10.06.2016 RTÜK’e yönelik ithamlarla ilgili kamuoyuna duyuru

09.06.2016 tarihinde bazı basın ve yayın organlarında “RTÜK Üyesinin Yayın Yasağı İsyanı” başlığı altında çıkan ve bir üst kurul üyesine dayandırılan haberde, bazı yayın kuruluşlarının kullandıkları ifadelerden ötürü, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ve yönetimi haksız ve maksatlı bir şekilde itham edilmiştir. Bu iftira ve ithamların asılsız, mesnetsiz ve iyi niyetten yoksun oldukları değerlendirilmektedir.

Bilindiği üzere Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun yayın öncesi yayın durdurma ve yayın yasağı kararı alma  yetkisi bulunmamaktadır. 6112 sayılı Kanun’un 7. maddesine göre, terör olaylarına ilişkin geçici yayın yasağı,  Başbakan veya görevlendireceği Bakan tarafından getirilebilmektedir. Ayrıca ilgili mahkemelerce yayın yasağı kararı verilebilmektedir.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu alınan yayın yasağı kararlarını yayıncılara duyurmak ve yayın yasaklarına uyulup uyulmadığını takip etmekle sorumludur. Bu nedenle yasaklarla ilgili alınan kararlar ayrıntılarıyla Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun web sayfasından tüm yayıncılara ve kamuoyuna duyurulmaktadır.

Haberlere konu olan husus, ilgili kurul üyesinin de hazır bulunduğu ortamlarda defalarca yayın kuruluşları ile paylaşılmış ve kuruluşlardan bu konuda hassas olmaları istenmiştir. Bütün bu süreçleri çok iyi bilmesine rağmen söz konusu Üst Kurul Üyesinin kendi kurumuna ve mesai arkadaşlarına yönelik eleştiri sınırlarını aşan, hakarete varan mesnetsiz ifadeleri ve ithamları asla kabul edilemez.

Bir özensizlik iddiasını dile getirirken kullanılan ifadelerin (…iktidar dalkavuğu, RTÜK’teki uzantılar… vb.) ne kadar “özenli(!)” oldukları kamuoyunun takdirine sunulur.

Bütün bu anlatılanlar muvacehesinde, bu mesnetsiz iddiaları ve hakaretamiz ithamları şiddetle reddettiğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Diğer yandan bazı yayın organlarında terör örgütlerine müzahir bir takım radyoların izinsiz bir şekilde korsan olarak yayın yaptıkları ve bu yayınlara karşı Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun sessiz kaldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

BASIN BİLDİRİSİ

Tarih: 10.06.2016

Sayı:17420072.621.02/E16743

Yayın Tarihi : 10 Haziran 2016