11. Gelecekle İletişim Çalıştayı “Kurtuluş Mücadelelerinde İletişim Araçları” Temasıyla Başlıyor

     Yurtdışı Türk ve akraba toplulukları ile gönül coğrafyamıza mensup ülkelerden gelerek Türkiye’deki İletişim Fakültelerinde öğrenim gören öğrencilere yönelik 2009 yılından bu yana düzenlenen “Gelecekle İletişim Çalıştayı”nın 11’incisi bu yıl 24-27 Nisan tarihleri arasında Gaziantep ve Şanlıurfa’da gerçekleştirilecek. Çalıştay, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu eş güdümünde kardeş öğrencilerin birlikte hareket edebilmelerini; deneyimlerini paylaşabilmelerini ve geleceğin iletişimcileri olarak ülkelerine döndüklerinde Türkiye ile bağlarını diri tutmalarını amaçlıyor. Ana teması “Kurtuluş Mücadelelerinde İletişim Araçları” olarak belirlenen Çalıştayda 15 ülkeden 45 katılımcı öğrenci belirlenen temaya uygun olarak bildirilerini saha çalışmalarında paylaşacak.

     Çalıştayda, başta Kurtuluş Savaşı olmak üzere, farklı dönemlerde Türk Dünyasının farklı coğrafyalarında verilen kurtuluş ve bağımsızlık mücadelelerinde iletişim araçlarının hem mücadele esnasında oynadığı rol hem de sonrasında söz konusu dönemlerin aktarılması noktasındaki önemi ele alınacak. Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2019 yılının “Göbekli Tepe Yılı” ilan edilmesiyle Çalıştayın bir oturumu bu özel mekânda gerçekleştirilecek.

     Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek açılış programıyla başlayacak Çalıştay, iki gün Gaziantep’te ve iki gün Şanlıurfa’da yapılacak saha çalışmalarıyla sürecek. Çalıştayın teması ve amacı doğrultusunda Gaziantep Kalesi, Zeugma Müzesi, Şahinbey Milli Mücadele Müzesi, Göbeklitepe ve Balıklıgöl ziyaret edilecek.

Çalıştay boyunca sunum gerçekleştirecek öğrencilerin konuları ise şunlardan oluşuyor:

 • Nurgül ASSİLOVA - Alaş Orda Devletinin İletişim Aracı: Kazak Gazetesi
 • Nurmukhamed ZHUMABEKOV - Türk Cumhuriyetlerinin Bağımsızlığında (1991) TRT Yayınları
 • Delwar HOSEN - Anadolu Ajansı’nın Kurtuluş Savaşındaki Önemi
 • Flora HAJDARMATAJ - Türk ve İngiliz Basınında Kutül Amare Zaferi
 • Shafi Ullah QADERİ - Kıbrıs Türklerinin Özgürlük Mücadelesinde Medya: Bayrak Radyosu
 • Rahmatullah RASOLY - Hacı Yoldaş ve Kurtuluş Savaşında Türkistanlılar ile İlgili Yayınla
 • Nigar SAMADLİ - Kıbrıs Türklerinin Özgürlük Mücadelesinde - TRT Yayınları (1974)
 • Anar HASANOV - Hatay'ın Anavatana Katılmasında (1939) Basın Yayın Araçları
 • Nicat MAMMADOV - İsmail Gaspıralı, Tercüman Gazetesi ve Ortak İletişim Dili
 • Turkan ABDULLAYEVA - 15 Temmuz Darbe Girişiminde Ulusal ve Uluslararası Basının Karşılaştırmas
 • Aida ABENOVA - Kazakistan'ın Bağımsızlık Sürecinde Medya
 • Gulaiym ABDUKARİMOVA - Şiirler ile Kurtuluş Mücadeleleri: Abdülhamit Süleyman Çolpan
 • Maysa DERYAYEVA - İstiklal Harbinde PTT'nin Rolü
 • Adelisa SALAJİ - Kosova’ya Türk Barış Gücünün Girişinin Medyada Yeri
 • Festim RİZANAJ - Türk ve Dünya Basınında Kosova Savaşının Anlatımı
 • Elzara KHALİLOVA - Antep Savunmasının Medya Araçlarında Sunumu: Şahin Bey Destanı Örneği
 • Farid Ahmad KHAİRİ - Kurtuluş Savaşı Temalı Filmlerde Kadın Temsili
 • Khanim MUKHTAROVA - 1990-1992 Yıllarında Azerbaycan Animasyon Filmlerinde Bağımsızlık Mücadelesinin Anlatımı
 • Nowazes Ali KHAN - Türk Tarihinde Kurtuluş Efsanelerinin Film Senaryosu Olarak İşlenmesi: Kürşad İhtilali Örneği
 • Md Labib Faisal KHAN - Türk Sinemasında Milli Mücadele Temalı Filmler ve Yönetmenleri
 • Dzhantay KODZHAYUMER - Kore Savaşında Türk Askerinin Sinemada Temsili: Ayla Filmi
 • Sunbula METAROVA - Türk Medyasında Urfa'nın Kurtuluşu ve Onikiler
 • Miherela TAİWAİKU - Karayılan Destanı ve Popüler Kültür Ürünü Olarak Kara Yılan Dizi Filmi
 • Marina MUSSA - Kafkasya'da Kurtuluş Mücadelesinin Romanlar Üzerinden Değerlendirilmesi
 • Begimai ALTYBAEVA - Asya'nın İlk Kadın Generalinin Sinemada Temsili: "Kurmancan Datka" Filmi
 • Gulina YUSUPOVA - Aliya İzzetbekoviç'in Mücadelesinin Görsel Eserler İle Sunumu: Filmler – Belgeseller
 • Nargiza MAMATKULOVA - Kurtuluş Savaşında (1918-1922) Türkistan Yardımları ve Türkistan Basını
 • Nijat PİRİZADE - Kardeş Kömeyi Dergisinin Faaliyetleri: Birinci Dünya Savaşı Döneminde Azerbaycan’dan Anadolu Türklerine Yardım
 • Vega MOQARABİ - Kurtuluş Savaşında Afganistan Yardımı ve Afgan Basını
 • Khatira GAMKHAROVA - Kurtuluş Mücadelelerinde Müzik: Vefalı Türk'e Haykırış
 • Jahidul Islam Sarker BENGAL - Gazeteci İsmail Hüseyin Siraji'nin Güney Asya'da Türk'ün Başkaldırısını Anlatımı (1911-1922)
 • Feride DURSUNOVA - Görsel Medyada Kurtuluş Savaşının Çocuk Kahramanları ve Şehit Kamil
 • Abror MASHARİPOV - Kurtuluş Mücadelelerinin Bilgi ve Moral Kaynağı Pullar ve Kartpostallar
 • Shokhrukhbek OLİMOV - Türkistan Bağımsızlık Hareketlerinde Osmanlı Basının Etkisi: Abdurrauf Fıtrat
 • Fathima Musharafa MARZOOK - Güney Asya Müslümanlarının Türk Kurtuluş Savaşına Yardımlarının Medyada Anlatımı
 • Gulvira TANAYEVA - Mustafa Çokay ve Yaş Türkistan Gazetesi
 • Abudumijiti AİERKEN - Hasan Tahsin ve Şehit Gazeteciler
 • Waseem AHAD - Kurtuluş Savaşında Keşmir’den Anadolu’ya Maddi ve Manevi Yardımlar
 • Laila AMANGELDİ - Gazi Unvanlı Şehrin Marka Değerlerinin Medyada Sunumu

 

 

 

Yayın Tarihi : 19 Nisan 2019