Misyon, Vizyon ve Kalite Politikası

Misyonumuz

Görsel-işitsel medya hizmetleri alanında ifade ve haber alma özgürlüğü temelinde paydaşların hak, menfaat ve değerlerini gözeterek politika geliştirmek, düzenleme ve denetleme yapmak.

Vizyonumuz

Görsel-işitsel medya hizmetleri alanında sektöre yön veren, uluslararası düzeyde söz sahibi bir otorite olmak.

Kalite Politikamız

Radyo ve televizyon yayıncılığını düzenleyen ve denetleyen kamu otoritesi olarak, sahip olunan saygınlık, güvenilirlik ve şeffaflığı sürekli kılmak, yeni iletişim teknolojilerini sektöre kazandırmak, etik ilkelere önem vererek görsel-işitsel medyada çoğulculuğu sağlamak, izleyici bilincini oluşturmak, insan onuruna, hak ve özgürlüklerine saygılı, iletişim özgürlüğünün hakim olduğu bir yayıncılık alanı yaratmak ve kalite yönetim sisteminin şartlarına uyup sistemimizi sürekli iyileştirmek kalite politikamızdır.

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi (25.09.2018 tarihinde güncellenmiştir.)

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi    (25.09.2018 tarihinde güncellenmiştir.)

IQNET Kalite sertifikası        (25.09.2018 tarihinde güncellenmiştir.)

IQNET Kalite Sertifikası       (25.09.2018 tarihinde güncellenmiştir.),