12.01.2016 RTÜK 2016 Yılı Bilgi ve Belgeye Erişim Ücret Tarifesi Belirlenmiştir

Bilindiği üzere 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile bilgi veya belgeler için başvuru sahibinden erişimin gerektirdiği maliyet tutarı kadar bir ücretin bütçeye gelir kaydedilmek üzere tahsil edileceği hükme bağlanmıştır.   

Maliye Bakanlığının 14 Şubat 2006 tarihli ve 26080 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği” gereğince,  2016 yılı için Maliye Bakanlığınca ilan edilen “Yeniden Değerleme Oranı” %5.58 olarak belirlenmiştir. Yeniden Değerleme Oranına göre düzenlenen RTÜK 2016 Yılı Bilgi ve Belgeye Erişim Ücret Tarifesi aşağıda sunulmuştur.

Erişimine imkân sağlanan yazılı ve basılı bilgi veya belgelerin ilk on sayfası için postalama maliyeti dâhil herhangi bir ücret alınmayacaktır.

2016 Yılında bilgi edinme başvurusunda bulunacaklardan, ekli tarifelerde belirlenen ücretlerin tahsil edileceği kamuoyuna duyurulur.

2016 Yılı Bilgi ve Belgeye Erişim Ücret Tarifesi

Yazılı Materyal

1- Üst Kurulun elinde mevcut bulunan normal siyah-beyaz veya renkli yazıcı, tarayıcı ve fotokopi makineleriyle yazılması, taranması ve kopyalanmasında mahzur bulunmayıp da A3 ve A4 boyutlu kâğıtlara yazılarak, taranarak ve kopyalanarak verilebilecek veya iletilebilecek yazılı ve basılı bilgi ve belgelerin;

  1. İlk on sayfası için herhangi bir araştırma, inceleme, yazma, tarama ve kopyalama ücreti alınmayacaktır.
  2. İlk on sayfasından sonraki her sayfa için, talebe göre; siyah-beyaz yazma, tarama ve kopyalamada sayfa başına 93.23 Kuruş; renkli yazma, tarama ve kopyalamada sayfa başına 176,49 Kuruş ücret tahsil edilecektir.
  3. İlk on sayfadan sonraki sayfalar için araştırma, inceleme ve diğer maliyet unsurları ile sair giderler ortaya çıkması halinde sayfa başına 9,29 TL tahsil edilecek ancak bu ücret toplamda 176,49 TL'yi geçmeyecektir.

 

Elektronik Materyal (Kayıt Kopyalama)

2- 1 saate kadar kopyalama ücretleri;

Video Kaset               84.46 TL

Ses Kaseti                  84.46 TL

CD                             95.00 TL

VCD                          95.00 TL

DVD                          95.00 TL

Kopyalamanın 1 saatlik süreyi aşması halinde fiyatın % 50 oranında artırılarak uygulanacaktır.

3- Bilgi ve belgelerin başvuru sahibine ulaştırılması karşılığında; 1 ve 2'nci sırada belirtilenlerin ilk on sayfası için ileti yolu ve şekline bakılmaksızın hiçbir ileti (faks, e-posta, posta) ücreti alınmayacaktır; bunların dışında kalanlardan, posta yoluyla gönderilecek olanlar için Posta ve Telgraf Teşkilatınca belirlenen tarife tutarında, faks yoluyla gönderilecek olanlar için faks sayfası başına 88,08 Kuruş ücret tahsil edilecektir.

4- Bilgi ve belgelere erişimin gerektirdiği inceleme, araştırma, yazma, tarama, kopyalama ve diğer maliyet unsurları hariç olmak üzere, sayfa sayısı veya belge türü ne olursa olsun elektronik postayla ulaştırılacak bilgi ve belgelerden, elektronik posta nedeniyle her hangi bir ücret alınmayacaktır.

 

Basın Bildirisi

Tarih:12.01.2016

Sayı:17420072-621.02/E925

Yayın Tarihi : 12 Ocak 2016