04.12.2015 Belgesel yayını hakkında inceleme başlatılmıştır

Bazı basın yayın organlarında, bir yayın kuruluşuna gönderilen belgesel yayınıyla ilgili haberlerin yer aldığı ve bu haberlerde, “belgesel yayınında dini değerlerin hafife alındığı” şeklinde ifadeler görülmüştür.

Bilindiği üzere, seçim dönemlerinde, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen yayın kuruluşları, yine YSK tarafından belirlenen yayın ilkeleri doğrultusunda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nca (RTÜK) takip edilmektedir. Yayın ilkelerine aykırı olduğu değerlendirilen ve YSK tarafından ayrıca talep edilen yayınlara ilişkin hazırlanan raporlar, ihlal olsa da olmasa da, YSK’ya gönderilmektedir. Gönderilen raporlar, YSK tarafından nihai karara bağlanarak, yine YSK tarafından yayın kuruluşlarına müeyyide uygulanmakta ya da müeyyideye gerek görülmemektedir.

YSK tarafından yayın kuruluşlarına uygulanan “Program Durdurma” müeyyidelerinin ifası, RTÜK tarafından çoğunluğu TRT arşivinden, bir kısmı da diğer kamu kurumlarından temin edilen “Belgesel Yayınları” ikame program olarak yayın kuruluşlarına gönderilmektedir.

Bahse konu olan belgesel yayını da TRT’den temin edilmiş olup, yayın içeriğiyle ilgili olarak Üst Kurul tarafından inceleme başlatılmıştır.  

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

 

BASIN BİLDİRİSİ

Tarih: 04 Aralık 2015

Sayı: 17420072-621.02      
 
 
                                                                                      
Yayın Tarihi : 04 Aralık 2015