10.03.2016 RTÜK, tarafsız ve kamusal sorumluluk anlayışıyla görev ve faaliyetlerini yerine getirmektedir.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 6112 sayılı Kanun çerçevesinde görsel işitsel medya hizmet sağlayıcılara karşı, tarafsız ve kamusal sorumluluk anlayışıyla faaliyetlerini yürüten Anayasal bir kurumdur.

İlgi Kanun kapsamında yetki ve görevi gereği olarak Üst Kurulca alınan kararlar, bağlamından ve yasal zemininden kopartılarak zaman zaman medyada, kamuoyunu yanıltıcı, yönlendirici ve maksatlı şekilde eleştiri sınırlarını aşan değerlendirilmeler yapılmasına sebep olmaktadır. Bu çerçevede kullanılan ifadeler, Üst Kurul Üyelerimizin ve bürokratlarımızın kişilik haklarını ve Kurumumuzun kurumsal kimliğini zedeleyici, önyargılı olup objektiflikten tamamen uzaktır.    

Üst Kurulumuzun verdiği bazı kararlarla ilgili olarak, 03-04 Mart 2016 tarihlerinde bir medya kuruluşunda maksadı aşan yorum ve haberlere yer verildiği görülmüştür.

Söz konusu haberlerde,  Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı bazı konuşmaları yayınladığı ve bir başka yayın kuruluşunu da eleştirdiği gerekçesiyle bir yayın kuruluşuna Üst Kurul tarafından müeyyide uygulandığı iddia edilmiştir.

Üst Kurulumuzun söz konusu yayın kuruluşuna Sayın Cumhurbaşkanımızın sözlerini yayınladığı gerekçesiyle her hangi bir müeyyide uygulaması söz konusu olmamakla birlikte, bahsi geçen müeyyide kararı Üst Kurulumuzun web sitesinde yayınlanan 05.01.2016 tarihli 23 numaralı karardır.   Bahse konu karar ise, bir haber programına katılan konuklardan birinin kullandığı ifadeler nedeniyle 6112 sayılı Kanun’un 8. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendi hükmüne istinaden Üst Kurulca oy çokluğu ile alınmıştır.

Ayrıca, söz konusu haberde iddia edildiği gibi bir yayın kuruluşunun başka bir yayın kuruluşunu eleştirmesi sebebiyle Üst Kurul tarafından verilmiş bir müeyyide de bulunmamaktadır. Haberde yer verilen 10.12.2015 tarih ve 48 numaralı müeyyide kararı ise,  program içerisinde geçen 6112 sayılı Kanun’un 8. maddesinin 1. fıkrasının (m) bendi hükmüne aykırı olarak kullanılan ifadeler sebebiyle alınmıştır.

Üst Kurulun, yayınlar hakkında karar alırken yayın kuruluşları arasında herhangi bir ayrıma gitmesi söz konusu değildir. Bu kapsamda, 01.01.2015 tarihinden bugüne kadar 8/1 (m) maddesinden 14 farklı medya hizmet sağlayıcı kuruluşa 43 müeyyide; 8/1 (ç) maddesinin ihlali dolayısıyla 44 farklı medya hizmet sağlayıcıya 122 müeyyide uygulanmıştır. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Basın Bildirisi

Tarih: 10.03.2016

Sayı:  17420072.621.02/E.7699

 

 

Yayın Tarihi : 10 Mart 2016