11. ERGA Toplantısı Bratislava’da Yapıldı

 Avrupa Görsel-İşitsel Medya Düzenleyici Otoriteleri Grubu 11. Yıllık Toplantısı, 20–21 Haziran 2019 tarihlerinde Bratislava’da gerçekleştirildi. Toplantılarda RTÜK’ü Üst Kurul Üyesi Arif Fırtına, Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkan Vekili Nihat Çaylak ve Üst Kurul Uzman Yardımcısı Ege Irak temsil etti.

Bratislava’da yapılan görüşmelerde, ERGA çerçevesinde daha önce oluşturulmuş olan alt grupların çalışmaları istişare edildi. ERGA Başkanı Lubos Kuklis’in selamlama konuşmasının ardından 2. Çalışma Grubunun ERGA’nın geleceği hakkında yaptığı çalışma olan “Amaç Beyanı” ele alındı.

ERGA’nın geleceği konuşuldu.

Sunumda, ERGA’nın gelecekteki rolü ve ilkeleri katılımcılar tarafından müzakere edildi.

Toplantılarda, Avrupa Birliği’nde kabul edilerek yürürlüğe giren yeni Avrupa Görsel İşitsel Medya Hizmetleri Direktifi’nin üye ülkelerin kendi ulusal mevzuatlarına aktarım sürecini takip etmesinin önemine vurgu yapılırken, sürecin başarılı bir şekilde yürütülmesi için paydaşlar arasında etkin işbirliği kararı alındı.

Dezenformasyona dikkat.

Oturumlarda, ‘Yanlış Bilgi’ (dezenformasyon) ile mücadele konusu da masaya yatırıldı.

  ‘Yanlış Bilgi’ hakkında Facebook, Twitter ve Google tarafından verilen taahhütler hatırlatılarak, konu hakkında gelinen aşama değerlendirildi. Katılımcılar, ‘Yanlış Bilgi’ konusunda olumlu bazı gelişmeler kaydedilse de önemli oranda eksikliklerin devam ettiğini dile getirdiler.

Söz alan Komiser Mariya Gabriyel, yanlış bilgi ile mücadelede en önemli faktörün medya okuryazarlığının artırılması olduğunun altını çizdi.

2 gün süren ERGA toplantılarında cinsiyet eşitliği ve kadınların medyada temsiliyeti konusunda yapılan anketin ilk sonuçları da katılımcılarla paylaşılarak, adil temsiliyet için en iyi uygulamaların neler olabileceği tartışıldı.  

 

 

Yayın Tarihi : 24 Haziran 2019