Sayısal ve Karasal Radyo Yayıncılığı Teknolojisinin Belirlenmesi

Ülkemizdeki FM radyo yayıncılığının mevcut durumunun incelenmesi ve FM radyo yayıncılığının dünyadaki mevcut kullanımı ile gelecekteki kullanımına ilişkin ülke kararlarının incelenmesi, sayısal karasal radyo yayıncılığında dünyada kullanılan yayın teknolojilerinin incelenmesi, ülkemizde sayısal radyo yayıncılığında tercih edilecek teknolojinin belirlenmesi ve sayısal radyo yayıncılığına geçişte izlenecek yolun belirlenmesi hususlarında bir komisyon kurulmuş ve söz konusu komisyon FM radyo yayıncılığının mevcut ve gelecekte kullanımı ile sayısal karasal radyo yayıncılığı hususlarında çalışmasını tamamlamak üzeredir.

 

Bu nedenle, sayısal karasal radyo yayıncılığı konusuyla ilgili henüz Üst Kurulumuz tarafından herhangi bir teknoloji benimsenmemiştir. Ayrıca, ülkemizde sayısal karasal radyo yayıncılığının başlatılması tarihi ve analog FM radyo yayınlarının kapatılması tarihi de belirlenmemiştir. Bu konu ve dünyadaki en yaygın sayısal karasal radyo teknolojileri olan DAB+, DRM+ ve HD Radio vs. hakkındaki komisyon raporunun Üst Kurul’da değerlendirilmesinden sonra Üst Kurul Kararı kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bununla birlikte, vatandaşların araba radyolarını şu an için değiştirmelerine gerek yoktur.

 

Kamuoyuna saygıyla sunulur.

Yayın Tarihi : 22 Aralık 2015