01.05.2016 Gaziantep 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin Yayın Yasağı Kararı

      01.05.2016 günü Gaziantep İlimizde   meydana gelen bombalı saldırı nedeniyle, Gaziantep 3. Sulh Ceza Hakimliği 2016/2926 D.İş sayılı kararıyla, soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası kapsamı hakkında medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri vb. yayınlarının yapılmasının yasaklanmasına karar verilmiştir.(13.45)

 

BASIN BİLDİRİSİ

Tarih: 01.05.2016

Sayı: 17420072.621.02/E.12370

Yayın Tarihi : 01 Mayıs 2016