28.04.2016 “Muhalif seslerin engellenmesi” haberleri gerçeği yansıtmamaktadır

28.04.2016 tarihinde (bugün) bazı basın yayın organlarında “muhalif seslerin engellenmesi” içerikli ifadeler ile Üst Kurulun nezdine gelmemiş ve görüşülmemiş konulara yönelik bilgilerin yer aldığı görülmektedir. Bu tür açıklamaların Üst Kurulun yasalarla tanımlanan görevini yapmasına engel olma amacı sezilmektedir. Kamuoyunca bilinen terör yapılanmalarına ilişkin Üst Kurulca yapılması gereken işlemleri etkilemeye ve illegal yapılara destek vermeye yönelik bu haberler üzüntüyle izlenmektedir.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 6112 sayılı Kanun çerçevesinde görsel işitsel medya hizmet sağlayıcılara karşı, tarafsız ve kamusal sorumluluk anlayışıyla faaliyetlerini yürüten Anayasal bir kurumdur.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun herhangi bir medya hizmet sağlayıcıyı doğrudan kapatma yetkisi bulunmamaktadır. Ancak 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ya da (b) bentlerinin bir yıl içerisinde 3 kez ihlal edilmesi durumunda Üst Kurul tarafından medya hizmet sağlayıcıya Kanun’un 32’nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b)  bentlerindeki ilkelere aykırı yayın yapılmasını müteakip verilecek yaptırım kararının tebliğinden itibaren bir yıl içinde aynı ihlalin tekrarı halinde, medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayınının on güne kadar durdurulmasına; ikinci tekrarı halinde ise, yayın lisansının iptaline karar verilir.”hükmü uyarınca işlem  yapılmaktadır. Bununla birlikte bugüne kadar bu maddeyle ilgili olarak herhangi bir medya hizmet sağlayıcının lisansı iptal edilmemiştir. Üst Kurulun bu konuda da anayasal ve kanuni sorumluluklarını yerine getirmekle görevli olduğu unutulmamalıdır.

Üst Kurul, anayasa ve 6112 sayılı Kanun çerçevesinde bu tür dış etkilerden uzak faaliyetlerini yapmaya devam etmektedir.

       Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

BASIN BİLDİRİSİ

Tarih:  28.04.2016

 Sayı:  17420072.621.02/E.12206

Yayın Tarihi : 28 Nisan 2016