Dramatik Yapımlar, Ortak Üretim ve İçerik Bilgilendirme Toplantısı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından, Uzak Doğu Asya ülkeleri ile ilişkilerimizin geliştirilmesi kapsamında Türkiye ve söz konusu bölge ülkeleri ile görsel-işitsel medya ortak üretimleri yoluyla mevcut kültürel ve ticari işbirliklerinin artırılması için medya hizmet sağlayıcılar ve yapımcılar ile istişarelerde bulunmak ve yayın ilkeleri çerçevesinde içerik düzenlemeleri hakkında görüş alışverişi yapmak üzere 28 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Başbakanlık Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde “Dramatik Yapımlar, Ortak Üretim ve İçerik Bilgilendirme Toplantısı” gerçekleştirilmiştir.

            Üst Kurul Başkanı Sn. Prof. Dr. İlhan YERLİKAYA’nın Başkanlığında Ekonomi Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatih METİN ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet ERSOY’un katılımlarıyla gerçekleştirilen söz konusu toplantıya medya sektöründen sinema ve dizi yapımcıları, ulusal yayın yapan TV kuruluşları ve sektörle ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle, RTÜK Üyeleri ve Kültür ve Turizm Bakanlığından bürokratlar toplantıya katkı sağlamışlardır.

            Açılış konuşmasında Sn. YERLİKAYA RTÜK’ün, görsel işitsel medya sektörü ve düzenleyici çerçevesi alanlarında Uzak Doğu ve Güneydoğu Asya Devletleri ile kültürel ve ticari işbirliklerini geliştirmek amacıyla çalışmalar yaptığını bu vesileyle Çin Halk Cumhuriyeti ve Kore Cumhuriyeti düzenleyici otoriteleri ile uluslararası ortak üretimler yoluyla kültürel ve ticari işbirliğini geliştirmek için düzenleyici otoritelerin rolünü değerlendiren görüşmeler gerçekleştirildiğini ve bu ülkelerde ülkemiz yapımcıları ve yayıncılarına ortak üretimler yapmak üzere yoğun talep geldiğini ifade etmiştir.

            Türk dizilerinin tüm dünyada ilgiyle izlendiğini, bu dizilerin kendi başına birer ihraç ürünü olmakla birlikte ayrıca Türkiye’de üretilen ürün ve hizmetlerin tanıtımına katkıda bulunarak turizmi de desteklediğini vurgulayan Sn. YERLİKAYA, ülke kültürünü tüm dünyaya ulaştıran dizilerde rating kaygısıyla yer verilen bazı içerik ve görüntülerin RTÜK tarafından uygun bulunmadığını ve bunların düzeltilmesi halinde Türk dizilerin hem ülkede hem de tüm dünyada daha başarılı bir düzeye erişebileceğini belirtmiştir. Sektörün gelişmesi için RTÜK olarak kendi üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduklarını ifade eden Sn. YERLİKAYA, bu alanda içerik yayın ilke ihlallerine de aynı şekilde gerekli hassasiyeti göstereceklerini dile getirmiştir.

            2 oturum halinde düzenlenen toplantının ilk bölümünde “Dizi Film ve Sinema Sektörünün Dünyadaki Yeri ve Sağlanan Destekler” konusu sektör temsilcileri ile paylaşılmış ikinci oturumda “Yayın İçerikleri”ne ilişkin görüş ve öneriler değerlendirilmiştir.

            “Dizi Film ve Sinema Sektörünün Dünyadaki Yeri ve Sağlanan Destekler” başlıklı ilk oturumda, Ekonomi Bakanlığı Sn. Bakan Yardımcısı Fatih METİN tarafından sektörün dünyadaki mevcut konumu, ekonomik büyüklükler ve sektörün üretim ve tüketim haritası ve sektörün geleceğine ilişkin beklentiler katılımcılarla paylaşılmıştır. Ülkemizde dizi sektörüne verilen destekler konusu ayrıntılı olarak anlatılmış ve sektör temsilcilerinin talepleri doğrultusunda sektöre yönelik destek politikalarında yapılabilecek geliştirmeler değerlendirilmiştir. Sn. METİN Ekonomi Bakanlığı olarak dizi sektörünün başarısı için her türlü destek ve katkıyı teşvikler yoluyla vereceklerini ve kendilerinin ülkede katma değer oluşturan her türlü girişimin arkasında olduklarını ifade etmiştir.

       

 

Yayın Tarihi : 30 Aralık 2016