RTÜK, Strazburg’da Temsil Edildi

Heyetimiz AK Medya ve Bilgi Toplumu Yürütme Komitesine bağlı Uzmanlar Komitesi toplantılarına katıldı.

 Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından görevlendirilen Medya ve Bilgi Toplumu Yürütme Komitesine (CDMSI) bağlı olarak çalışan “Otomatik Veri işleme ve Yapay Zekânın Farklı Biçimlerinin İnsan Hakları Boyutu” konulu Uzmanlar komitesi ile “Sayısal Çağda Kaliteli Gazetecilik” konulu Uzmanlar Komitesi (MSI-JOQ) toplantıları 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında Strazburg’ta gerçekleştirildi. Her iki komitede de RTÜK’ü, Üst Kurul Üyeleri Arif Fırtına, Taha Yücel ile Üst Kurul Uzmanları Zübeyir Şengül ve İbrahim Eser’den oluşan RTÜK Heyeti temsil etti.

 “Otomatik Veri işleme ve Yapay Zekanın Farklı Biçimlerinin İnsan Hakları Boyutu” konulu Uzmanlar komitesi (MSI-AUT)

“Otomatik Veri İşleme ve Yapay Zekânın Farklı Biçimlerinin İnsan Hakları Boyutu konulu Uzmanlar Komitesi (MSI-AUT)” 4. ve son toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı kapsamında mevcut Avrupa Konseyi standartlarına uygun olarak ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ilgili yargı yetkisine dayanarak, “Otomatik Veri işleme ve Yapay Zekanın Farklı Biçimlerinin İnsan Hakları Boyutu” konulu Uzmanlar komitesi (MSI-AUT); otomatik veri işleme tekniklerinin (özellikle algoritmalar ve olası düzenleyici uygulamalar) insan hakları boyutları hakkında bir standart belirlemek üzere müzakereleri tamamlandı.

MSI-AUT, gelecekteki standartlara rehberlik etmek amacıyla, insanların dijital çağda temel hak ve özgürlüklerden yararlanmalarını etkileyebileceğinden, farklı yapay zekâ biçimleri de dahil olmak üzere, yeni dijital teknolojilerin ve hizmetlerin geliştirilmesi ve kullanımını da inceleyerek, medeni ve idari yasaların ve ilgili ceza hükümlerinin yanı sıra, bu yasaların uluslararası dijital ortamda uygulanmasındaki yasal zorlukları da ortaya koymuştur.

“Sayısal Çağda Kaliteli Gazetecilik” konulu Uzmanlar Komitesi (MSI-JOQ)

Kamu, özel sektör ve akademiden temsilcilerin oluşturduğu “Sayısal Çağda Kaliteli Gazetecilik” konulu Uzmanlar Komitesi (MSI-JOQ) tarafından gerçekleştirilen 4. ve son toplantısında, “Sayısal Çağda Kaliteli Gazetecilik için Elverişli Ortam Sağlamak” başlıklı taslak tavsiye metni ile “Kaliteli Gazeteciliği Medya ve Bilgi Okur-Yazarlığı yoluyla Destekleme” başlıklı taslak raporu ele aldı.

“Sayısal Çağda Kaliteli Gazetecilik için Elverişli Ortam Sağlamak”  başlıklı tavsiye metni bağımsız, doğru ve güvenilir gazeteciliğin sürdürülebilir şekilde desteklenebilmesi için finans, etik ve eğitim konularının nasıl düzenlenmesi gerektiğini vurgulamaktadır. “Kaliteli Gazeteciliği Medya ve Bilgi Okur-Yazarlığı yoluyla Destekleme” başlıklı rapor ise;  medya ve bilgi okur-yazarlığı marifeti ile kazandırılan bilişsel, teknik ve sosyal becerilerin “Sayısal Çağda Kaliteli Gazetecilik ”e nasıl destek olabileceğini ve bu konuda yapılmış olan araştırmaları ortaya koymaktadır.

Tavsiye Metinleri Medya ve Bilgi Toplumu Yürütme Komitesine (CDMSI) Sunulacak

MSI-AUT ve MSI-JOQ kapsamında yapılan tartışma ve değerlendirmeler sonunda nihai halini alan rapor ve tavsiye metinleri redaksiyondan geçtikten sonra Medya ve Bilgi Toplumu Yürütme Komitesine (CDMSI) sunulacak.

Üst Kurul Heyeti, gerçekleştirilen CDMSI Uzmanlar Komitesi toplantıları vesilesiyle Avrupa Konseyi nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kaan ESENER ile de bir araya gelerek ülkemizin Konsey nezdindeki çalışmaları ve yayıncılık alanındaki gelişmeler konularında bilgi alışverişinde bulundu.

 

Yayın Tarihi : 27 Eylül 2019