EPRA’nın 48. Toplantısı için Bratislava’da Düzenleyici ve Denetleyici Otoriteler Buluştu


47 ülkeden 53 düzenleyici ve denetleyici otoritenin bir araya geldiği Avrupa Yayıncılık Düzenleyici Otoriteler Forumu (EPRA)’nun 48. Toplantısı Slovakya’nın başkenti Bratislava’da 10-12 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bratislava’daki toplantıya Radyo ve Televizyon Üst Kurulunu temsilen Üst Kurul Başkanı Prof. Dr. İlhan Yerlikaya, Üst Kurul Üyesi Nurullah Öztürk ve Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkan Vekili Hüseyin Demirbilek katıldı. Toplantıda; "Sayısal Dönemde Kamu Hizmeti ve Kamuya Yararlı İçerik" , "Siyasal İletişim ve Sosyal Medya" başlıklarında iki genel oturum ile "Ticari İletişim 2.0: Değişimin Haritalandırılması", "Yayıncılıkta Daha Geniş Çeşitliliğin Sağlanması: Büyük Resim" ve “Görsel İşitsel Medya Hizmetleri Direktifi’ne Bakış: AB Üyesi Olan ve Olmayan Düzenleyici Otoriteler Arasında İşbirliği İmkanları” konuları ele alındı.

 Siyasal iletişim ve sosyal medya kullanımı konusu öne çıktı

Lüksemburg’da gerçekleştirilen ve “Sayısal Çağda Kamu Medya Hizmeti ve Kamuya Yararlı İçerik” ile “Siyasal İletişim ve Sosyal Medya” konularının ana gündem maddesi olarak belirlendiği bu yılın ilk genel kurul toplantısının ardından yılın ikinci genel kurul toplantısı Bratislava’da yapıldı. İkinci genel kurul toplantısında, program yapımı, doğruluk, objektiflik ve tarafsızlık, genel olarak medyaya duyulan güven, görsel-işitsel medya alanındaki düzenleyici otoritelerin rolleri, en önemli başlıklardan biri olarak görülen sosyal medya ve çevrimiçi aracıların seçim süreci üzerindeki rolü ve siyasal iletişim konusu öncelikli işlenen konular oldu. Yılın ikinci genel kurul toplantısı olarak Bratislava'da düzenlenen sonbahar toplantısında görsel-işitsel medya düzenleyicilerinin, çevrimiçi ortamda partilerin, politik görüşlerin ve politikacıların adil ve dengeli bir şekilde temsil edilmesine nasıl yardımcı olabileceği üzerine odaklanıldı.

 Toplantıya katılım sağlayan Üst Kurul Heyeti Bratislava Büyükelçiliğine bir ziyaret gerçekleştirerek Büyükelçi Hatice Aslıgül Üğdül ile bilgi alışverişinde bulundu. Toplantıda ayrıca EPRA’nın bir sonraki toplantısının 29-31 Mayıs 2019 tarihlerinde Bosna Hersek’te düzenlenmesi kararlaştırıldı.

 

 

Yayın Tarihi : 17 Ekim 2018