22.10.2015 Kamuoyu araştırmaları, anketler ve tahminlere ilişkin yayın yasakları

Bilindiği üzere Yüksek Seçim Kurulunun 26/08/2015 Tarih ve 1550 Sayılı; 26/08/2015 Tarih ve 1548 Sayılı Kararlarında seçim döneminde yapılacak yayınlara ilişkin hususlar ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Yüksek Seçim Kurulunun 1550 ve 1548 Sayılı Kararları çerçevesinde oy verme gününden önceki on günlük süre yarın başlayacak olup, 22 Ekim 2015 Perşembe gününden itibaren 31 Ekim Cumartesi günü saat 18.00’e kadar; yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla, adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması ve herhangi bir surette dağıtımı yasaklanmıştır.

Ayrıca, 1548 Sayılı Kararın II/A Maddesine göre, “Devlet, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyelerle bunlara bağlı daire ve müesseseler, iktisadi devlet teşekkülleri ve bunların kurdukları müesseseler ve ortaklıkları ile diğer kamu tüzel kişilikleri, umumi menfaatlere hâdim cemiyetler ve Bankacılık Kanununa tâbi teşekküllere ait kaynaklardan yapılan iş ve hizmetler dolayısıyla, (açılış ve temel atma dâhil) törenler tertiplenmesi, nutuklar söylenmesi, demeçler verilmesi ve bunlar hakkında her türlü vasıtayla yayınlarda bulunulması” yasaklanmıştır. 

Medya hizmet sağlayıcıların dikkatine önemle sunulur.

 

 

BASIN BİLDİRİSİ

Tarih: 21 Ekim 2015

Sayı: 17420072-621.02-E.16756​                                                                                             

 
Yayın Tarihi : 22 Ekim 2015