"Zorunlu Yayın" İfadesinin "Öncelikli Yayın" Olarak Değiştirilmesi ile Ekranlarda Yer Alan "Kamu Spotu" ve "Zorunlu Yayın" Yazılarının Kaldırılarak Yerlerine Yeniden Tasarlanan Logoların Yayınlanmasına İlişkin Duyuru

Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29.09.2020 tarihli ve 31259 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda "Zorunlu Yayın" ifadesi "Öncelikli Yayın" olarak değiştirilmiş olup söz konusu değişiklik uyarınca ekranlarda yer alan "Kamu Spotu" ve "Zorunlu Yayın" yazıları artık kullanılmayacaktır. Öncelikli yayın veya kamu spotları yayınlandığı zamanlarda ise aşağıda yer alan yeni logolar sürekli olarak ekranda yer alacaktır.

Yeni logolar en az 15 piksel veya görüntü yüksekliğinin en az %5'i büyüklüğünde olacak; ekranın sağ veya sol üst köşesinde yer alacaktır.

Medya hizmet sağlayıcılara duyurulur.

ÜST KURUL TARAFINDAN BELİRLENEN KAMU SPOTU VE ÖNCELİKLİ YAYIN LOGOLARI

Kamu Spotu Logosu

 

Öncelikli Yayın Logosu 

Açıklamalar: Yukarıda gösterilen logolar ekranın sağ veya sol üst köşesinde yer alacak ve aşağıdaki şekil şartlarını taşıyacaklardır.

Görünümü : Şeffaf olmayan, yeri ve büyüklüğü değiştirilemeyen hareketsiz biçimdeki yazı karakteriyle;

Konumu :

a) Ekranın sağ üst köşesinde kullanılması durumunda logoların sağ üst köşesi üst kenardan 25 piksel, sağ kenardan ise 30 piksel uzaklıkta veya logoların sağ üst köşesi üst kenardan görüntü yüksekliğinin %8’i, sağ kenardan ise görüntü genişliğinin %8’i uzaklıkta;

b) Ekranın sol üst köşesinde kullanılması durumunda logoların sol üst köşesi üst kenardan 25 piksel, sol kenardan ise 30 piksel uzaklıkta veya logoların sol üst köşesi üst kenardan görüntü yüksekliğinin %8’i, sol kenardan ise görüntü genişliğinin %8’i uzaklıkta yayınlanacaktır.

EK:

Kamu Spotları İçin Hazırlanan Logo

Öncelikli Yayınlar İçin Hazırlanan Logo

Konu ile ilgili aşağıdaki telefondan destek alınabilir.

0 312 297 52 99

 

Yayın Tarihi : 01 Ekim 2020