Hisse Devri Bildirimi

Bir medya hizmet sağlayıcı kuruluşun, Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında şirket bünyesinde hisse devri olması halinde 6112 sayılı Kanunun 20 inci maddesi gereği; şirketin hisse devirleri, devir tarihinden itibaren otuz gün içinde, ortakların ad ve soyadları ile hisselerin devri sonucunda oluşan ortaklık yapısı ve oy payları hakkındaki bilgilerle birlikte Üst Kurula bildirilmesi zorunludur.

 

Gerekli bilgi ve belgeler;

Hisse devrinin belirtildiği dilekçe,

Son hissedar ve yetkililerin gösterildiği G-1 formu,

G-1 formunda beyan edilen ortakların ortaklık yapısının gösterildiği yayınlanmış ise TTSG veya anonim şirket pay defteri.

Hisse devir sözleşmeleri veya hisse devirlerine ait yönetim kurulu kararı veya bu konuda yayınlanmış ise TTSG

Şirketi temsile yetkili kişilere ait yetki belgesi