RTÜK Başkanı Prof. Dr. İlhan Yerlikaya, 26'ncı İletişim Fakültesi Dekanlar Konseyi Toplantısına Katıldı

26. İletişim Fakültesi Dekanlar Konseyi Toplantısına katılan Prof. Dr. İlhan Yerlikaya medya okuryazarlığı, obezite ile mücadele, internet üzerinden yapılan yayınların denetimi konusunda RTÜK’ün çalışmalarından bahsetti, iletişim fakültelerine müfredatları ve etik konusunda tavsiyelerde bulundu.

İletişim Fakültesi Dekanlar Konseyi (İLDEK) Toplantısı Çukurova Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Adana’da gerçekleştirilen toplantıya Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, RTÜK Başkanı Prof. Dr. İlhan Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim Terbiye Kurulu Başkanı Alparslan Durmuş, Yükseköğretim Kalite Kurul Başkanı Yardımcısı Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, İletişim Fakültesi Dekanlar Konseyi (İLDEK) Başkanı Prof. Dr. Aysel Aziz, iletişim fakültesi dekanları ve temsilcileri ile akademisyenler, öğrenciler ve ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

“İletişim fakültelerinden mezun olan öğrenciler Etik İlkeler Yemini etmeli”

Toplantıdaki konuşmasında RTÜK Başkanı Prof. Dr. İlhan Yerlikaya, günümüzde birçok yayıncının reyting kaygısıyla etik değerleri göz ardı ettiğini söyledi. Bu durumun geri dönüşü olmayan birçok soruna sebep olduğunu belirten Yerlikaya, tıp fakültesi mezunlarının Hipokrat Yemini gibi iletişim fakültesi mezunlarının da etik ilkelere bağlılık yemini etmesinin sorunun çözümüne katkı sunacağını söyledi.

“Sektördeki gelişen iletişim teknolojilerine göre iletişim fakültelerinin müfredatları güncellenmelidir”

Konuşmasında iletişim fakültelerindeki müfredatın eğitim kalitesini belirleyen ve öğrencileri sektör şartlarına hazırlayan bir eğitim içeriği olduğuna değinen Yerlikaya, “Medya sektöründeki çalışma sistemi ve verilen eğitim arasında uyumluluk olmalıdır. Fakültelerin müfredatları ve uygulamalı dersler sektördeki değişikliklere göre özellikle de internet yayıncılığı alanındaki ilerlemeler dikkate alınarak güncellenmelidir. İletişim fakülteleri arasında müfredat birliği sağlanmalıdır. Bu kapsamda, uygulamalı iletişim ve mesleki beceri dersleri büyük önem arz etmektedir. Bazı iletişim fakültelerimizde Kişilerarası İletişim, Sosyal Medya, Reklamcılık, Görsel İletişim, Tasarım Bölümü, Medya Yönetimi gibi bölümler oluşturulmuş ancak bu bölümler diğer iletişim fakültelerinde yoktur. Bu konuda da bir yeknesaklık oluşturulması faydalı olur kanaatindeyiz.” dedi.

Medya Okuryazarlığı dersi bilinçli medya tüketicileri yetiştiriyor

Medyanın sahip olduğu içerik ve görsel çekiciliği ile günümüzde eğitim sistemlerinin en önemli rakibi olduğunu belirten Prof. Dr. İlhan Yerlikaya, medyanın bireysel ve toplumsal yaşama özellikle de çocuklara etkileri üzerinde önemle durulması gerektiğini aktardı. Medya içeriklerine eleştirel bakabilen ve analiz etme yetisi gelişmiş bireyler yetiştirme konusunda “Medya Okuryazarlığı”na vurgu yapan Yerlikaya, RTÜK’ün bu konudaki çalışmaları hakkında şunları söyledi: “Üst Kurulumuzun girişimleri ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın işbirliğiyle 2006-2007 eğitim-öğretim yılında Türkiye genelinde pilot uygulama için seçilen beş ilköğretim okulunda Medya Okuryazarlığı dersinin okutulmasına başlanmıştır. Elde edilen olumlu sonuçlar dersin 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılından itibaren ülke geneline yaygınlaştırılması sonucunu doğurmuştur. İlköğretim okullarının 6-7 ve 8. sınıflarının her hangi birinde bir kez ve 1 saatlik seçmeli olarak okutulmakta olan Medya Okuryazarlığı dersinin ülke geneline yaygınlaştırıldığı ilk yıl 424.655 öğrenci tarafından seçilmiş olması da konunun toplum tarafından ihtiyaç olarak görüldüğünün en önemli göstergesi olmuştur.”

Şimdiye kadar Medya Okuryazarlığı dersini seçen toplam öğrenci sayısının 4.515.074 olduğunu ifade eden Yerlikaya, Medya Okuryazarlığı dersinin medya yayınları karşısında bilinçli üretici ya da tüketici olma yolunda atılmış önemli bir adım olduğunu belirtti.

RTÜK çocukları obeziteden koruyor

Toplum sağlığını tehdit eden ve gittikçe yaygınlaşan bir sorun olan obezite ile mücadele konusunda Radyo Televizyon Üst Kurulunun görev ve sorumluluklarını yerine getirmek için çok önemli çalışmalar yaptığını söyleyen Yerlikaya, bu bağlamda yakın zamanda RTÜK ve Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen çocuk programlarında reklamına izin verilmeyecek gıdalar ile ilgili düzenlemenin çocuklarımızın sağlığını koruma amacıyla yapılmış faydalı bir düzenleme olduğunu ifade etti.

Toplantıdaki konuşmasında Üst Kurula internet yayıncılığını düzenleme yetkisi veren yasadan da bahseden RTÜK Başkanı Yerlikaya, söz konusu yasayla sadece internet üzerinden yapılan radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayınların denetleneceğini kişisel iletişime ilişkin hiçbir müdahale olmayacağının altını çizdi.

   

 

Yayın Tarihi : 13 Nisan 2018