29.09.2015 Yüksek Seçim Kurulunun yayın yasağına ilişkin kararı.

Bilindiği üzere, 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 30. maddesine göre, seçimlerle ilgili olarak seçim dönemlerinde yapılan yayınlara ilişkin usul ve esaslar Yüksek Seçim Kurulu tarafından düzenlenir. Üst Kurul, medya hizmet sağlayıcılarının seçim dönemlerindeki yayınlarını Yüksek Seçim Kurulunun kararları doğrultusunda izler, denetler ve değerlendirir.

Yüksek Seçim Kurulunun yayın yasağına ilişkin 22.09.2015 tarihli ve 2015/1751 sayılı kararı ektedir.  

Medya hizmet sağlayıcılarının dikkatine sunulur. (29.09.2015-16.15)

 

 

BASIN BİLDİRİSİ

Tarih: 29.09.2015

Sayı: 17420072-621.02-E.14563

Yayın Tarihi : 29 Eylül 2015