“Medya ve Aile Değerleri Çalıştayı” 29 Haziran’da İstanbul’da Gerçekleştirildi

Bireyden topluma uzanan sosyal sistemin biricik ocağı olan ’aile’ kavramını ve bu kavramın medyadaki ele alınış biçimini tartışmak; sektörün tüm paydaşları ile fikir paylaşımında bulunmak; konuya ilişkin görüş ve öneriler getirmek üzere “Medya ve Aile Değerleri Çalıştayı” Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle 29 Haziran Salı günü İstanbul’da gerçekleştirildi.

Açış konuşmasını RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in yaptığı çalıştaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’da katıldı.

Çalıştayın ilk kısmında ev sahibi kurumların sunumları gerçekleştirildi. RTÜK dâhilinde yapılan sunum kapsamında; aile kurumunun zayıflatılmakta ve yozlaştırılmakta olduğu, özellikle dramatik yapımlarda eşlerin birbirlerini aldatmalarının izleyiciye normal bir durummuş gibi yansıtıldığı, evlilik dışı hamileliklerin çocuklar için sıradan bir hale getirildiği; ancak her ne kadar televizyon ekranlarında bu durum normalleşmiş gibi görünse de toplumda aile kurumu halen oldukça önemli olduğu, nitekim 2020 yılında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yapılan ‘Aile ve Medya Araştırması’ bulgularının da bu durumu desteklediği katılımcılara aktarıldı.

Çok kıymetli yapımcılardan senaristlere, meslek birliklerinden medya yöneticilerine kadar sektörün birçok paydaşını bir araya getiren “Medya ve Aile Değerleri Çalıştayı” nda toplumun tüm kesimlerine etkisi yıllardır devam eden geleneksel medyanın yansıra yeni medya teknolojilerinin de Türk aile yapısı üzerine etkileri tartışıldı.

Katılımcılar ile yapılan söyleşiler, karşılıklı fikir paylaşımları kapsamında; Medyanın aile değerlerini koruması ve yönetmesi hususunun reyting kaygısı, değerler konusunda yetersiz toplum bilinci, ailelerin sosyo-ekonomik düzeyleri gibi birçok faktöre bağlı olduğu ifade edildi.

Kamusal sorumluluk açısından da önemli olanın ve üzerine düşülmesi gereken konunun; yerli olarak üretilen ve yabancı kaynaklı alınan yapımların Türk aile değerlerine uygun olup olmadığının ve oluşturulacak senaryoların bu değerler bütününe göre ele alınmasının gerekliliği çalıştay boyunca ele alındı.

Çalıştay kapsamında konuşma yapan Üst Kurul Başkanı Ebubekir Şahin: “Şahsıma ve kurumuma yönelik gösterilen iyi niyetler ve temenniler için teşekkür ediyorum. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak tüm paydaşlarımızla birlikte fikirlerimizi nezaket çerçevesinde paylaştığımız bir toplantı oldu. Bu toplantı kapsamında da amacımız birbirimizi eleştirmek değil ortak bir zemin yakalamaktı. Bu çalıştayın da yakalanacak ortak zemine vesile olmasını diliyorum.’’ dedi.

Verilen cezalar ile hiçbir zaman övünmediklerini ifade eden Başkan Şahin: ‘’Gölgede kavga eden bir misyon edinmedik. Ortak amaçlarımız doğrultusunda sektöre hizmet etmek temel prensibimiz. Bu kapsamda eğer yayın ve yapımların kurmaca olduğunu topluma anlatırsak eğer zaten sorunların önüne geçmiş oluruz’’  diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Yayın Tarihi : 29 Haziran 2021