RTÜK, 4. Global Satellite Show&Broadcast Eurasia’daydı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 1 – 3 Kasım 2018 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen 4. Global Satellite Show & Broadcat Eurasia (4. Küresel Uydu ve Avrasya Yayıncılık Fuarı) fuarına katıldı. Üst Kuruldan yüksek düzeyde ve geniş bir temsilin olduğu bu yılki Fuarda, uydu ve yayıncılık dünyasının önemli oyuncuları da yer aldı. Fuarın açılış programında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Vekili Esat Çıplak’ın yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ile İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay da konuşma yaptı.

“Düzenleyici ve denetleyici otoriteler için internet yayıncılığının denetlenmesi zorunluluk haline geldi”   

İletişim teknolojilerinin hızla geliştiğini vurgulayarak insanların medya tüketim alışkanlıklarının değiştiğini ifade eden Üst Kurul Başkan Vekili Çıplak, teknolojinin gelişmesiyle geleneksel olarak karasal, uydu, kablo gibi ortamlarda yapılan radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin artık internet ortamında da yaygın olarak sunulmaya başladığını söyledi. Bir iletim ortamı olarak internet altyapısının gelişmesine ve bu mecrada içerik üretim yöntemlerinin çeşitlenerek geleneksel yayıncılıktan daha fazla izlenir hale gelmesine dikkat çeken Çıplak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu durum düzenleyici ve denetleyici otoriteler için internet yayıncılığı kavramını değerlendirme zorunluluğunu beraberinde getirmiştir. Karasal, uydu, kablo ve benzeri ortamlardan yapılan yayın hizmetlerinde olduğu gibi, iletim ortamından bağımsız olarak internet ortamından sunulan radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin düzenlenmesi, denetlenmesi ve bu kapsamda lisanslama yapılması gereği ortaya çıkmıştır. Söz konusu gelişmelerin getirdiği yenilikler Avrupa Birliği'nin gündeminde de bulunmaktadır. Avrupa Birliği Görsel İşitsel Medya Hizmetleri Yönergesinin de yeni görsel, işitsel medya ortamının ihtiyaçlarına göre güncellenmesi çalışmaları devam etmektedir. Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan değişiklik önerisi, 2 Ekim 2018'de Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilmiştir. Avrupa Birliği Konseyi'nin onayının ardından söz konusu düzenlemenin 2018 yılı bitmeden yürürlüğe girmesi beklenmektedir. Yönergede öngörülen değişiklik, üye devletlerin medya düzenleyici otoritelerinin sorumluluk alanlarını genişletmekle birlikte, öz denetim ve ortak denetim gibi kavramlarla sektörün içerik üretim kısmında bulunan paydaşlar için de yeni yükümlülükler ortaya koymaktadır. Üst Kurulumuz, 21 Mart 2018'de 6112 sayılı kanunda yapılan değişikliğe istinaden, ülkemizde yayıncılık alanının yeni teknolojiler vasıtasıyla internet ortamında da genişlediğini değerlendirerek aynı şekliyle uydu, karasal, kablo ortamlarında olduğu gibi internet üzerinden yapılan yayıncılıkta da kamu yararının gözetilmesini teminen düzenleme ve denetleme faaliyetlerini yerine getirmek üzere, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu ile “Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik” taslağı hazırlamış ve 27 Eylül 2018'de internet sayfamızda yayınlanarak kamuoyuyla paylaşmıştır. Bu taslağımız ilgili bakanlığın da görüşüne sunulmuştur. Söz konusu yönetmelik taslağı yürürlüğe girdiğinde internet ortamından sunulan radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayınlar da denetlenmeye başlanacaktır."

“Türksat 5A ve 5B’nin büyük bölümü yerli kaynaklarla üretilecek”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı İskurt ise yaptığı konuşmada öncelikli olarak ülkemizin uydu sektöründe yaşadığı gelişmeleri tarihsel boyutuyla ele alarak 2020 yılında Türksat 5A ve 2021 yılında Türksat 5B haberleşme uydularının hizmete gireceğini ve söz konusu uyduların büyük bölümünün yerli kaynaklarla üretileceğini vurguladı. Bakan Yardımcısı, uzay ve bilişim teknolojilerinin altyapısının kurulması ve küresel pazarlara açılması için önemli adımlar atıldığını; bu bağlamda 2015 yılında Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezinin kurulduğunu ve bu merkezde Türksat 6A uydusunun üretimi için çalışmalara başlandığını ifade etti.

Fuar artık “Global SatShow&Broadcast Eurasia” adıyla devam edecek

İslam İşbirliği Teşkilatı Yayıncılık Düzenleyici Otoriteler Forumu (IBRAF) ve Karadeniz Yayıncılık Düzenleyici Otoriteler Forumu (BRAF) Genel Sekreteri ve RTÜK üyesi Doç. Dr. Hamit ERSOY, üç yıldır Global SatShow şeklinde devam eden etkinliğin BRAF ve IBRAF ile organizasyon arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde, Global SatShow & Broadcast Eurasia adı altında uydu ile birlikte yayıncılık tarafını da öne çıkaracak bir biçimde süreceğini ifade etti.

Fuara “Düzenleyici Otorite Partneri” olarak katılan IBRAF ve BRAF internet üzerinden gerçekleştirilen yayıncılığın denetimi hakkında oturum düzenledi

Fuarın ilk iki günü savunma sanayiinde uydu teknolojilerinin yeri, iletişimin geleceği ve blockchain (blok zinciri) teknolojisinin sektördeki etkileri gibi konuların ele alındığı oturumlar düzenlendi. Bu kapsamda, Düzenleyici Otorite Partneri olarak Fuara katılan IBRAF ile BRAF da oturum yaptı. Moderatörlüğünü Üst Kurul Üyesi Doç. Dr. Hamit ERSOY’un gerçekleştirdiği “İnternet Üzerinden Gerçekleştirilen Yayıncılığın Denetimi: Yayın Akışlı ve Yayın Akışsız Hizmetler” başlıklı oturumda; Benin Yayıncılık ve İletişim Yüksek Otoritesi (HAAC) Başkanı Adam Boni Tessi, Fas Görsel-İşitsel İletişim Yüksek Otoritesi (HACA) Uluslararası İşbirliği Departmanı Başkanı Amin Azziman ve RTÜK İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkan Yardımcısı Murat Ellialtı konuşmacı olarak ülkelerinde yayıncılık sektöründeki son gelişmeleri aktardı.

Fuarda kurulan RTÜK ve BRAF / IBRAF stantlarında katılımcılara RTÜK ve Daimî Sekretaryalarını RTÜK’ün yürüttüğü platformlar hakkında bilgi verildi.

          


 

 

 

Yayın Tarihi : 01 Kasım 2018