İkinci Gelecekle İletişim Projesi

Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından ülkemize gelerek radyo ve televizyon eğitimi alan öğrenciler, İletişim Fakülteleri’nden temsilciler ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu temsilcileri 13-16 Mayıs 2010 tarihlerinde Ankara ve Kırıkkale’de Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ve Kırıkkale Üniversitesi işbirliği ile “2.Gelecekle İletişim Projesi” kapsamında bir araya gelmişlerdir.

 

Afganistan, Ahıska, Azerbaycan, Bulgaristan, Çin-Uygur, Irak,  Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Makedonya, Moldova-Gökoğuz Yeri, Romanya’dan gelerek Türkiye’de iletişim dalında yükseköğrenim gören gençler Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ve Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü işbirliği ile gerçekleştirilmiştir.

 

Katılımcılar aşağıdaki kararları kamuoyuna duyurmaya karar verdiler.

 

 1. Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve akraba topluluklar arasında RTÜK benzeri düzenleyici otoritelerin ortak bir platform oluşturması için girişimde bulunulması;
 2. Avrasya coğrafyasında radyo ve televizyon izleme ve değerlendirme alanında otoriteler arasında işbirliği imkânlarının geliştirilmesi;
 3. Gelecekle İletişim Projesi’nin isminin “Gelecekle İletişim Çalıştayı” olması ve RTÜK’e daimi çalışma sekretarya oluşturma teklifi götürülmesi;
 4. Avrupa Birliği nezdinde Balkanlardaki kitle iletişim araçları aracılığıyla meydana gelen insan hakları ihlallerinin önlenmesi için girişimde bulunulması;
 5. ‘TRT Balkan’ televizyon kanalının kurulması için TRT nezdinde girişimlerde bulunulması ve Balkanlarda bulunan yerel televizyonlarla işbirliği imkânlarının araştırılması;
 6. Medya Okuryazarlığı dersinin İletişim fakültelerinde zorunlu ders olması için girişimlerde bulunulması;
 7. TRT de Türk Dünyasından gelen öğrencilerin staj yapmaları imkânlarının arttırılması;
 8. TRT tarafından kullanılmayan araç ve gereçleri iletişim fakülteleri ve aynı konuda eğitim veren diğer kurumlara hibe edilmesi;
 9. ‘gelecekleiletişim’ elmek öbeğinin aktif hale getirilmesi, bu proje ile ilgili internet sitesinin kurulması girişiminde bulunulması;
 10. Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları’na Türkiye’deki iletişim fakültelerinde daha fazla kontenjan ayrılmasının teklif edilmesi;
 11. Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları iletişimcileri ile yaz aylarında Türkiye dışında bir ülkede çalıştay düzenlenmesi

kararları alınmıştır.

 

 1. Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları arasında Kitle iletişim araçlarıyla yapılan yayım ve yayınlarda başarı ödülü verilmesi;
 2. Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları arasında Euroka ve Euromaj benzeri bir kuruluş kurulması, ortak yapımların destekleneceği, kredilendirme sistemi kurulması;
 3. Türk Devletleri arasında vizelerin kaldırılması;
 4. Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları arasında kamu ve özel radyo ve televizyonları arasında EBU veya ABU benzeri bir kurum kurulması;
 5. Türk Cumhuriyetleriyle “Avrasya uydu” ortak uydu projesi geliştirilmesi;
 6. El cezire, CNN yâda BBC gibi Türk dilinin konuşulduğu bir TV açılması;
 7. Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları arasında Kitle iletişim araçlarıyla ilgili personel değişimi ve eğitim programı düzenlenmesi;
 8. Kitle iletişim araçları ile ilgili ortak terminoloji oluşturulması ve Türkçe olan terminolojiler kullanılması;
 9. Türk Devletleri ile Türk ve Akraba Toplulukları arasında ortak haber ajansı oluşturulması;
 10. Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklarında kitle iletişim araçları üzerine eğitim veren iletişim ve benzeri denge okullardan dünya standartları üzerinde ortak müfredat uygulanması;
 11. Kitle iletişim araçları ile ilgili ortak bir eğitim merkezi kurulması;
 12. İnternet üzerinden wikipedia tarzı “Avrasya Bilgi Bankası” adıyla sağlam bir bilgi bankası oluşturulması;
 13. Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklar arasında ücretsiz film ve program değişimi yapılması;
 14. Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklar arasında “Eurovizyon” benzeri bir yarışma programı düzenlenmesi;
 15. Türk Cumhuriyetleri, Türk ve Akraba Topluluklar arasında geciktirmeli yayın yapılması ve yapılan yayınların saatlerinin arttırılması. Çoklu alt yazı sistemiyle her dile ve lehçeye çevrilmesi;
 16. Türk Cumhuriyetleri, Türk ve Akraba Topluluklar arasında ortak kültürel değerlerimizle ilgili olarak ortak yapımların teşvik edilmesi, sinema ve Televizyon kuruluşlarıyla ortak projeler geliştirilmesi

tavsiye edilir.

 

İkinci İletişim Projesi Radyo Televizyon Üst Kurulu, Kırıkkale Rektörlüğü, TRT Genel Müdürlüğü ve TRT AVAZ Koordinatörlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, Türk İşbirliği Kalkınma İdaresi Başkanlığı, TOBB Üniversitesi TEPAV’ın katkı ve teşvikleri gerçekleştirilmiştir.