Akdeniz Düzenleyici Otoriteler Ağı (MNRA) 20. Genel Kurulunu İspanya'nın Barselona Kentinde Gerçekleştirdi

İspanya’nın Barselona kentinde 22-23 Kasım tarihlerinde Katalonya Görsel-İşitsel Konseyi (CAC) ev sahipliğinde gerçekleştirilen Akdeniz Düzenleyici Otoriteler Ağı 20. Genel Kurulu toplantısına, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunu temsilen Üst Kurul Başkanı Prof. Dr. İlhan Yerlikaya, Üst Kurul Üyeleri Nurullah Öztürk ve Ebubekir Şahin katıldı. Toplantıda; “AB Görsel-İşitsel Medya Hizmetleri Yönergesinin Yenilenmesi”, “Görsel-İşitsel Medya Hizmetlerinde Tüketicinin Korunması; Düzenlemeler ve Medya Okuryazarlığı”, “Toplumsal Cinsiyet ve Medya”, “Görsel-İşitsel Medyada Göçmen ve Mülteci Krizinin İşlenişi” ve “Kamu Hizmeti Yayıncılığının Geleceği” konuları ele alındı.

Genel Kurul oturumlarında Avrupa Birliği Görsel-İşitsel Hizmetler Direktifinin yenilenmesi ve Kamu Hizmeti Yayıncılığının geleceği konuları öne çıktı

Toplantıda Avrupa Birliği Görsel-İşitsel Medya Hizmetleri Yönergesinde (AVMSD) yapılan değişiklikler ele alınarak, yeni direktifin görsel-işitsel alana etkisi değerlendirildi. Yeni direktifin, düzenleyici otoritelerin yeteneklerinin geliştirilmesi ve hesap verebilirliklerinin artırılması hususunu öne çıkardığına değinildi. Yeni “AVMSD” direktifinde, görsel-işitsel alanda küçüklerin korunmasına vurgu yapılarak bu bağlamda video paylaşım platformlarının denetlenmesinin önemli bir sorun teşkil ettiği dile getirildi.

MNRA 20.Genel Kurulunda “Kamu Hizmeti Yayıncılığının Geleceği” de ele alınan konulardan biri oldu. Konuya ilişkin olarak bütçe kesintilerinin kamu hizmeti yayıncılığına etkileri değerlendirildi. Kamu hizmeti yayıncılarının içerik üretimi konusunda verimliliklerini nasıl artırabilecekleri üzerinde durularak bu yayıncılık hizmetinin toplumsal açıdan taşıdığı önem irdelendi.

Görsel-İşitsel Medya Hizmetlerinde Tüketicinin Korunması; Düzenlemeler ve Medya OkuryazarlığıToplumsal Cinsiyet ve Medya, Görsel-İşitsel Medyada Göçmen ve Mülteci Krizinin İşlenişi konuları değerlendirildi  

MNRA 20. Genel Kurul Toplantısında, Görsel-İşitsel Medya Hizmetlerinde Tüketicinin Korunması”, “Düzenlemeler ve Medya Okuryazarlığı” konusu da ele alınan başlıklardan biri oldu. Bu bağlamda özellikle yalan haber konusunun altı çizildi. Ayrıca, “Medya Okuryazarlığı”nın çocukların zararlı içerikten korunması açısından taşıdığı önem tartışıldı. “Toplumsal Cinsiyet ve Medya” konusunda ise MNRA üyesi ülkelerin görsel-işitsel alanda kadına yönelik şiddeti nasıl ele aldıklarına odaklanıldı. Toplantıda, “Görsel-İşitsel Medyada Göçmen ve Mülteci Krizinin İşlenişi” üzerinde de duruldu. Yapılan değerlendirmelerde medyanın göçmen krizi hususunda eskiye oranla daha ilkeli davrandığı vurgulanarak düzenleyici otoritelerin konuya ilişkin sivil toplum örgütleriyle ortak hareket etmesinin önemine dikkat çekildi.

Genel Kurulda ayrıca görev değişiklikleri de gerçekleşti. Mevcut dönem başkanlığı Fransa otoritesi (CSA) Başkanı Olivier Schrameck’ten Katalonya otoritesi (CAC) Başkanı Roger Loppacher’e geçti. MNRA’nın yeni başkan yardımcılığı görevinin Fas otoritesi (HACA) tarafından üstlenilmesiyle bir sonraki genel kurulun HACA ev sahipliğinde Fas Krallığı’nda gerçekleştirilmesine karar verildi.

Toplantıya katılan Üst Kurul Heyeti, ülkemizin Barselona Başkonsolosluğu'na bir ziyaret gerçekleştirerek Başkonsolos Güçlü Kalafat ile bilgi alışverişinde bulundu.

 

Yayın Tarihi : 28 Kasım 2018