T.C. İstanbul 22. Asliye Hukuk Mahkemesinin Yayın Yasağı Kararı

İstanbul 22. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 04.12.2017 tarihinde 2017/47 D.İş E.-2017/47 K. sayılı dosya kapsamında; dosya davacısının isim ve resminin yayınlanmasının ihtiyati tedbir yolu ile  durdurulmasına karar verilmiştir.

Tüm medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara duyurulur. (14.12.2017-11.40)