DUYURU!

Bir Üyemizin bazı yayın kuruluşlarında yer alan beyanları, sanki RTÜK’ün kurumsal görüşleriymiş gibi verilmiştir. Söz konusu demeç Üst Kurulumuzun görüşleri ile bağdaşmamaktadır.

RTÜK Üyelerinin şahsi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar sadece kendilerini bağlar. Üst kurulun görüş, düşünce ve kararlarının kamuoyu ile paylaşılma şekli 6112 sayılı Kanunda açık olarak gösterilmiştir.

Söz konusu Kanunla Üst Kurul adına açıklama yapmaya, görüş bildirmeye Başkan veya Başkanın belirleyeceği bir Üye yetkili kılınmıştır.
Basın kuruluşlarımızın, RTÜK Üyelerince yapılacak açıklamaları bu minvalde değerlendirerek yayınlamaları hususunu dikkatlerine sunar, kamuoyuna saygıyla arz ederiz.

Yayın Tarihi : 20 Kasım 2020