30.10.2015 Seçime 24 saat kala ve seçim günü uyulacak yayın yasakları

Bilindiği üzere 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 30. maddesi gereğince, seçimlerle ilgili olarak seçim dönemlerinde yapılan yayınlara ilişkin usul ve esaslar Yüksek Seçim Kurulu tarafından düzenlenmektedir.

Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile özel radyo ve televizyon kuruluşlarının seçim döneminde uyacakları yayın ilkelerini, 26 Ağustos 2015 tarihli 1550 sayılı, 01 Eylül 2015 tarihli 1586 sayılı ve 03 Ekim 2015 tarihli 1808 sayılı kararlarıyla belirlemiş ve duyurmuştur.

Yüksek Seçim Kurulunca;

26 Ağustos 2015 tarihli ve 1550 sayılı kararının sonuç bölümünün 1/g maddesinde “Siyasi partiler veya adayların oy verme gününden önceki yirmi dört saate kadar olan sürede radyo ve televizyonlarda birlikte veya ayrı ayrı açık oturum, röportaj, panel gibi programlara katılarak görüşlerini açıklayabileceklerine”,

01 Eylül 2015 tarihli ve 1586 sayılı kararında, “Medya hizmet sağlayıcılarının, seçimin başlangıç tarihi olan 31 Ağustos 2015 tarihinden oy verme gününden önceki yirmi dört saate kadar (30 Ekim 2015, saat 24.00) olan sürede siyasi reklam yayınlayabileceklerine”,

03 Ekim 2015 tarihli 1808 sayılı kararının sonuç bölümünün 1 inci maddesinde; “1 Kasım 2015 tarihinde yapılacak olan 26. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde siyasi partilerin radyo ve televizyonlarda yapacakları konuşma ve görüntülü propagandaların 25 Ekim 2015 Pazar gününden 31 Ekim 2015 Cumartesi günü saat 18.00’e kadar yapılmasına” karar verilmiştir.

Yüksek Seçim Kurulunun söz konusu kararlarında görüleceği üzere, yayın yasakları, 30 Ekim 2015 Cuma gecesi saat 24.00’den itibaren başlayıp, oy verme günü olan 1 Kasım 2015 Pazar günü Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanacak saate kadar sürecektir. Bu süre zarfında televizyon ve radyolar ile her türlü yayın organları tarafından siyasi reklam, seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yayın yasağı kapsamındadır. Miting yayınları ise 31 Ekim 2015 Cumartesi günü saat 18.00’e kadar yapılabilecektir.

Medya hizmet sağlayıcılarının dikkatine sunulur.

 

BASIN BİLDİRİSİ

Tarih: 30 Ekim 2015

Sayı: 17420072-621.02-17447              

                                                                               

Yayın Tarihi : 30 Ekim 2015