2021 Yılı Uydu, Kablolu ve İnternet Yayın Lisans Ücretleri ile Yayın İletim Yetkilendirme ve Verici Tesis ve İşletim Şirketi Yayın İletim Yetkilendirme Ücreti Belirlendi*

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliği ile Kablolu Yayın Yönetmeliğinin 8/3, 14/3 ve 14/4 maddeleri, Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğinin 12/5 ve 15/4 maddeleri ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Verici Tesis ve İşletim Şirketi İle Multipleks İşletmecileri Hakkında Yönetmeliğinin 24/1 ve 24/2 maddeleri, gereğince; uydu, kablolu ve internet yayın lisans ücretleri ile yayın iletim yetkilendirme ücretleri ile verici tesis ve işletim şirketi yayın iletim yetkilendirme ücreti Hazine ve Maliye Bakanlığınca her yıl ilan edilen yeniden değerleme oranı kadar artırılarak, Üst Kurulun internet sitesinde yayınlanmakta ve takip eden Ocak ayı başından itibaren uygulanarak, geçerli olan tarifeye ve Kanunun 42. maddesine göre tahsil edilmektedir.

2020 yılı için değerleme oranı, % 9,11 (dokuz virgül onbir) olarak belirlenmiş olup Hazine ve Maliye Bakanlığınca 28 Kasım 2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmi Gazetede 521 sıra no ile yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar ile platform ve altyapı işletmecileri ile verici tesis ve işletim yetkilendirme  şirketi 2021 yılı için ödeyeceği uydu, kablolu, internet yayın lisans ücretleri, platform ve altyapı işletmecisi yayın iletim yetkilendirme ücretleri ile verici tesis ve işletim şirketi kuruluşunun ödeyeceği ile verici tesis ve işletim ücreti, yeniden değerleme oranı olan % 9,11 oranında artırılmış bulunmaktadır.

Artırım sonrası belirlenen uydu, kablolu ve internet yayın lisans ücretleri ile yayın iletim yetkilendirme ücretleri ve verici tesis işletim ücreti aşağıda yer almaktadır:

 

UYDU YAYINLARI İÇİN:

 

(1) Uydu ortamından yayın yapan/yapacak medya hizmet sağlayıcı kuruluşların 2021 yılı için ödemeleri gereken 10 (on) yıllık uydu yayın lisans ücretleri;

    a) Uydu Yayın Lisans Ücretleri;

 

Lisans Ücreti (TL)

1-Radyo yayın hizmetleri için:

  49.920,00

2-Televizyon yayın hizmetleri için:

499.200,00

3-İsteğe bağlı yayın hizmetleri için:

118.850,00

 

(2) 2021 yılı için 1 (bir) yıllık alınacak yayın yetkilendirme ücretleri;

 

    a) Platform işletmecileri için: 237.655,00-TL+ (Abone sayısı x 0,950568)-TL

    b) Altyapı işletmecileri için:   594.115,00-TL

 

olarak belirlenmiştir.

 

KABLOLU YAYINLAR İÇİN:

 

(1) Kablolu ortamdan yayın yapan/yapacak medya hizmet sağlayıcı kuruluşların 2021 yılı için ödemeleri gereken 10 (on) yıllık yayın lisans ücretleri;

    a) Nüfusu 1 milyondan az olan tek İl için;

 

Lisans Ücreti (TL)

1-Radyo yayın hizmetleri için:

  4.765,00

2-Televizyon yayın hizmetleri için:

47.650,00

3-İsteğe bağlı yayın hizmetleri için:

23.780,00

 

    b) Nüfusu 1 milyondan fazla olan tek İl için;

 

Lisans Ücreti (TL)

1-Radyo yayın hizmetleri için:

  7.150,00

2-Televizyon yayın hizmetleri için:

71.340,00

3-İsteğe bağlı yayın hizmetleri için:

35.650,00

 

    c) Çok il’e yönelik yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar için;

 

Lisans Ücreti (TL)

1-Radyo yayın hizmetleri için:

  49.920,00

2-Televizyon yayın hizmetleri için:

499.200,00

3-İsteğe bağlı yayın hizmetleri için:

118.850,00

 

 (2) 2021 yılı için 1 (bir) yıllık alınacak yayın yetkilendirme ücretleri

 

      a) Platform işletmecileri için: 237.655,00-TL+ (Abone sayısı x 0,950568)-TL

 

      b) Altyapı işletmecileri için: 594.115,00-TL

 

olarak belirlenmiştir.

 

İNTERNET YAYINLARI İÇİN:

 

(1) İnternet ortamından yayın yapan/yapacak medya hizmet sağlayıcı kuruluların 2021 yılı için ödemeleri gereken 10 (on) yıllık yayın lisans ücretleri;

 

    a) İnternet Yayın Lisans Ücretleri;

 

Lisans Ücreti (TL)

1-İnternet radyo yayın hizmetleri için:

  13.375,00

2-İnternet televizyon yayın hizmetleri için:

133.750,00

3-İnternet isteğe bağlı yayın hizmetleri için:

133.750,00

 


(2)
2021 yılı için 1 (bir) yıllık alınacak internet yayın yetkilendirme ücretleri

 

İnternet Platform işletmecileri için    : 133.750,00-TL

 

olarak belirlenmiştir.

 

VERİCİ TESİS VE İŞLETİM ŞİRKETİ YAYIN İLETİM YETKİSİ İÇİN:

 

            2021 yılı için 1 (bir) yıllık alınacak ücret

 

Verici tesis ve işletmecileri için          : 1.605.000,00-TL

 

olarak belirlenmiştir.

 

 * Üst Kurulun 02.12.2020 tarih ve 2020/49-2 sayılı kararı kapsamında yayımlanmıştır.

 

 

Yayın Tarihi : 07 Aralık 2020