Açık Erişimli Kaynaklar

 

AVRUPA GÖRSEL-İŞİTSEL GÖZLEMEVİ VERİTABANLARI

Erişim Linki: http://www.obs.coe.int/ 

1- AVMS

Erişim Linki:  http://avmsd.obs.coe.int/cgi-bin/search.php

Hakkında: Görsel-İşitsel Medya Hizmetleri Yönergesinin Ulusal mevzuata aktarılması ile ilgili veritabanı

2- IRIS Merlin

Erişim Linki : http://merlin.obs.coe.int/

Hakkında:Avrupa'da görsel-işitsel sektör ile ilgili hukuki bilgiler  veritabanı

3- KORDA

Erişim Linki: http://korda.obs.coe.int/

Hakkında: Avrupa'da film ve görsel-işitsel eserler için kamu fonları veritabanı

4- LUMIERE

Erişim Linki : http://lumiere.obs.coe.int/web/search/

Hakkında: Avrupa'da yayınlanan filmler için kabul veritabanı

5- MAVISE

Erişim Linki:  http://mavise.obs.coe.int/

Hakkında: TV'de ve Avrupa'da talep edilen görsel-işitsel hizmetler ve şirketler veritabanı

YAYINCILIKLA İLGİLİ DİĞER VERİTABANLARI

 1. BRAF (Black Sea Broadcasting Regulatory Authorities Forum
 2. Oic Broadcating Regulatory Authorities Forum
 3. EPRA (European Platform of Regulatory Authorities)
 4. ERGA - Audiovisual Regulators
 5. Council of Europe Freedom of Expression Media
 6. Ofcom
 7. CSA (Conseil Supérieur de l’audiovisuel)
 8. Die Medienanstalten
 9. AGCOM (Autorità per le Garanzie Nelle Comunicazioni)

ULAKBİM ULUSAL VERİTABANLARI

 1. TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı  [1966-]
 2. Yaşam Bilimleri Veri Tabanı  [1992-]
 3. Türk Tıp Veri Tabanı  [1996-]
 4. Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı  [1992-] 
 5. Sosyal Bilimler Veri Tabanı  [2002-] 
 6. Hukuk Veri Tabanı  [2010-]

E-KİTAPLAR          

 1. Project Gutenberg Electronic Public Library                                                                                                                                                        

E-DERGİLER                                                                                                                                                                                                                           

DergiPark Akademik :TÜBİTAK ULAKBİM tarafından Eylül 2013 tarihinden itibaren yürütülmeye başlanan DergiPark Projesi ile ulusal akademik  dergilerin  kalitesini ve uluslararası etkisini artırmak amacıyla elektronik ortamda bir dergi yönetim sistemi kurulmuş ve dergi barındırma hizmeti  verilmeye başlanmıştır. Sistemde kayıtlı olan TÜBİTAK, Üniversite, Kamu, Dernek, Vakıf, EAH, Meslek Odası, Özel ve Diğer kuruluşlar tarafından hazırlanan dergilerin  pdflerine erişim imkanı verilmektedir.

 1. Aile ve Toplum Dergisi
 2. Ankara Barosu Dergisi
 3. Ankara Law Review
 4. Ankara Üniv Hukuk Fakültesi Dergisi
 5. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi
 6. Ankara Üniversitesi   İletişim: Araştırmaları Dergisi
 7. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Kitap Veri Tabanı
 8. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
 9. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi
 10. Atatürk Üniversitesisi Dergileri
 11. Ay Vakti
 12. Belleten
 13. Birikim Dergisi
 14. Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi
 15. Danıştay Dergisi
 16. Diyanet Dergisi
 17. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
 18. Eğitim ve Bilim Dergisi
 19. Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
 20. Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi Akademia
 21. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 22. Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
 23. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 24. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 25. Gazi Medya 
 26. Gazi Haber Dergisi
 27. Gazi Üniversitesi Akademik Bakış Dergisi
 28. Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Bilişim Teknolojileri Dergisi
 29. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 30. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
 31. Gazi Üniversitesi İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi
 32. Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
 33. İstanbul Barosu Dergisi
 34. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 35. İstanbul Üniversitesi Edabiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi
 36. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi
 37. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi
 38. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası
 39. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi
 40. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
 41. İstanbul Üniversitesi Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları
 42. Gazi Üniv. Hukuk Fak. Dergisi
 43. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 44. Hacettepe Üniv. Hukuk Fak. Dergisi
 45. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 46. Littera Dergisi
 47. Marmara Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi
 48. Mostar Dergisi
 49. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 50. Radyo Vizyon Dergisi
 51. Sayıştay Dergisi
 52. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
 53. The Communication Review
 54. Türkiye Barolar Birliği Dergisi
 55. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
 56. Türk Psikoloji Dergisi
 57. TRT Akademi Dergisi
 58. Yargıtay Kararları Dergisi
 59. Yasama Dergisi

TAM METİN ve BİBLİYOGRAFİK VERİTABANLARI

 1. Ankara Üniversitesi Açık Erişim Sistemi
 2. E-Library FREE Web-Books
 3. TBMM Elektronik Kaynakalar Kütüphanesi
 4. The World Factbook
 5. The WWW Virtual Library
 6. Türkiye Bibliyografyalar Bilgi Bankası     

E-SÖZLÜKLER

 1. Dictionary.com
 2. Dictionarist.com
 3. German-English On-Line Dictionary
 4. OneLook 
 5. Tureng Sözlük : Türkçe – İngilizce
 6. Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük

ANSİKLOPEDİLER

 1. Encyclopedia Britannica
 2. Encyclopedia. com
 3. Wikipedia, the free encyclopedia