Romanya’nın Başkenti Bükreş’te Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Romanya Ulusal Görsel ve İşitsel Konseyi (CNA) Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Romanya’da 4-5 Ekim tarihlerinde dokuzuncusu düzenlenen Karadeniz Yayıncılık Düzenleyici Otoriteleri Forumu (BRAF) kapsamında RTÜK ile CNA bir araya geldi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulunu temsilen toplantıya Üst Kurul Başkanı Prof. Dr. İlhan Yerlikaya, Üst Kurul Üyeleri Doç. Dr. Hamit Ersoy ve İsmet Demirdöğen katıldı.  “Sayısal Çağda İnternet Medyasının Denetimi” konusunun ana gündem maddesi olarak belirlendiği toplantıda RTÜK ile CNA arasındaki mevcut ikili ilişkilerin görsel-işitsel medya alanında daha da geliştirilmesi amacıyla bir işbirliği protokolü imzalandı.

“Protokol RTÜK ve CNA arasındaki ikili ilişkileri daha da derinleştirecek”

Protokolün imza töreninde konuşan Üst Kurul Başkanı Prof. Dr. İlhan Yerlikaya şunları söyledi:

“Bilindiği üzere, görsel-işitsel medya hizmetleri alanında hem küresel hem de bölgesel düzeydeki ilişkileri sürdürmek ve geliştirmek,  Karadeniz Yayıncılık Düzenleyici Otoriteleri Forumu’nun kuruluş felsefesini oluşturmaktadır. Bu bağlamda, 30 Haziran 2008 tarihinde imzalanan Ortak Deklarasyon ile düzenleyici otoriteler arasında iletişim kurmak ve işbirliğini geliştirmek, yayıncılığın ortak konularında bilgi, görüş ve deneyim değişimi için bir forum platform oluşturmak, özellikle karşılıklı anlayışa katkıda bulunan içeriği geliştirici, herhangi bir ülkeye karşı önyargı ve olumsuz tanıtımı caydırıcı, platforma üye ülkelerin toplumları arasında diyalog ve dostluk ortamına katkıda bulunmak için ortak politikalar ve önlemler geliştirmeye yönelik düzenli istişareler yürütmek hususlarında ortak niyet ifade edilmiştir. Bu niyete paralel olarak bugün burada imzalayacağımız “İşbirliği Protokolü”nün, ülkeler arası mevcut ilişkilerimizi görsel-işitsel medya hizmetleri alanında daha da derinleştireceğini umut ediyorum.”

“Düzenleyici ve denetleyici otoriteler için internet yayıncılığının denetimi kaçınılmaz hale geldi”

BRAF yıllık toplantısının ana gündem maddesi olarak “Sayısal Çağda İnternet Medyasının Denetimi” konusunun belirlendiğini vurgulayan Yerlikaya, bir iletim ortamı olarak internet altyapısının geliştiğini ve bu mecrada içerik üretim yöntemlerinin çeşitlenerek geleneksel yayıncılıktan daha fazla izlenir hale geldiğini belirtti. Bu gelişmelerin düzenleyici ve denetleyici otoriteler için de “internet yayıncılığı” kavramını değerlendirme zorunluluğunu beraberinde getirdiğini ifade eden Yerlikaya, sözlerine şöyle devam etti:

“Söz konusu gelişmelerin getirdiği yenilikler Avrupa Birliği’nin gündeminde de yer almakta ve Avrupa Birliği Görsel İşitsel Medya Hizmetleri Direktifi’nde yeni görsel-işitsel medya ortamının gerektirdiği düzenleme ihtiyaçlarına göre güncellenme çalışmaları devam etmektedir. Bu çerçevede Üst Kurulumuz, ülkemizde yayıncılık alanının yeni teknolojiler vasıtasıyla internet ortamında da genişlediğini değerlendirerek aynı şekliyle uydu ve karasal yayıncılıkta olduğu gibi internet üzerinden yapılan yayıncılıkta da kamu yararının gözetilmesini teminen düzenleme ve denetleme faaliyetini yerine getirmek üzere 27 Mart 2018 tarihinde çıkarılan bir kanuna istinaden yönetmelik çalışmalarına başlamıştır. Hazırlanan taslak yönetmelik, paydaşların görüşlerinin alınması amacıyla 27 Eylül 2018 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştır.”

“Protokol, BRAF’a üye diğer ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi için iyi bir örnek”

Türkiye ile Romanya arasında oldukça güçlü siyasi, ekonomik, kültürel ve insani bağlar bulunduğunun altını çizen Yerlikaya,  bu bağların yansıması olarak 2011 yılının Aralık ayında imzalanan Stratejik Ortaklık Belgesi’nin ülkelerimiz arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine yükselttiğini söyledi. Yıllık BRAF toplantısı kapsamında imzalanacak “İşbirliği Protokolü’nün, ülkeler arası mevcut ilişkilerimizi görsel-işitsel medya hizmetleri alanında daha da derinleştireceğini umut ettiğini söyleyen Yerlikaya, bu protokolün BRAF’a üye olan diğer ülkelerle de ikili ilişkilerin geliştirilmesi için iyi bir örnek teşkil ettiğini ifade etti.

BRAF Genel Sekreteri ve RTÜK Üyesi Doç. Dr. Hamit Ersoy ise şunları kaydetti:

“İnternet ortamında yapılan radyo televizyon yayıncılığının denetlenmesi kararı kapsamında bir yönetmelik hazırladık ve tartışılması için kamuoyuna sunduk. Türkiye'de kamuoyu tarafından yapılacak önerileri de alacağız ve bunları bizim yönetmeliğe dercettikten sonra Resmi Gazete’de yayınlanmak üzere göndereceğiz. Bu seneki ana konumuzu internet ortamında yapılan radyo televizyon yayıncılığının denetlenmesi olarak belirledik ve Türkiye'deki tartışmalarımızı tabiri caizse buraya taşıdık."

BRAF’ın dokuzuncu yıllık toplantısına, Türkiye Cumhuriyeti Bükreş Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ) Genel Sekreteri Büyükelçi Michael Christides, Romanya İletişim ve Bilgi Toplumu Bakanlığının bürokratları, BRAF'a üye düzenleyici otoritelerin üyeleri ile yerli ve yabancı basın temsilcileri katıldı.

 

Yayın Tarihi : 05 Ekim 2018