Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun Kapsamında Tavsiye Kararı Verilen Kamu Spotları

 SON GÜNCELLEME: 15/01/2019-11.00

Güncel Kamu Spotları Aşağıdaki Linklerden İndirilebilir

KURUM-KURULUŞ

SPOT TÜRÜ

TAVSİYE SÜRESİ BİTİŞ TARİHİ

 SPOT KONUSU

TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Televizyon Dairesi Başkanlığı)

Televizyon Spotu 08/08/2019 Ebeveynleri bilgilendirmek ve çocuklarda 'Ekran Zamanı Yönetimi'ne dikkat çekmek hk.

TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI

1 Adet Televizyon, 1 Adet Radyo Spotu 08/08/2019 Vakıf faaliyetlerinin çocukların hayatında meydana getirdiği değişikliklerle ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi hk.

TİCARET BAKANLIĞI (İhracat Genel Müdürlüğü)

3 Adet Televizyon Spotu 06/08/2019 İhracata yönelik devlet destekleri konusunda şirketlerin bilinçlendirilmesi hk.

TÜRKİYE EROZYONLA MÜCADELE, AĞAÇLANDIRMA VE DOĞAL VARLIKLARI KORUMA VAKFI (TEMA)

3 Adet Televizyon Spotu 04/08/2019 Eğitim programlarına destek çağrısı yapmak hk.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü)

Televizyon Spotu 24/07/2019 Genel Müdürlük ve bağlı birimler tarafından gerçekleştirilen etkinlik, konser, yarışma ve diğer faaliyetlerin daha geniş kitlelere ulaşabilmesi, toplumun bilgilendirilmesi, bu faaliyetlere ilişkin, ilan, tanıtım reklam çalışmalarının etkin ve verimli bir biçimde yürütülebilmesi hk.

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU (Rehberlik, Araştırma ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı)

Televizyon Spotu 16/07/2019 Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun kanun ve yönetmeliklerini daha geniş kitlelere duyurarak, kişisel verilerin korunması konusunda toplumsal bilinci artırmak ve farkındalık oluşturmak, vatandaşlarımızı kişisel verilerin korunması ve mahremiyet konularında bilinçlendirerek toplumda kişisel verilerin korunması kültürünün oluşmasına katkı sunmak hk.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Televizyon Spotu 16/07/2019 Askeri okullara nitelikli öğrenci temin etmek ve bu konuda halkımızın her kesimine ulaşmak hk.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI

Televizyon Spotu 16/07/2019 Vakfın kamuoyundaki görünürlüğünün artırılması hk.

İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1 Adet Televizyon Spotu, 1 Adet Radyo Spotu 16/07/2019 Doğalgaz kullanımında en önemli 5 güvenlik kuralını hatırlatmak hk.

DOĞAL HAYATI KORUMA VAKFI

Televizyon Spotu 16/07/2019 Plastik atıkların teşkil ettiği kirliliğe dikkat çekmek, plastik poşetlerin ücretlendirilmesi konusunun vatandaşlarımız tarafından daha hızlı kabul görmesine yardımcı olmak hk.

DARÜŞŞÜFAKA CEMİYETİ

1 Adet Televizyon Spotu, 1 Adet Radyo Spotu 16/07/2019 26 Mayıs 2019 Pazar günü Türkiye'nin 24 ilinde yapılacak olan Darüşşafaka Sınavı'nı duyurmak hk.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI (Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı)

Televizyon Spotu 14/07/2019 Yenilenerek vatandaşların hizmetine sunulan tapu senetlerinin kamuoyuna tanıtılması hk.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Televizyon Spotu 14/07/2019 Plastik poşetlerin 2019 yılından itibaren ücretlendirileceği konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi hk.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Televizyon Spotu 04/07/2019 Enerji tasarrufu konusunda kamuoyunda farkındalık oluşturulması hk.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI (Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı)

Televizyon Spotu 03/07/2019 Plastik Poşetlerin 2019 yılından itibaren ücretlendirilmesinin kamuoyuna duyurulması ve daha iyi anlaşılması hk.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği)

Televizyon Spotu 28/06/2019 Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi (PICTES) Projesi hk.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü)

Televizyon Spotu 28/06/2019 İnsan ticareti suç türü hk.

TÜRK KANSER DERNEĞİ

1 adet Televizyon, 1 adet Radyo Spotu 28/06/2019 Rahim ağzı kanseri farkındalık projesi erkan tanıya dikkat çekmek hk.

LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR VAKFI

1 adet Televizyon, 1 adet Radyo Spotu 19/06/2019 Lösemi ve kanser konularındaki farkındalığını yükseltmek hk.

TÜRKİYE MULTİPL SKLEROZ DERNEĞİ

1 adet Televizyon, 1 adet Radyo Spotu 19/06/2019 MS hastalığı konusunda kamuoyunda farkındalık oluşturulması hk.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI (Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı)

Televizyon Spotu 19/06/2019 İmar barışı süresinin uzatılmasının kamuoyuna duyurulması hk.

TÜRKEYE OMURİLİK FELÇLİLERİ DERNEĞİ

Televizyon Spotu 10/06/2019 "Bi Telefona Bakar" isimli kampanya hk.

TİCARET BAKANLIĞI (Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü)

Televizyon Spotu 03/06/2019 Tasfiyelik hale gelen eşya ve taşıtların tasfiye yöntemlerinden biri olan "e-ihale"yi tanıtmak hk.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DAYANIŞMA VAKFI

Televizyon Spotu 23/05/2019 İlgili vakfın kamuoyu nezdindeki bilinirlik seviyesini artırmak hk.

KONYA VALİLİĞİ (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)

Televizyon Spotu 23/05/2019 "Şeb-i Arus Hazret-i Mevlana'nın 745. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Töreni"nin tanıtımını yapmak hk.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü)

Televizyon Spotu 23/05/2019 "Anne Baba Okutur" isimli, kitap okuma sevgisi aşılamak hk.

ALTI NOKTA KÖRLER VAKFI

Televizyon Spotu 22/05/2019 "Görme Engelli Çocuklarda Dokunsal Algının Geliştirilmesi Projesi" hk.

KANSERLİ ÇOCUKLARA UMUT VAKFI

Televizyon Spotu 15/05/2019 Kanser tedavisi için İstanbul dışından gelen çocukların aileleriyle birlikte konaklayabildikleri "Aile Evi" nin tanıtımı hk.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (Emniyet Genel Müdürlüğü)

3 Adet Televizyon Spotu 15/05/2019 Vatandaşlarımızın trafik kazaları konusunda bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve kaza sonrası yaşanan mağduriyetlere dikkat çekmek hk.

YERYÜZÜ DOKTORLARI DERNEĞİ

Televizyon Spotu 15/05/2019 Yeryüzünün muhtelif coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi insanlara dikkat çekilerek yenidoğan bebeklerin yaşam oranlarının artırılması konusunda farkındalık yaratılması hk.

ÇÖPÜNE SAHİP ÇIK VAKFI

Televizyon Spotu 15/05/2019 Toplumumuzda çöpün doğru yere atılması ve çöp üretiminin en aza indirgenmesi hk.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

Televizyon Spotu 08/05/2019 Devletle vatandaş arasındaki karşılıklı iletişim ve güveni artırmak, tüm vatandaşlarla birebir ve sıcak bir iletişim kurmak, başvuruların sonuçlandırma sürelerini hızlandırmak suretiyle vatandaş memnuniyetini artırmaya yönelik "Açık Kapı Projesi"ni tanıtmak hk.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI (Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı)

Televizyon Spotu 08/05/2019 Gereğinden fazla alınan plastik poşetlerin çevreye verdiği zararlara yönelik kamuoyunda bir farkındalık oluşturulması hk.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (Emniyet Genel Müdürlüğü)

Televizyon Spotu 01/05/2019 Kış lastiği kullanımının önemi konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi hk.

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Televizyon Spotu 01/05/2019 Mültecilerle ilgili farkındalık oluşturularak toplumsal barışa katkıda bulunulması hk.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI (Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı)

Televizyon Spotu 01/05/2019 Gıda israfı ve açlık konusunda kamuoyunda farkındalık uyandırılması hk.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (Deniz Kuvvetleri Komutanlığı)

Televizyon Spotu 01/05/2019 Deniz Kuvvetleri Komutanlığına personel ve öğrenci temin faaliyetlerine katkıda bulunma, gençlerimizi subay/astsubay olmaya teşvik etme ve özendirme hk.

DOĞAL HAYATI KORUMA VAKFI

Radyo Spotu 23/04/2019 Plastik atıklar nedeniyle denizlerde meydana gelen kirlilik konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi hk.

ÇÖPÜNE SAHİP ÇIK VAKFI

Televizyon Spotu 11/04/2019 Çöplerin çevreye atılmaması yönünde kamuoyunu bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak hk.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

Televizyon Spotu 11/04/2019 Uyuşturucuyla mücadele konusunda vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi için geliştirilen Uyuşturucu İle Mücadele Mobil Uygulaması (UYUMA)'nın tanıtımı hk.

TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU

Televizyon Spotu 11/04/2019 Bisiklet sporunun geniş kitlelere ulaşması hk.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (Emniyet Genel Müdürlüğü)

Televizyon Spotu 03/04/2019 "Çocuklar İçin Trafik Eğitimi (Trafik Dedektifleri) Projesi" kapsamında huzurlu ve güvenli bir trafik ortamının sağlanması ve vatandaşlarımızın trafik bilincinin artırılması hk.

AYDINLATMA GEREÇLERİ İMALATÇILARI DERNEĞİ

Televizyon Spotu 03/04/2019 Elektrikli ve elektronik eşyaların toplanması konusunda tüketicinin bilinçlendirilmesi ve eğitimi, atıkların çevreye vereceği zararların önlenmesi, geri dönüşümün ekonomiye katkıları hk.

ÇEVRE VE SOKAK HAYVANLARI DERNEĞİ

2 Adet Televizyon Spotu 03/04/2019 "Türkiye sokak canlılarını seviyor", adlı kampanya doğrultusunda sokak canlılarına sahip çıkmak, hayvana şiddeti önlemek, hayvanların korunması konusunda farkındalık oluşturmak hk.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (Emniyet Genel Müdürlüğü)

Televizyon Spotu 20/03/2019 Sporda şiddetin önlenmesi konusunda kamuoyunda farkındalığın arttırılması hk.
TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI Televizyon Spotu 20/03/2019 Etkinliklerden faydalanacak genç sayısını çoğaltmak ve faaliyetlerini ülke geneline yayarak gençlerin fiziksel ve sosyal gelişimlerine, eğitimlerine katkı sağlamak hk.
TÜRK KANSER DERNEĞİ Televizyon ve Radyo Spotu 20/03/2019 "Meme Kanseri Farkındalık Projesi" kapsamında erken tanıya dikkat çekmek hk.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

Televizyon Spotu 07/03/2019 Kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla geliştirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) mobil uygulamasının kamuoyuna tanıtılması hk.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (Emniyet Genel Müdürlüğü)

Televizyon Spotu 07/03/2019 Huzurlu ve güvenli bir trafik ortamının sağlanması ve vatandaşlarımızın trafik bilincinin artırılması hk.

DİYARBEKİR TANITMA VE KALKINDIRMA DERNEĞİ

Televizyon Spotu 07/03/2019 Diyarbakır sınırları içinde kabirleri bulunan peygamberler ve sahabeler hakkında kamuoyunu bilgilendirmek hk.

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSKİ)

Televizyon Spotu 07/03/2019 Bilinçli su tüketimi konusunda kamuoyunu bilgilendirmek hk.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI (Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı)

Televizyon Spotu 07/03/2019 Nesli tehdit ve tehlike altında olan canlıların korunması konusunda kamuoyunu bilinçlendirmek hk.

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ

Televizyon Spotu 07/03/2019 Telefon bağımlılığının zararları konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi hk.

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

Televizyon Spotu 31/02/2019 Kamuoyunun mesleki yeterlilik belgesinin önemi konusunda bilgilendirilmesi hk.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (Emniyet Genel Müdürlüğü)

Televizyon Spotu 02/03/2019 Sporda şiddetin önlenmesine yönelik olarak kamuoyunda farkındalık oluşturulması hk.

TÜRKİYE ÖZEL SPORCULAR SPOR FEDERASYONU

Televizyon Spotu 15/02/2019 Zihinsel engelli bireyler hk.

DİŞ DOSTU DERNEĞİ

Televizyon Spotu 15/02/2019 Diş sağlığı konusunda farkındalık oluşturmak hk.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI

Radyo Spotu 09/02/2019 Söz konusu vakfın kamuoyundaki görünürlüğünün artırılması hk.

TÜRKİYE ENGELLİLER SPOR YARDIM VE EĞİTİM VAKFI (TESYEV)

3 Adet Televizyon Spotu 09/02/2019 Engellilerin yaşamı ile farkındalık yaratmak hk.