6112 Sayılı Kanun Kapsamında Verilen Danıştay Kararları

02.11.2011 tarih ve 28103 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5/2., 6/1., 6/3. ve 6/4. maddeleri ile ilgili karar 

Danıştay 13. Dairesinin 2012/1 E. ve 2016/2235 K. sayılı Kararı

  6112 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile ilgili kararlar

 I. Danıştay 13. Dairesinin 2013/3501 E. ve 2014/2324 K. sayılı Kararı

  6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile ilgili kararlar

 l. Danıştay 13. Dairesinin 2015-4477 E. 2016-488 K. sayılı Kararı

  6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile ilgili kararlar

 I.Danıştay 13. Dairesinin 2012-1174 E. ve 2012-3180 K

II.Danıştay 13. Dairesinin 2012-1169 E. ve 2012-2903 K. sayılı Kararı

III.Danıştay 13. Dairesinin 2012-1386 E. ve 2012-2846 K. sayılı Kararı

IV.Danıştay 13. Dairesinin 2012-2483 E. ve 2012-3136 K. sayılı Kararı

V.Danıştay 13. Dairesinin 2012-2199 E. ve 2012-3135 K. sayılı Kararı

VI.Danıştay 13. Dairesinin 2012-268 E. ve 2012-3321 K. sayılı Kararı

VII.Danıştay 13. Dairesinin 2012-2981 E. ve 2012-3112 K. sayılı Kararı

VIII.Danıştay 13. Dairesinin 2012-1068 E. ve 2012-3284 K. sayılı Kararı

IX. Danıştay 13. Dairesinin 2012-3063 E. ve 2012-2858 K. sayılı Kararı

X. Danıştay 13. Dairesinin 2012-3943 E. 2014-583 K. sayılı Kararı

XI.Danıştay 13. Dairesinin 2015-3736 E. ve 2016-199 K. sayılı Kararı

  6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile ilgili kararlar

 I.Danıştay 13. Dairesinin 2012-1396 E. ve 2012-3132 K. sayılı Kararı

6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ile ilgili kararlar

  6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ile ilgili kararlar

  6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile ilgili kararlar

  6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi ile ilgili kararlar

 6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ile ilgili kararlar

 I.Danıştay 13. Dairesinin 2012-3373 E. ve 2012-3515 K. sayılı Kararı

II. Danıştay 13. Dairesinin 2012-1257 E. ve 2012-2915 K. sayılı Kararı

 

 6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ile ilgili kararlar

 I.Danıştay 13. Dairesinin 2012-1602 E. ve 2012-3130 K. sayılı Kararı

II. Danıştay 13. Dairesinin 2011-4303 E. ve 2012-2904 K. sayılı Kararı

 

  6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi ile ilgili kararlar

I. Danıştay 13. Dairesinin 2012-3065 E. ve 2012-2859 K. sayılı Kararı

 

   6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi ile ilgili kararlar

   6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi ile ilgili kararlar

   6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi ile ilgili kararlar

   6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi ile ilgili kararlar

 I.Danıştay 13. Dairesinin 2012-3012 E. ve 2012-2861 K. sayılı Kararı

II.Danıştay 13. Dairesinin 2012-2797 E. ve 2012-3120 K. sayılı Kararı

III. Danıştay 13. Dairesinin 2012-2161 E. ve 2012-2856 K. sayılı Kararı

 

   6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi ile ilgili kararlar

   6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (o) bendi ile ilgili kararlar

 I.Danıştay 13. Dairesinin 2012-2607 E. ve 2012-3393 K. sayılı Kararı

 

  6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendi ile ilgili kararlar

I.Danıştay 13. Dairesinin 2013-960 E. 2014-880 K. sayılı kararı

II. Danıştay 13. Dairesinin 2013-889 E. 2014-879 K. sayılı kararı

 

   6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (p) bendi ile ilgili kararlar

   6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendi ile ilgili kararlar

   6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (s) bendi ile ilgili kararlar

  6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ş) bendi ile ilgili kararlar

  6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası ile ilgili kararlar

 

I.Danıştay 13. Dairesinin 2012-2055 E. ve 2012-3111 K. sayılı Kararı

II. Danıştay 13. Dairesinin 2012-2130 E. ve 2012-3117 K. sayılı Kararı

III.Danıştay 13. Dairesinin 2012-2139 E. ve 2012-3123 K. sayılı Kararı

IV. Danıştay 13. Dairesinin 2012-3342 E. ve 2012-3114 K. sayılı Kararı

V. T.C Danıştay 13. Dairesi 2015/830 E. ve 2015/1331 K. sayılı kararı

  6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi ile ilgili kararlar

 I.Danıştay 13. Dairesinin 2012-2659 E. ve 2012-3304 K. sayılı Kararı

II. Danıştay 13. Dairesinin 2012-1073 E. ve 2012-2660 K. sayılı Kararı

III. Danıştay 13. Dairesinin 2012-3317 E. ve 2012-3115 K. sayılı Kararı

IV. Danıştay 13. Dairesinin 2012-3345 E. ve 2012-3121 K. sayılı Kararı

V. Danıştay 13. Dairesinin 2012-2620 E. ve 2012-3483 K. sayılı Kararı

 

  6112 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile ilgili kararlar

  6112 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile ilgili kararlar

 I. Danıştay 13. Dairesinin 2012-2919 E. ve 2012-3578 K. sayılı Kararı

 

  6112 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile ilgili kararlar

 I. Danıştay 13. Daire 2012-3892 Esas 2014-517 Karar Sayılı Karar

    Danıştay 13. Dairesinin 2013-2203 E. ve 2014-4513 K. sayılı Kararı

  6112 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile ilgili kararlar

 I. Danıştay 13. Dairesinin 2012-2848 E. ve 2012-3339 K. sayılı Kararı

II.  Danıştay 13. Dairesi 2015/843 Esas 2015/1509 Karar

  6112 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi ile ilgili kararlar