İnternet Yönetişim Forumun’un (IGF 2017) 12. Yıllık Toplantısı, Cenevre’de Yapıldı

Birleşmiş Milletler bünyesinde her yıl düzenlenen İnternet Yönetişim Forumunun (IGF 2017) 12. yıllık toplantısı, 18-21 Aralık 2017 tarihleri arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Üst Kurul Üyesi Taha YÜCEL, Üst Kurul Üyesi Arif FIRTINA, İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanı Yasin YİĞİT ve Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığında görevli Üst Kurul Uzmanı Orhan GÜMÜŞSOY katılmıştır.

Birleşmiş Milletler ev sahipliğinde düzenlenen İnternet Yönetişim Forumu’nun  (IGF) bu yılki toplantısında, Avrupa Konseyi bünyesinde oluşturulan Yapay Zeka ve İnsan Hakları uzmanlar grubuna RTÜK Üst Kurul üyesi Taha YÜCEL seçildi.

İnternet Yönetişim Forumu (IGF), internet yönetişimine ilişkin konularda küresel anlamda açık ve kapsamlı diyalogları gerçekleştirilmesi için 2006 yılından beri dünyanın farklı bölgelerinde toplantılar düzenlemektedir. Bu toplantılarda internet yönetişimi alanında fikir teatilerinin gerçekleştirilmesi, en iyi internet uygulamaları ve bileşim deneyimlerinin paylaşılması, bu alanda önümüzdeki yıllardaki meydana gelebilecek teknolojilerin geleceğine ilişkin yaklaşımların üzerinde durulması hedeflenmektedir. IGF,  bir Birleşmiş Milletler toplantısı olmakla birlikte,  katılımcıları bağlayıcı herhangi bir karar alınmamaktadır. Bu toplantılar paydaş gruplara, bölge temsilcilerine, sivil toplum örgütlerine ve ülke temsilcilerine açık yapılmaktadır.

IGF 2017 toplantısı, “Sayısal Geleceğini Şekillendir – Shape Your Digital Future” teması altında düzenlenmiş olup, program;  ev sahibi ülkenin katılımı ile yapılan 4 tören oturumu, 8 ana oturum, 99 atölye çalışması, 45 açık forum, 4 kişisel en iyi uygulama forumu (BPF, Best Practice Forum) seansı, 18 bireysel dinamik koalisyon (DC) oturumu,  8 ayrı ulusal ve bölgesel IGF girişimi (NRI) oturumu ve "diğer" olarak sınıflandırılan 14 oturum olarak gerçekleştirilmiştir.  Ayrıca, oturumlar sırasında tanıtım ve bilgilendirme amacıyla 55 kabin kurulumu gerçekleştirilmiştir.

IGF 2017 toplantısına, 142 ülkeden toplam olarak 2019 katılımcı iştirak etmiştir. Yerinde katılamayan paydaşların toplantılara çevrimiçi (online) katılımını sağlamak amacıyla dünya üzerinde 32 adet erişim merkezi (hub) kurulumu yapılmış ve 1661 paydaşın çevrimiçi (online) katılımcının toplantılara iştiraki organize edilmiştir.

Onikinci İnternet Yönetişim Forumu (IGF 2017) herkesin tarafından özgürce bir konuyu ortaya koyabilecekleri eşsiz küresel ortam sağlayan interneti korumak ve güçlendirmek ve özellikle az temsil edilen ve henüz internet bağlantıları olmayan kitlelerin internet yönetişimi içinde yer almasını sağlamak için gerekli çalışmaların yapılması çağrısıyla kapatılmıştır.

Devlet Sekreter Yardımcısı ve İsviçre Siyasi İşler Müdürü Vekili Yardımcısı Kristina Marty Lang, bağlayıcı olmayan “Cenevre Mesajı”nda küresel sayısal yönetişimin temel değerin kapsayıcı, açık ve şeffaf olması gerektiğini belirtmiştir. Katılımcılar tarafından ise, uzaktan katılım ve erişilebilirlik, gündemi belirleme ve konu seçme sürecine dahil olma ve gençlerin daha çok katılımın sağlanması üzere gelecekte iyileştirilebilecek bazı önerileri ortaya koymuşlardır.

Özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki internet kullanımının yaygınlaştırılması gerektiği üzerinde durularak, henüz internet bağlantıları olmayan kitlelerin internet yönetişimi karar alma mekanizmaları içinde yer almasını sağlanamaz ise internetin geleceğinin başarısız olacağı ifade edilmiştir.

Sayısal uçurumun (digital divide) azaltılması ve gezegendeki herkese eşit erişim imkanının sağlanmasının önemi vurgulanmıştır. Çok paydaşlı taraflar arasında işbirliği yapılarak belirsizliklerin azaltılması ve endişelerin ele alınmasının kilit önem taşıdığını üzerinde durulmuş ve devletler tarafından uluslararası veri akışı konularında düzenlemelerin yapılmasının kısıtlanarak, internetin gerçekten birbirine bağlayan yapısı ve küresel karakterinin korunmasının önemine vurgu yapılmıştır.

İnternetin toplumun sorunlarının yansıttığını bir ayna görevi yaptığı ve bu aynanın kırılmaması için özen gösterilmesi gerektiği belirtilerek, sayısal geleceğin herkesi ilgilendirdiğini, herkesin eylemde bulunma ve geleceği şekillendirme sorumluluğu taşıdığı vurgulanmıştır.

İnternet Yönetişim Forumunun potansiyelinin göz ardı edilmemesi gerektiği, var olan potansiyelinin henüz tam olarak kullanılmadığı ve bu potansiyelin kullanılması için daha fazla kaynak, farkındalık ve daha iyi iletişim gerektiği üzerinde durulmuştur.

Sayısal ekonominin güvenli bir şekilde yapılması için verilerin serbest akışı sağlanırken aynı zamanda verilerin korunması da gerekmektedir. Bu sebepten, devletler, özel şirketler ve sivil toplumlar verilerin bütünlüğünü ve bireylerin mahremiyetini koruyarak veri toplamaya ve veri akışına izin veren temel kurallar seti üzerinde birlikte çalışmaları gerektiği üzerinde durulmuştur.

Birleşmiş Milletler bünyesinde her yıl düzenlenen İnternet Yönetişim Forumunun (IGF 2017) 12. yıllık toplantısında;

“-Ulusal ve Bölgesel IGF girişimleri

-Kritik bilgi altyapısının güvence altına alınmasına ilişkin Avrupa ulusal perspektifleri

-Birleşmiş Milletler sisteminde bulut bilişim yönetimi

-Yapay Zeka Geliştirmesinde Politikal Zorluklar

-İnternet Okuryazarlığı: Güncellenmiş Internet Okuryazarlığı El Kitabına Giriş” gibi konular ele alındı.

 

 

Yayın Tarihi : 27 Aralık 2017