lisansı Sıralama İhaleleri de iptal edilmiştir.

 İlgililerin dikkatine sunulur.

 

 

BASIN BİLDİRİSİ

Tarih: 17/09/2015

Sayı: 17420072-621.02/14238

Yayın Tarihi : 17 Eylül 2015