SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI İLE İLGİLİ DUYURU

Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna ihdas edilen 10 adet sürekli işçi kadrosunun 5'i normal alım, 4857 sayılı  İş  Kanunu'nun  30'uncu  maddesi  (Engelli  ve  eski  hükümlü  çalıştırma  zorunluluğu) gereğince; 2'si engelli ve 3'ü eski hükümlü veya terörle mücadele malul sayılmayacak şekilde yaralananlara ilişkin alım olmak üzere, toplam 10 kişilik sürekli işçi kadrosunun kullanılması için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri usulünce Türkiye İş Kurumu ile irtibata geçilerek başlatılan mezkûr istihdam süreci işletilmeye devam etmektedir. 

Anılan istihdam sürecinde,  Türkiye İş Kurumu'nun Üst Kurulumuza ulaştırdığı, başvuru bilgilerine göre;  ilgili yönetmelik gereğince, işe girmede öncelikli (bknz.  Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik-Madde 5) olan adaylar ile Altındağ 5.Noterinin huzurunda 28.01.2020 tarihi saat 14.00'de Üst Kurulumuz konferans salonunda kura çekilerek sözlü sınava girmeye hak kazanan asıl ve yedek adaylar ekli listede belirlenmiştir.

Buna göre, Listede asıl ve işe girmede öncelikli olarak adı  geçen  adayların  aşağıda  istenen belgeleri  03.02.2020  tarihi  mesai  bitimine  kadar  İnsan  Kaynakları  ve  Eğitim  Dairesi Başkanlığına başvuru dilekçesi ekinde şahsen getirmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvuru ve getirilen belgeler kabul edilmeyecek olup yerine yedek listede isimleri belirtilen adaylar, yedek listesindeki kura sıralamasına göre mülakata çağrılacaktır.

LİSTEDE ADI GEÇEN ASIL ADAYLAR VE İŞE GİRMEDE ÖNCELİKLİ OLANLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

  1. Başvuru dilekçesi (Başvuru esnasında, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilir).
  2. Nüfus cüzdanı, (Belgenin fotokopisi, belgenin aslı ibraz edilmek kaydıyla, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca başvuru esnasında onaylanacaktır).
  3. İkametgâh belgesi,
  4. En son mezun olduğu öğrenim belgesinin örneği, (e-Devlet'ten barkotlu belge oluşturularak alınabilir)
  5. Adli sicil belgesi, (e-Devlet'ten barkotlu belge oluşturularak alınabilir)
  6. 2 adet vesikalık fotoğraf,
  7. Temizlik görevlisi statüsünde çalışabileceğine ilişkin sağlık raporu,
  8. Öncelikli adaylar için; öncelik durumunu gösterir onaylı belge,
  9. Engelli ve Eski Hükümlü/terörle mücadele de malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylara ilişkin belgenin aslı, (Belgenin fotokopisi, belgenin aslı ibraz edilmek kaydıyla, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca başvuru esnasında onaylanacaktır.

Mülakat 06.02.2020 tarihinde başlayacak ve 07.02.2020 tarihinde sona erecek olup katılımcı Mülakat tarihi ve saati isim listesi için tıklayınız.

 

Yayın Tarihi : 29 Ocak 2020