18.05.2016 8.Gelecekle İletişim Çalıştayı 20-24 Mayıs 2016 tarihlerinde gerçekleştirilecektir

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından her yıl Mayıs ayında düzenlenen Gelecekle İletişim Çalıştaylarının sekizincisi, 20-24 Mayıs 2016 tarihlerinde Bişkek (Kırgızistan) ve Almatı’da (Kazakistan) gerçekleştirilecektir.

Bu yılki ana teması “İnsan Hakları Boyutuyla Sığınmacıların Medyada Ele Alınması” olarak belirlenen Çalıştaya, Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından gelerek, ülkemizde iletişim fakültelerinde öğrenim görmekte olan 40 öğrenci ve daha önceden mezun olup medya alanında çalışan 20 kişi katılacaktır. Çalıştay’da ana temaya ek olarak, “Sığınmacı Anne ve Çocuk Olmak”, “Çevre ve Tarih İlişkisi” panelleri ile çeşitli uygulama ve atölye çalışmaları yapılacaktır.

Çalıştay, 20 Mayıs 2016 tarihinde, Manas Üniversitesi öğrencisi Mustafa EREN, Ege Üniversitesi öğrencisi Meerim SIDIGALİEVA, RTÜK İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı F. İnci ÖZKAN, Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Sadullah ÇEBİ, Manas Üniversitesi Eş Rektörü Prof. Dr. Asilbek KULMYRZAYEV, Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin BALCI, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı İsmail Mansur ÖZDEMİR, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. İlhan YERLİKAYA ve Kırgızistan Cumhuriyeti Enformasyon ve Kültür Bakan Yardımcısı Aynura TEMİRBEKOVA’nın açılış konuşmalarıyla başlayıp, 24 Mayıs 2016 tarihinde sonuç bildirisinin yayımlanmasının ardından sona erecektir.

Çalıştaya, Üst Kurul Üyeleri Nurullah ÖZTÜRK, Doç. Dr. Hamit ERSOY, Süleyman DEMİRKAN, Arif FIRTINA ile Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Mustafa ÖZKAYA da katılacaktır. Ayrıca, RTÜK Başkanı Prof. Dr. İlhan YERLİKAYA ve Üst Kurul Üyeleri Bişkek ve Almatı’da resmi ziyaretlerde bulunacaklardır.  

Kamuoyuna duyurulur.

 

8. Gelecekle İletişim Çalıştayı Programı, 20-24 Mayıs 2016, Bişkek-Almatı

20 Mayıs 2016-Cuma, (Bişkek-Kırgızistan)

15:30      “Sığınmacılar” Konulu Fotoğraf Sergisi

 

16:30       Açılış ve Protokol Konuşmaları

 

Mustafa EREN/Türkiye/Manas Üniversitesi

Meerim SIDIGALİEVA /Kırgızistan/ Ege Üniversitesi

F. İnci ÖZKAN/RTÜK Daire Başkanı

Prof. Dr. Murat Sadullah ÇEBİ/Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Asilbek KULMIRZAYEV/Manas Üniversitesi Eş Rektörü

Prof. Dr. Sabahattin BALCI/Manas Üniversitesi Rektörü

İsmail Mansur ÖZDEMİR/BYEGM Genel Müdür Yardımcısı

Prof. Dr. İlhan YERLİKAYA/RTÜK Başkanı

Aynura TEMİRBEKOVA/Kırgızistan Cumhuriyeti Enformasyon ve Kültür Bakan Yardımcısı

 

17:30     “İnsan Hakları Boyutu İle Sığınmacıların Medyada Ele Alınması” Paneli

 

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Murat Sadullah ÇEBİ/Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı

İsmail İbrahim KÖSEÖMER- Kırcaali/Bulgaristan/Gazeteci, Çevirmen, H. İlişkiler Uzmanı

Yerzhan KALYMBAİULY-Astana/Kazakistan/Gazeteci

Mürteza SULOOCA-Üsküp/Makedonya/YENİ BALKAN Gazetesi Sahibi

Nazım LİCİNA-Sancak/Sırbistan/Regional TV Muhabiri

Nedzat Amet MEMET-Gümülcine/Yunanistan/TRT Batı Trakya Muhabiri

Ogün DURU –Ankara /Türkiye/Anadolu Ajansı Türkiye Dış Haberler Editörü

Ahmet AKALIN-Ankara/Türkiye/RTÜK Üst Kurul Uzmanı

 

21 Mayıs 2016, Cumartesi (Bişkek-Kırgızistan)

08:00     Cengiz Aytmatov’un kabrinin ziyaret edilmesi

14:00     Doğumunun 1000. Yılında Yusuf Has Hacib’in doğduğu şehir      

               Balasagun/Tokmak’ın ve kültürel yerlerin ziyaret edilmesi

18:00     “Çevre ve Tarih İlişkisi” Paneli

Oturum Başkanı

Nurullah ÖZTÜRK/RTÜK Üyesi

Dimitri KIRCHIU/Gagavuz Eri/Gazeteci

Medin HALİLOVİÇ-Belgrat/Sırbistan/AA Belgrad Muhabiri

İrfan CHOUSEİN-Gümülcine/Yunanistan/Gazeteci

Nebi BATTAL-Ankara/Türkiye/RTÜK Üst Kurul Uzman Yardımcısı

 

22 Mayıs 2016, Pazar (Bişkek-Kırgızistan)

13:30     Ağaç Dikimi ve İsimlendirilmesi Uygulaması

23 Mayıs 2016, Pazartesi (Almatı-Kazakistan)

15:00    “Sığınmacılar” Konulu Fotoğraf Sergisi

15:30    Al Farabi Kazak Milli Üniversitesi’nde Açılış Konuşmaları

Guldana NABİYEVA /Kazakistan/Ege Üniversitesi Öğrenci

Sagatbek MEDEUBEKOĞLU/Al Farabi Kazak Milli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. İlhan YERLİKAYA/RTÜK Başkanı

Prof. Dr. Galımkayır MUTANOV/Al Farabi Kazak Milli Üniversitesi Rektörü  

 

17:00   “Sığınmacı Anne ve Çocuk Olmak” Paneli

Oturum Başkanı

Sagatbek MEDEUBEKOĞLU/Al Farabi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı

Assamgül ZHUMAGULOVA/Kazakistan/Gazeteci

Naziya BİSSENOVA/Kazakistan/Türk-Kazak Gazeteciler Derneği Başkanı

Mediha YARIMHOROS/Gazeteci

Rushaniya ALTAY/Gazeteci

F. İnci ÖZKAN/RTÜK Daire Başkanı

 

24 Mayıs 2016, Salı (Almatı-Kazakistan)

11:00      Kapanış ve Sonuç Bildirisinin Açıklanması

Sagatbek MEDEUBEKOĞLU/Al Farabi Kazak Milli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı

Arif FIRTINA/ RTÜK Üyesi

Rıza Kağan YILMAZ/ Türkiye Almatı Başkonsolosu

Dmitri KIRCHIU/ Gazeteci

 

YER: Bişkek (Kırgızistan)-Almatı (Kazakistan)

 

 

 

Yayın Tarihi : 18 Mayıs 2016