İzlenme / Dinlenme Oranları (Reyting) Ölçümleri Hakkında

İZLENME / DİNLENME ÖLÇÜMLERİ (REYTİNG)  DENETİMİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun izlenme ve dinlenme ölçümleri hakkındaki görev ve yetkisi, 6112 sayılı “Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun” un 37. maddesinin (i) bendinde "Yayın hizmetlerinin izlenme ve dinlenme oranı ölçümlerinin yapılmasına ve denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile bu usul ve esaslara uymayan şirket ve kuruluşlara uygulanacak müeyyideleri belirlemek" olarak belirtilmiştir.

Bu hüküm uyarınca “Yayın Hizmetlerinin İzlenme ve Dinlenme Oranı Ölçümlerinin Yapılmasına Ve Denetlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hazırlanmış ve 17.10.2012 tarih ve 28444 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin isminden de anlaşılacağı üzere Radyo ve Televizyon Üst Kurulu izlenme/dinlenme ölçümü yapmamaktadır. Ancak ölçüm yapan kuruluş ve şirketlerin (organizasyonel yapı) başvurusunu alarak ölçümün Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar kapsamında yapılıp yapılmadığını denetlemekte ve usul ve esaslara uygun ölçüm yapmayan kuruluş ve şirketlere dair müeyyideleri belirlemektedir.

ÖLÇÜM HİZMETİ VEREN ŞİRKETLERİN KÜNYESİ

  1. İzlenme Ölçümü Hizmeti Veren Organizasyonel Yapı/Yapılar

Kuruluş Adı     : TİAK AŞ (Televizyon İzleme Araştırmaları AŞ)

Açık Adresi     : Fulya Mahallesi, Büyükdere Caddesi Torun Center Ofis Kule D Blok No:74, D.28

                        34394 Şişli - İstanbul

Telefonu         : 0 212 803 62 70

Belgegeçer     : 0 212 803 70 25

Web Adresi     : www.tiak.com.tr   

  1. Dinlenme Ölçümü Hizmeti Veren Organizasyonel Yapı/Yapılar

Kuruluş Adı     : RİAK AŞ (Radyo Dinleme Hizmetleri Organizasyon Tanıtım ve Yayıncılık AŞ)

Açık Adresi     : Gayrettepe Mah. Yıldız Posta Cad.

                         Ayyıldız Sitesi No:26 B Blok D:41

                         Gayrettepe - İstanbul

Telefonu         : 0 212 217 30 01 - 02

Belgegeçer     : 0 212 217 30 01

Web Adresi     : www.riak.com.tr