2016 Yılı Yıllık Kullanım Ücreti Katsayısı Belirlendi

2016 yılı uydu ve kablolu yayın lisans ücretleri, yayın iletim yetkilendirme ücretleri ile karasal yayınlar için yıllık kullanım ücreti katsayısı belirlendi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliği ile Kablolu Yayın Yönetmeliği’nin 8/3, 14/3 ve 14/4 maddeleri gereğince; uydu ve kablolu yayın lisans ücretleri ile yayın iletim yetkilendirme ücretleri, karasal ortamda yayında olan radyo ve televizyon kuruluşlarından alınacak televizyon kanal ve radyo frekans yıllık kullanım ücretlerine ilişkin yönetmeliğinin 7. maddesi gereğince kanal veya frekans yıllık kullanım ücreti katsayısı (K) Maliye Bakanlığınca her yıl ilan edilen yeniden değerleme oranı kadar artırılarak, Üst Kurulun internet sitesinde yayınlanmakta ve takip eden Ocak ayı başından itibaren uygulanarak, geçerli olan tarifeye ve Kanun’un 42. maddesine göre tahsil edilmektedir.

2015 yılı için değerleme oranı, % 5,58 (beş virgül ellisekiz) olarak belirlenmiş olup Maliye Bakanlığınca 10 Kasım 2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmi Gazete’de 457 sıra no ile yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların 2016 yılı için ödeyeceği uydu ve kablolu yayın lisans ücretleri ile platform ve altyapı işletmeci kuruluşların ödeyeceği yayın iletim yetkilendirme ücretleri ile kanal/frekans yıllık kullanım ücreti katsayısı (K), Üst Kurulun 09/12/2015 tarihli ve 2015/52 sayılı toplantısında alınan 8 no’lu ve 10/12/2015 tarih ve 2015/53 sayılı toplantısında alınan 1 no’lu kararlara istinaden yeniden değerleme oranı olan % 5,58 oranında artırılmış bulunmaktadır.

Artırım sonrası belirlenen uydu ve kablolu yayın lisans ücretleri ile yayın iletim yetkilendirme ve kanal/frekans yıllık kullanım ücreti katsayısı (K) ücretleri aşağıda yer almaktadır:

I- UYDU YAYINLARI İÇİN:

(1) Uydu ortamından yayın yapan/yapacak medya hizmet sağlayıcı kuruluşların 2016 yılı için ödemeleri gereken 10 (on) yıllık;

 

a) Uydu Yayın Lisans Ücretleri;

Lisans Ücreti (TL)

1-Radyo yayın hizmetleri için:

25.373,00

2-Televizyon yayın hizmetleri için:

253.728,00

3-İsteğe bağlı yayın hizmetleri için:

60.412,00

 

(2) 2016 yılı için 1 (bir) yıllık alınacak yayın yetkilendirme ücretleri;

a) Platform işletmecileri için: 120.823,00-TL+ (Abone sayısı x 0,483292)-TL

b) Altyapı işletmecileri için: 302.057,00-TL

olarak belirlenmiştir.

 

II- KABLOLU YAYINLAR İÇİN:

(1) Kablolu ortamdan yayın yapan/yapacak medya hizmet sağlayıcı kuruluşların 2016 yılı için ödemeleri gereken 10 (on) yıllık;

 

a) Nüfusu 1 milyondan az olan tek İl için;

 

Lisans Ücreti (TL)

1-Radyo yayın hizmetleri için:

2.417,00

2-Televizyon yayın hizmetleri için:

24.164,00

3-İsteğe bağlı yayın hizmetleri için:

12.083,00

 

b) Nüfusu 1 milyondan fazla olan tek İl için;

 

Lisans Ücreti (TL)

1-Radyo yayın hizmetleri için:

3.625,00

2-Televizyon yayın hizmetleri için:

36.247,00

3-İsteğe bağlı yayın hizmetleri için:

18.124,00

 

c) Çok İl’e yönelik yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar için;

 

Lisans Ücreti (TL)

1-Radyo yayın hizmetleri için:

25.373,00

2-Televizyon yayın hizmetleri için:

253.728,00

3-İsteğe bağlı yayın hizmetleri için:

60.413,00

(2) 2016 yılı için 1 (bir) yıllık alınacak yayın yetkilendirme ücretleri

a) Platform işletmecileri için: 120.823,00-TL+ (Abone sayısı x 0,483292)-TL

b) Altyapı işletmecileri için:   302.057,00-TL

olarak belirlenmiştir.

 

KARASAL YAYINLAR YILLIK KULLANIM ÜCRETLERİ KATSAYISI

(1) 2016 yılı için kanal veya frekans yıllık kullanım ücreti katsayısı

Karasal ortamda yayında olan radyo ve televizyon kuruluşlarından alınacak televizyon kanal ve radyo frekans yıllık kullanım ücretlerine ilişkin katsayı;

(K) = 0,483292

olarak belirlenmiştir.

 

Yayın Tarihi : 22 Aralık 2015