RTÜK’ten Pandemi Sürecinde Yayıncılara İkinci Kolaylık

Yayıncıların RTÜK’e ulaştırma yükümlülüğü bulunduğu Yeminli Mali Müşavir Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu gönderme süresi 30 Eylül 2020 tarihine kadar ertelendi.

Daha önce yayıncıların ödemek durumunda oldukları reklam Üst Kurul paylarını 3 ay erteleyen RTÜK, pandemi sürecinin uzamasıyla radyo ve televizyonlar için yeni bir kolaylık daha sağladı.

Vatandaşları bilgilendirerek bir kamu görevi yürüten medyaya destek sağlamayı ilke edinen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, sürecin olumsuz ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla yayıncıların gönderme yükümlülüğü olan iki evrakın iletilme süresini 3 ay erteledi.

Buna göre, medya hizmet sağlayıcıların ticari iletişim gelirlerinin ve buna isabet eden Üst Kurul paylarının kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun şekilde beyan edilip edilmediğinin denetimi ve kontrolü amacıyla iletilen Yeminli Mali Müşavir Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu gönderim süresi sadece 2020 yılı için geçerli olmak üzere 30 Haziran 2020 tarihinden 30 Eylül 2020 tarihine kadar uzatıldı.

Yayın Tarihi : 25 Haziran 2020