Basın Açıklaması

Üzülerek ve ibretle takip ediyoruz ki, belli bir kesimin maksatlı ve sistematik olarak bir süredir sürdürdüğü Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nu hedef alma ve yıpratma kampanyaları hız kesmeden devam etmektedir.

RTÜK İstanbul Bölge Temsilciliği hizmet binası hakkında bugün basın ve yayın organlarına yansıyan haberlerde maalesef yine gerçekler çarptırılmıştır ve bilinçli olarak kamuoyu yanlış yönlendirilmeye çalışılmıştır.

Daha önce var olan RTÜK İstanbul Bölge Temsilciliği binası deprem hasar raporu nedeniyle Aralık 2015 tarihinde yıkılmıştır. Yıkımın ardından İstanbul Temsilciliği, bir başka Üst Kurul olan Rekabet Kurumu’nun binasında RTÜK’e bilabedel ayrılan alanda çalışmalarını yürütmüştür.

Hasarlı binanın yıkımından sonra 2018 tarihinde TOKİ tarafından yapılan ihaleyle yeni binanın inşasına başlanmış ve 6 Ağustos 2020 tarihinde iç tefrişatı olmaksızın boş olarak Üst Kurul’a teslim edilmiştir.

Teslim edilen bodrum dâhil 9 katlı bina 1800 metrekare genişliktedir.

Binanın tefrişatı için Kamu İhale Kurumu mevzuatı çerçevesinde ihaleye çıkılmıştır. Bütün bu alımlar mevzuata uygun bir şekilde gerçekleşmiştir.

Bahse konu art niyetli haberlerde geçtiği gibi ayrılan bütçe sadece RTÜK Başkanlık Makamı için kullanılmamıştır. Ödenek, 9 katlı binadaki Üst Kurul toplantı salonu başta olmak üzere personel, idari, teknik büroların yer aldığı binanın tamamı için harcanmıştır.

Gerçekler ayan beyan ortadayken, üstün gayretle yayıncılık alanını düzenlemek ve denetlemek adına yapılan bütün çalışmalar görmezlikten gelinerek hazırlanan yanlış ve yanlı haberler, asla gerçeği yansıtmamaktadır. 

Bir kısım medyanın eski ve köhneleşmiş alışkanlıklarıyla ürettiği yalan haberlerinden ve karalama kampanyalarından artık vazgeçmelerini arzu ediyoruz. 

TBMM’de grubu bulunan partilerin kontenjanlarından millet iradesiyle seçilen Üyelerle önemli bir vazife yürüten RTÜK’ü yıpratmak kimseye fayda sağlamaz. Bu girişimler, yalan ve haksız suçlamalar RTÜK’ün kanunlar çerçevesinde yürüttüğü görevlerini yapmasına engel olamayacaktır.

Bu bilgiler ışığında halkımızın doğru bilgilendirilmesini amaçlıyor, takdiri kamuoyuna bırakıyoruz.

Saygılarımızla.

02.10.2020

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı

Yayın Tarihi : 02 Ekim 2020