Avrupa Yayıncılık Düzenleyici Otoriteler Forumu (EPRA)’nun 47.Toplantısı, RTÜK Heyetinin de Katılımıyla Lüksemburg’da Yapıldı

Avrupa Yayıncılık Düzenleyici Otoriteler Forumu (EPRA)’nın 24-25 Mayıs 2018 tarihlerinde Lüksemburg’da gerçekleştirilen 47. Toplantısına RTÜK’ten Üst Kurul Başkanı Prof. Dr. İlhan Yerlikaya ile Üst Kurul Üyeleri Ebubekir Şahin ve İlhan Taşçı katıldı.

Çevrimiçi yayıncılık teknolojilerinin gelişmesi ile video paylaşım ve sosyal medya platformları kapsamında yayıncılık düzenleyici otoritelerinin konumunun tartışıldığı toplantıda “Sayısal Çağda Kamu Medya Hizmeti ve Kamuya Yararlı İçerik” ile “Siyasal İletişim ve Sosyal Medya” konuları üzerine iki genel oturum yapıldı. Buna ek olarak “Ticari İletişim 2.0, Yayıncılıkta Toplumsal Cinsiyet - Daha Fazla Çeşitliliğin Sağlanması, Mahremiyet Konusunda Yeni Zorluklar” konularında üç farklı çalışma grubu oturumu da gerçekleştirildi. Toplantıda,  Avrupa Birliği Görsel İşitsel Medya Hizmetleri Medya ve İçerik Birimi, Avrupa Konseyi Bilgi Toplumu ve Medya Komitesi, Avrupa Görsel İşitsel Gözlemevi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Medya Birimi gibi Avrupa’da görsel işitsel yayıncılığına yön veren kurum ve kuruluşların temsilcileri yaptıkları çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

“Avrupa Birliği Görsel İşitsel Medya Hizmetleri Direktifi” Yeni Medya alanındaki gelişmelere bağlı olarak revizyondan geçirildi

Bulgaristan dönem başkanlığında devam eden  ve revizyondan geçirilen Avrupa Birliği Görsel İşitsel Medya Hizmetleri Direktifi çalışmaları, yeni çevrimiçi teknoloji uygulamaları ve değişen medya ortamına uyum sağlamayı amaçlıyor. Üzerinde çalışılan Direktif’te video paylaşım platformlarının Direktif kapsamına alınmasına yönelik uzlaşılmış olmakla birlikte sosyal medya platformlarında yer alan yayıncılık standartlarındaki videoların da Direktif’e dahil edilmesine yönelik tartışmalar sürüyor. Facebook, Twitter, Periscope gibi sosyal medya platformlarında canlı yayın için kullanılan uygulamaların düzenleme dışında tutulması planlanıyor. Bu çerçevede Direktif kapsamına alınması öngörülen bahse konu platformların da uyması gereken ticari iletişim, yargı yetkisi, çocukların korunması, nefret söylemi, muafiyet prensibi, medya sahipliğinde şeffaflığın sağlanması, terörist eylemler dönemlerinde yapılacak yayınlar, kriz zamanlarında medya, insan onurunun korunması, erişebilirlik, ulaşılabilirlik, sinyal bütünlüğü ve Avrupa Düzenleyici Otoriteler Grubu (ERGA) ile özellikle video paylaşım ve sosyal medya platformları odaklı yalan – yanlış ve hedef haberlerden korunmak gibi düzenleyici konuların yeni oluşturulacak tasarı metni kapsamında değerlendirileceği belirtiliyor.

Üst Kurul Heyeti, Lüksemburg’da gerçekleştirilen EPRA toplantısı vesilesiyle Türkiye’nin Büyükelçiliğine bir ziyaret gerçekleştirerek  Büyükelçi Mehmet Haluk Ilıcak ile bilgi alışverişinde bulundu.

 

Yayın Tarihi : 29 Mayıs 2018