Basın Açıklaması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda kısa bir süre görev yapan eski bir üyenin, kurumdaki yurtdışı görevlendirmelerle ilgili kamuoyunu yanıltıcı ve yanlış beyanlarda bulunduğu görülmüştür. Bu açıklamalar nedeniyle halkımızda oluşabilecek yanlış anlaşılmaların ve haksız değerlendirmelerin önüne geçilebilmesi için bu açıklamanın yapılması zaruret arz etmiştir.

RTÜK’teki yurt dışı görevlendirmeler ve görevlilerin aldıkları harcırahlara ilişkin bu eski üyenin değerlendirmeleri yasalara, gerçeğe ve ahlaka aykırıdır.

Şöyle ki;

1-       Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda Üyelerin ve uzmanların yurt dışı görevlendirmeleri Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve anlaşmalar çerçevesinde yapılmaktadır. RTÜK, Türkiye’nin imza attığı Uluslararası Yayıncılık Sözleşmelerinin tarafı bir kuruldur.

2-       Üyeler ve uzmanlar; Üst Kurul Toplantısında Üyelerin onayıyla belirlenip, görevlendirilmektedirler.

3-       Yurt dışında görevlendirilen Üye ve Üst Kurul Uzmanlarına, Harcırah Kanunu’nda belirlenmiş olan makam ve derecelerine göre,  harcırah ödemesi yapılmaktadır.  Harcırah miktarı, Üst Kurul tarafından değil, TBMM tarafından kabul edilen ve yürürlükte olan Kanunla belirlenmektedir. Kamuda böyle olduğu gibi özel sektörde de şehirlerarası ya da uluslararası göreve gönderilen her kişiye harcırah ödendiği herkesin malumudur.

4-       Yurtdışında görevli personel, konaklama, ulaşım ve üç öğün yemek vb. giderlerini kendisine ödenen harcırahtan karşılamaktadır. Görev dönüşünde de bunların faturasını kuruma ibraz etmektedir.

5-       Türkiye’nin tezlerinin anlatıldığı ve dünyadaki yayıncılık konusundaki gelişmelerin izlenip, tartışıldığı görevlerden dönüldüğünde hazırlanan raporlar,  Üst Kurul’da onaylanarak, devlet hafızasındaki yerini almaktadır.

Yalan beyanlarıyla kamuoyunu yanıltan eski üye, 3,5 aylık görevi esnasında bu sistem dâhilinde KKTC’de görevlendirilmiş ve kendisi de diğer üyelerle aynı harcırahı almıştır. Bu harcırahıyla toplantının yapıldığı şehirde, konaklama ve ulaşım bedellerini ödemiştir.

Aynı eski üye, Hollanda’da düzenlenen “IBC 2019 Fuarı” için de Üst Kurul tarafından görevlendirilmiştir. Üst Kurulca verilen bu görevi kendisi kabul etmiştir. Bunun ardından kendisine yasada belirtilen oranda harcırah ödenmiş,  uçak biletleri alınmıştır. Ancak daha sonra üyeliği tartışılır hale geldiği için göreve gidememiştir.

RTÜK bugüne kadar pek çok konuda eleştirilmiştir. Ancak RTÜK, eski bir üyesinin kendisinin de yasalar çerçevesinde kullandığı harcırahı,  üye ve uzmanlar sanki yasadışı bir gelir elde ediyorlarmış gibi yansıtmasıyla ilk kez karşılaşmıştır.

Ayrıca, kendi kendini medya ombudsmanı ilan eden bu kişinin iddialarını haberleştiren medyanın, haberin olmazsa olmazı olan ‘bilgiyi teyit etme’ prensibini atlayarak yansıtmaları üzüntü vericidir. Kurumla temas kurulmamış olsa bile hiç olmazsa kamu görevlilerinin harcırahlarına ilişkin mevzuat incelenip, sözde “medya ombudsmanı”nın iddialarının gerçekliği sorgulanabilirdi, ancak bu da yapılmamıştır.

3,5 ay görev yaptıktan sonra üyelikten çekilmiş sayılması, kendisinde RTÜK takıntısına yol açan bu üyenin, gündemde kalabilmek adına yasal iş ve işlemleri yasadışı eylemler gibi göstermesi içinde bulunduğu hezeyanın dışavurumudur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU BAŞKANLIĞI

Yayın Tarihi : 25 Mayıs 2020