İdare Mahkeme Kararları

6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ile ilgili karar

 6112 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile ilgili kararlar 

 6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci  fıkrasının (c) bendi ile ilgili kararlar

6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile ilgili kararlar

 6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci  fıkrasının (d) bendi ile ilgili kararlar

 6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci  fıkrasının (ı) bendi ile ilgili kararlar

 6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci  fıkrasının (j) bendi ile ilgili kararlar     

6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile ilgili kararlar

6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendi ile ilgili kararlar

 3984 sayılı Kanun  ile ilgili kararlar