RTÜK Hırvatistan’daki ERGA Toplantısına Katıldı

RTÜK Başkanı Prof. Dr. İlhan Yerlikaya, Üst Kurul Üyesi Doç. Dr. Hamit Ersoy, Üst Kurul Üyesi İlhan Taşcı Hırvatistan’da düzenlenen ERGA Toplantısını takip etti.

Hırvatistan’ın Zagreb kentinde 22-23 Mart 2018 tarihlerinde Avrupa Komisyonu ve Hırvatistan düzenleyici otoritesi Elektronik Medya Ajansı (AEM) tarafından ortaklaşa düzenlenen ERGA Toplantısı, AB üyesi ve aday ülkelerinin medya düzenleyici otoriteleri arasında bilgi paylaşımı yapmayı amaçlıyor. RTÜK Başkanı Prof. Dr. İlhan Yerlikaya, Üst Kurul Üyesi İlhan Taşcı ile Üst Kurul Üyesi ve IBRAF (İİT Yayıncılık Düzenleyici Kurumları Forumu) Genel Sekreteri Doç. Dr. Hamit Ersoy RTÜK’ü temsilen toplantıda yer aldılar.

Toplantıda yalan haberle mücadele konusunda görüş alışverişi yapıldı

İki gün süren toplantıda yalan haberle mücadele konusu öne çıktı. “Fake News” olarak adlandırılan sahte haberlerin internet ortamında çok rahat bir biçimde yapıldığı, bunun ciddi sorunlara neden olduğu, insan onuru başta olmak üzere yayıncılık ilkeleri açısından ciddi ihlallere sebep olduğu ifade edildi.  Veri koruma, güvenlik, kamuoyu oluşturma ve siyasal iletişim açısından büyük önem arz eden sahte haber konusuna el atmanın bir zorunluluk olduğu görüşünde birleşildi. Üst kurul üyeleri yalan haberle mücadele konusunda AB üyesi ve aday ülkelerinin temsilcileriyle görüş alışverişinde bulundu.

Yalan haberle mücadele için AB düzeyinde bir düzenlemeye ihtiyaç duyuluyor

Yalan haberin neden olduğu sorunlar göz önüne alındığında sahte haberlere karşı nerede ve ne zaman düzenleme yapılmak istenirse hemen “sansür mü geliyor” diye ciddi kuşku ve tepkilerin oluştuğunun altını çizen konuşmacılar bu yüzden ERGA aracılığıyla AB düzeyinde bir düzenlemenin kaçınılmaz olduğunu belirttiler.

Toplantı Erga alt gruplarının sunumlarıyla son buldu

Toplantının ikinci gününde ERGA Toplantısı çerçevesinde çalışmalarını yürüten alt grupların raportörleri tarafından sunumlar gerçekleştirildi. “Dahili ve Harici Çoğulculuk”, “Karşılıklı Deneyim Paylaşımı”, “Ulusal Düzenleyici Otoritelerin Yeni Görevleri ve İnternet Ortamının Düzenlenmesiyle ilgili Mevzuatın Zorlukları”, “ERGA ve Ulusal Düzenleyici Otoriteleri Öz Denetim ve Ortak Denetime Hazırlamak” başlıklarında yapılan sunumlarla iki gün süren toplantı sona erdi.

 

Yayın Tarihi : 27 Mart 2018