RTÜK ile Çin Basın, Yayın, Radyo, Film ve Televizyon Kamu İdaresi (SAPPRFT) arasında Mutabakat Zaptı imzalandı.

14-15 Mayıs 2017 tarihlerinde Çin’in Pekin şehrinde düzenlenen ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da iştirak ettiği  “Yol ve Kuşak Forumu”na Üst Kurulumuzdan Üst Kurul Başkanı Prof. Dr. İlhan YERLİKAYA katılım sağlamıştır.

Çin Halk Cumhuriyeti’nin öncülüğünde başlatılan Bir Kuşak Bir Yol Girişimi, tarihi İpek Yolu’nu yeniden canlandırmayı ve Avrupa, Afrika ve Asya’da yeni ticaret güzergâhları ile yol ve limanlar gibi altyapılar oluşturarak bu kıtaları birbirine bağlamayı amaçlamaktadır.

Söz konusu girişim tarihi İpek Yolu Ekonomik Kuşağı’nın yeniden hayata geçirilmesi ve buna ek olarak 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu’nun oluşturulması projeleri ile güzergâh üzerindeki ülkeler arasında kazan-kazan formülüne dayalı kültürel ve ticari işbirliğinin geliştirilmesini kapsamaktadır. 

Bu vesileyle Çin Halk Cumhuriyeti Basın, Yayın, Radyo, Film ve Televizyon Kamu İdaresi (SAPPRFT) ile Üst Kurulumuz arasında kültürel ve ticari işbirliğine katkıda bulunmak üzere ortak yapımlar ve yayıncılık alanında işbirliği yapılmasını öngören bir Mutabakat Zaptı (memorandum of understanding) imzalanmıştır.

Bahse konu Mutabakat Zaptının İşbirliği Faaliyetleri konulu 2. Maddesi'nde aşağıdaki alanlarda işbirliği yapılması öngörülmektedir.  

1) Bu Mutabakat’a dayalı olarak Taraflar, bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdakileri içeren alanlarda işbirliği yapacaklardır:

a) Bu protokol çerçevesinde işbirliğinin geliştirilmesi için ortak bir çalışma grubunun tesisi, ilgili tüm paydaşların faaliyetlerine destek olunması ve bir ortak yapım sözleşmesinin sonuçlandırılması için hükümetlerin bilgilendirilmesi;

b) Yayıncılık program değişimi ve programların ortak üretimine destek dâhil olmak üzere yayıncılık içeriği alanında yayıncılar arasında işbirliğinin geliştirilmesi;

c) İlgili kuruluşlar ve yayıncıların forumlar, seminerler ve sergiler gibi yayıncılık içeriği etkinliklerine katılımının desteklenmesi;

d) Yayıncılık içeriğinin düzenlenmesi ve politikalarıyla ilgili bilgi ve personel değişimi ve

e) Tarafların birlikte kararlaştırılabilecekleri başka diğer işbirliği faaliyetleri.

 2) Bu paragrafta belirtilen işbirliği faaliyetlerini kolaylaştırmak için Taraflar birbirleriyle iletişimi güçlendirecek ve her bir Taraf iletişim için bir irtibat kişisi belirleyecektir.”

        Kamuoyuna saygıyla arz olunur.

RTÜK ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında mutabakat zaptı için aşağıdaki linki tıklayınız:

https://www.rtuk.gov.tr/ikili-iliskiler-ve-protokoller/3824/5314/cin-ile-protokol.html+

 

Yayın Tarihi : 22 Mayıs 2017