Basın Bildirisi

02.02.2015 tarih ve 17420072.621/31-1345 sayılı Basın Bildirisine konu Üst Kurul (eski) Üyesi Ali Öztunç ve Üst Kurul Üyesi Süleyman Demirkan hakkında Üst Kurulun 02.02.2015 tarih ve 2015/05 sayılı toplantısında alınan 1 sayılı kararının iptali talebiyle açılan davalar sonucunda, Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin 30.12.2015 tarih E. 2015/355 ve K. 2015/2343 sayılı ve Ankara 18. İdare Mahkemesi’nin ise 22.04.2016 tarih E. 2015/291 ve K. 2016/1094 sayılı kararları ile "dava konusu işlemin iptaline" karar verilmiştir.

 

BASIN BİLDİRİSİ

Tarih: 29.06.2016

Sayı: 17420072.621.02/E.18636

 

Yayın Tarihi : 29 Haziran 2016