RTÜK ITU’nun Cenevre’deki Çalışma Toplantısına Katıldı

Birleşmiş Milletlere bağlı olarak telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU)’nun  İsviçre’nin Cenevre kentinde 25 Mart-4 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışma toplantılarında “Karasal Yayıncılık İletimi”, “Yayıncılık Servislerinin Kurulumu ve Erişim”, “Program Üretimi ve Kalite Değerlendirmesi” konuları ele alındı. RTÜK Cenevre’de gerçekleştirilen toplantıları, Üst Kurul Başkanı Ebubekir Şahin, Üst Kurul Üyeleri Arif Fırtına, İlhan Taşcı, Taha Yücel ile Başkan Danışmanı İbrahim Uslu, Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkan Yardımcısı Mahmut Kalkan ve Üst Kurul Uzman Yardımcısı Gökhan Karataş’tan oluşan bir heyetle takip etti.

ITU toplantılarına ilişkin Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi’nin medya merkezinde Anadolu Ajansı muhabirine değerlendirmelerde bulunan Üst Kurul Başkanı Şahin, "Bu toplantılardaki amaç, özellikle ülkemiz lehine ve aleyhine olan gelişmeleri takip etmek, gerekli müdahaleleri yapmak ve bu müdahaleler çerçevesinde de görsel ve işitsel medyadaki gelişmelerin Türkiye'ye uyarlamasını sağlamaktır." dedi.

Çalışma grubu toplantılarında Avrupa Birliğinin ve Birleşmiş Milletlerin yayıncılık alanındaki gelişmelerini yakından takip etme fırsatı bulduklarını belirten Şahin, "Türkiye olarak gururla buradaki gelişmelerin bizim gerimizde kaldığını, basın özgürlüğü ve medyamızdaki teknik, bilişim ve özellikle de özgürlükler anlamında açıkça bizim önde olduğumuzu gördüğümüzü de belirtmek istiyorum." diye konuştu.

“İnternet yayıncılığı düzenlemelerinde Avrupa bizi geriden takip ediyor”

Türkiye'de internet medyasının işleyişine yönelik kanuni düzenlemelerin yıllar önce yapıldığının altını çizen Şahin, Avrupa medyasında ise bu tür kanuni düzenlemelerin yeni yeni yapılmaya başlandığını belirterek Avrupa’nın Türkiye'yi geriden takip ettiğine dikkat çekti. Şahin, ITU toplantılarında Türkiye'nin medya alanındaki gelişmelerde uluslararası yayıncılığın önünde olduğunu görmeyi memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Medyanın geleceğine ilişkin konuların da toplantılarda ele alındığını belirten Şahin, özellikle yapay zeka alanındaki gelişmeler, 4K teknolojisi ve yeni yayın teknolojilerinin önemli gündem maddeleri olarak ön plana çıktığını ifade etti.

Toplantıya katılan Üst Kurul Üyesi Taha Yücel ise Türkiye'nin ITU'nun kurucu üyelerinden olduğunun altını çizerek toplantılarda tartışılan konuların üretim, frekans paylaşımıyla ilgili olan standart kararlar ve bunlarla ilgili değerlendirmeler, HDR (High Dynamic Range) standartları, normal alışılmış klasik konvansiyonel yayıncılıktan yeni geniş bant internet yayıncılığa geçişte yapay zekânın kullanımı başlıklarından oluştuğunu belirtti.

Yayıncılıkta yapay zekâ kullanımı öne çıktı

Yapay zekânın yayıncılıkta da kullanılan ve özelikle yayın arşivine ulaşma noktasında kolaylaştırıcı işlev gören bir teknoloji olduğunu söyleyen Yücel, bu durumun günümüz yayıncılığında "kırılmanın eşik noktası" olduğunu vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti:

"Yapay zekâ sayesinde rahatlıkla bir yüz tanıma veya benzeri algoritmalarla istediğiniz bir görüntüye çok hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Bir yayın üretilirken gerçek sunucu ve spiker kullanılmadan da yayının gerçekleşmesi, yani aynı insan mimiklerine uygun hareket eden yapay zekâ robotlarının kullanılarak yayının yapılması mümkün. Dolayısıyla yayıncılıkta çok olumlu yönde kullanım anlamları var. Yayıncılık açısından yapay zekânın zararlı bir kullanımını şu ana kadar değerlendirmeler arasında görmedim."

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği

Merkezi İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunan Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU); Birleşmiş Milletlere bağlı olarak telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren devletlerarası hukuk tüzel kişiliğine sahip bir uzmanlık kuruluşudur. 17 Mayıs 1865’te Paris’te Uluslararası Telgraf Birliği adı altında aralarında Osmanlı Devleti’nin de bulunduğu 20 üye devlet tarafından kurulmuştur. 1932’de ismi ITU olarak değişen birlik, 1947’de Birleşmiş Milletlerin altında bilgi ve haberleşme konusunda uzman bir kuruluş olarak yer almıştır. Kurucuları arasında Türkiye’nin de bulunduğu ITU’nun 2016 yılı itibarı ile 193 üye ülke ve 700’e yakın sektör üyesi mevcuttur. ITU’nun görevleri; telekomünikasyon alanında uluslararası işbirliği oluşturmak, az gelişmiş ülkelere teknik yardım sağlamak, teknik gelişimi desteklemek, telekomünikasyonun faydalarını genişletmek, telekomünikasyonun barış amaçlı kullanımını sağlamak, ulusal politikaların uyumunu sağlamak, diğer ulusal ve bölgesel organizasyonlar ile işbirliği oluşturmak, radyo spektrumu ve uydu yörüngelerinin kullanımının paylaşılmasını koordine etmek, gelişmekte olan ülkelerde haberleşme alt yapısının gelişmesini desteklemek, dünya çapındaki teknik standartların gelişimine yardımcı olmak olarak özetleniyor.

Yayın Tarihi : 04 Nisan 2019