Önceki Üyeler

Ali BARANSEL

1969 yılında gazeteciliğe TRT'de başlayan Baransel, TRT D.Bakır Böl. Radyosunun kuruculuğunu, Kıbrıs Bar. Ha.'ında Savaş Muh.'liği, Par. Müd. Yardımcılığı yaptı. Bu görevleri takiben sırasıyla Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Müşavirliği ve Danışmanlığı, Sözcülüğü ve Başdanışmanlğı görevlerinde bulundu. Özel sektör alanında çeşitli kuruluşların Yönetim Kurullarında görev alan Ali Baransel, Rd. TV Yüksek Kurulu Başkanlığı ve RTÜK Başkanlığı yaptı. Barensel'in yayımlanmış pek çok eseri bulunmaktadır.

Arif MERDOL

Arif Merdol 1943 yılında Ankara'da doğdu. 1966'da ABD Tennesse Üniversitesinden mezun olan Merdol aynı üniversitede 1969 yılında mastırını tamamladı. 1966-1970 yıllarında ABD'de köprü ve proje mühendisi, 1970-1977'de Karayolları Genel Müdürlüğünde inşaat yüksek mühendisi, 1977-1978 döneminde Hacettepe Üniversitesinde öğretim görevlisi, 1978-1980 yıllarında Karayolları Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Merdol, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanlığı ve Onur Kurulu üyeliklerinde bulundu. Arif Merdol'un mesleki yayın organlarında, gazete, ansiklopedi ve dergilerde yayımlanmış teknik, mesleki ve sosyal konularda çok sayıda makalesi ile "Polimer Şeritli Donatılı Toprak Duvarlar" adlı bir eseri bulunmaktadır. İngilizce bilen Merdol, evli ve üç çocuk babasıdır.

Beşir AYVAZ

1953 yılında Sivas'ta doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Sivas'ta tamamlayan Ayvaz, daha sonra Bursa Eğitim Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Bir süre öğretmenlik yapan Ayvaz, 1978 yılında gazetecilik yapmaya başladı. Hergün, Tercüman, Türkiye, Zaman ve Yeni Ufuk gazetelerinde köşe yazarlığı ve yöneticilik yapan Ayvaz, Kültür Bakanlığı danışmanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda Repertuar Kurulu üyeliği görevinde de bulundu. Sarı basın kartı sahibi olan Ayvaz'ın 30'a yakın araştırma, deneme ve şiir kitabı bulunuyor.

Biltekin ÖZDEMİR

Maliye Bakanlığında Maliye Müfettişi olarak çalışma hayatına başlayan Özdemir, Gelirler Genel Müdür Yardımcısı, Maliye ve Ekonomi Müşaviri, Teknik Kurul Başkanı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü, Maliye ve Gümrük Müşteşarı olarak görev yaptı. 1993-1994'de Milletvekilliğine, 1994 yılında RTÜK Üyeliğine seçildi. 1995-1998 yılları arasında TBMM/PBK Başkanlığı görevinde bulundu. Bankacılık Düz.ve Den. Kurulu 2'nci Başkanlığı yapan Özdemir, Yönetim Kurulu üyeliklerinde de bulundu. Özdemir'in yayınlanmış pek çok eseri mevcuttur.

Emin BAŞER

İTÜ Elek.Fak. Zayıf Akım Kolundan mezuniyetini takiben, PTT'de Yük.Müh., Baş Müdür, Bşk.Yrd.lığı görevinde bulundu. TRT'de Tes.Müdürü iken 1976 yılında, PTT Tel. Baş Müdürü olarak yeniden PTT'de görev alan Başer, Gen.Müd. Tek. Yardımcısı ve Yön. Kur. Üyeliği ve PTT Genel Müd'lüğüne atandı. Bu görevlerinin yanı sıra, TESTAŞ, TÜBİTAK, NETAŞ Yön.Kur. Üyeliği yapan Başer, ek olarak Kay.Ü'de öğ. gör. olarak çalıştı. 1991-1993 yıllarında Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinde bulunan Başer, 1994, 1996 yıllarında RTÜK Üyeliğine seçildi. 1994-1995 tarihleri arasında RTÜK Bşk Yrd.'lığı görevinde bulundu. 15 Temmuz 2005 tarihinde görevi sona erdi.

Prof. Dr. Esin KONANÇ

A.Ü.Hukuk Fak.'den mezuniyetini takiben, İtalya'da, Perugia Üni.'de Ceza Hukukunda doktorasını yapan Konanç, 1968-1997 yılları arasında, A.Ü. Fen Bil. Fak. ve Polis Akademisinde Hukuk ve İnsan Hakları dersleri verdi. A.Ü. Eğitim Bil.Fak.Dekan Yrd.'lığı, A.Ü. Sen. Üyeliği görevlerinde bulundu. 1994-1996 yılları arasında RTÜK Üyeliği yapan Konanç, Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Der.'nin Türkiye Baş.'lığı ve Yön. Kurulu Üyeliklerinde bulundu. Halen Doğu Akdeniz Üniversitesinde, Ceza Hukuku dersleri veren Esin Konanç'ın, yayınlanmış pek çok sayıda bildiri ve eserleri mevcuttur.

Fatih KARACA

Çalışma hayatına Halkla İlişkiler, Yayıncılık, TV Film Yapımcılığı konusunda profesyonel danışman olarak başlayan Karaca, 1991 yılında ticari bazda ilk özel televizyon olan Flash TV'nin kuruculuğunu yaptı. Serbest Gazete ve yorumculuk görevlerinde de bulunan Karaca, 08/11/1995 tarihinde RTÜK Üyeliğine seçildi. 29/05/1996 ve 05/12/1998 tarihleri arasında Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. RTÜK Üyeliği yenilenme döneminde, 30/05/1998'de RTÜK Üyeliğine yeniden seçilen Fatih KARACA, 04.06.2002 tarihinde RTÜK Başkanı oldu. Karaca, 08/06/2004 tarihinde yeniden RTÜK Başkanlığına seçildi.15 Temmuz 2005 tarihinde görevi sona erdi.

Güneş MÜFTÜOĞLU

Serbest avukat olarak çalışma hayatına başlayan Müftüoğlu, Sendika Hukuk Müşavirliği görevinde bulundu. 18. ve 19. Dönem Milletvekili olan Güneş Müftüoğlu, 1992-1995 yıllarında DYP Grup Başkan Vekilliği, 50. Dönem Hükümetinde de Devlet Bakanlığı yaptı. 22/05/1996 tarihinde RTÜK Üyeliğine seçildi. 29/05/1996- 05/03/1997 tarihleri arasında RTÜK Başkanı olarak görev yaptı. Yayınlanan kitaplarının yanı sıra, Üsküdar Müsiki Cemiyetinde musiki eğitimi alan, kanun sanatçısı, Müftüoğlu'nun Türk Sanat Müziği beste çalışmaları da bulunmaktadır.

İ.Agah ÇUBUKCU

H.Ü.'de Türk Düşünce Tarihinde Felsefe dersleri veren Çubukçu, Kültür Bakanlığının bazı kurullarında danışmanlık, A.Ü. Senatosunda iki dönem senatörlük görevinde bulundu. Atatürk Kültür Dil ve Tarih Kurumu Başkan Vekilliği ve İta amirliği yapan Agah Çubukçu, 1984-1990 yılları arasında Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu Üyeliğinde, 1994-1997 yılları arasında da RTÜK Üyeliğinde görev aldı. RTÜK Başkanlığı, 1994-1997 yılları arasında A.Ü. İlahiyat Fak. Felsefe Din Bölüm Başkanlığını da yürüten Çubukçu'nun, bilimsel konularda yüzden fazla eser ve makalesi bulunmaktadır.

Kutlu SAVAŞ

Sağlık Bakanlığında memuriyete başlayan Savaş, sırasıyla DPT'de uzman, Ticaret Bakanlığında Teşkilatlandırma Genel Müdür Baş Yardımcısı, Müşaviri, Çalışma Bakanlığında Müşteşar Yardımcılığı, DPT Genel Sekreterliği, Sosyal Planlama Başkanı, Müsteşar Yardımcılığı, 1984'de Çal. ve Sos. Güv. Bak'lığı Müşteşarlığı görevlerinde bulundu. 1986 yılında, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı olan KUTLU Savaş, TKİ, YHK, YÖK Üyeliği, Vakıfbank İdari Meclis Üyeliği görevlerine seçildi. Mayıs 1998 - Mayıs 2000 dönemi arasında RTÜK Başkanlığı yaptı.

Av. Mehmet Dadak

1946 Yılında Konya'da doğan Mehmet Dadak, 1972 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 1972-1974 yıllarında avukatlık stajını tamamlayan Dadak, 1974 yılında serbest avukat olarak çalışmaya başladı. Avukatlık, Genel Sekreterlik, Hukuk Müşavirliği, Üst Düzey Yöneticilik görevlerinde bulunan Dadak, Ankara'da on iki şirketten oluşan bir şirketler topluluğunda İdari, Mali ve Hukuki İşler Genel Müdürü olarak yirmi beş yıl çalıştı. Bu şirketler topluluğunun ana firmasının 2002 yılı vergi rekortmeni olmasına katkı sağlayan Dadak, çeşitli şirketlerde yönetim ve denetim kurulu üyeliklerinde bulundu. Dadak 13 Temmuz 2005 tarihinde TBMM tarafından RTÜK Üyeliğine seçildi. İngilizce bilen, evli ve iki çocuk babası olan Av. Mehmet Dadak, Üst Kurul Üyesiyken 29 Eylül 2010 tarihinde geçirdiği bir kalp krizi sonucu vefat etti.

Mehmet DOĞAN

SBF Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo ve TV Bölümünden mezuniyetini takiben Türk Tarih Kurumu ve Yeni Türkiye Arş. Merk'de dokümantalist olarak çalıştı. TRT'de Gen. Müd. Danışmanlığı yapan Doğan, Büyük Türkçe Sözlüğü hazırladı. Doğan, film yapımcılığı ve senaryo yazarlığı, günlük gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. G.Ü.'de yazarlık dersleri verdi. Kültür Bakanlığında Film Denetme Kur. Üyeliği de yapan M.Doğan, Kuruluş döneminde Zaman gazetesinin yayın kurulunda görev aldı. Türkiye Yazarlar Birliği, Mehmed Akif Fikir ve Sanat Vakfı'nın kuruculuğunu ve Türk Yazarlar Birliği Başkanlığı yapan Doğan'ın çok sayıda kitabı, film metni ve senaryosu bulunmaktadır.

Nedim TEKİN

Gazeteciliğe, Üniversite yıllarında başladı. Akşam, İkdam, Ulus, Hürriyet gazetelerinde çalıştı. Bir süre CHP Basın sözcülüğü ve İ. İnönü'nün Özel Sekreterliğini yapan Tekin, TRT'de sırasıyla yorumcu, Yorum Müd. Yardımcılığı, Yurt Dışı Yay., Türkçe Yay. Müdürü ve Yurt dışı Yay.Da. Bşk.lığı, Televizyon Da. Bşk.lığı, TRT Genel Müd. Yrd.'lığı görevlerinde bulundu. 1982 yılında TRT'den emekli olan Nedim Tekin, 1985 yılına dek Yankı dergisinde çalıştı. Tekin, Rd. TV Yüksek Kurulu Üyeliği görevi akabinde, 1994-2000 yılları arasında RTÜK Üyeliğinden emekliye ayrıldı.

Özer GÜRBÜZ

1936 yılında Sinop'ta doğan Özer Gürbüz İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdi. Çeşitli ilçelerde Cumhuriyet Savcılığı, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Danışma Meclisi Sinop Üyeliğine seçilen Özer Gürbüz, Halkçı Partinin kurucu üyeleri arasında yer aldı ve Genel Sekreterlik görevinde bulundu. 17. ve 18. dönemlerde Sinop Milletvekili seçilen Gürbüz, TBMM Başkan Vekilliği, Anayasa, Bütçe ve Plan, Dışişleri, KİT Komisyonları ile Dünya Parlamenterler Birliğinde üye olarak görev aldı. Seçim yasaları ve sistemleri, Siyası Partiler Yasası, başkanlık sistemi, siyasal etik konularında bir kitabı ile çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlanmış makaleleri bulunan Gürbüz, halen Ankara Barosuna kayıtlı Avukat ve Türk Parlamenterler Birliği Genel Sekreteridir. İngilizce bilen Gürbüz evli ve iki çocuk babasıdır. Gürbüz Üst Kurul Üyeliğinden 21 Şubat 2006 tarihinde istifa etmiştir.

Şevki GÖĞÜSGER

Devlet İstatistik Enstitüsünde göreve başlayan Göğüsger, Başbakanlık Devlet Personel Dairesinde, Raportör ve Uzm. Yrd.'lığı, Başbakanlık Vak. Gen. Uzmanı, Mülhak Vak. Da. Bşk.nı, Devlet Personel Uzmanı, Per.Da. Bşk.'nı, Personel Heyeti Bşk.'nı, 1984-1987 arasında Devlet Per. Da. Bşk.'nı olarak çalıştı. 1987-1991 yılları arasında Milletvekilliği ve Nato Daimi Kom. Üyeliği'nin ardından, RTÜK Üyeliğine seçilen Şevki Göğüsger, 1997-2000 tarihleri arasında RTÜK Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

Dr. Zahid AKMAN

Dr. A. Zahid Akman, 1958 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1984 yılında mezun olan Akman, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon Sinema Ana Bilim Dalında 1986-1987 yıllarında "TRT Televizyon Haberciliği" konusunda yüksek lisans ve 1987-1995 yıllarında "TV Yayınlarının Gecekondu Gençliğinin Eğitimine ve Toplumsallaşmasına Katkısı" konusunda doktora yaptı.

1983-1988 yılları arasında çeşitli periyodik yayınlarda yöneticilik ve gazetecilik görevlerinde bulunan Akman, 1988-1992 yıllarında iletişim ve tanıtım hizmetleri üreten bir ajansın sahipliğini yaptı. Akman 1993-2000 yıllarında Kanal 7 Televizyonu Ankara Temsilciliği, ana haber sunuculuğu ve çeşitli haber programlarının yöneticiliği ile sunuculuğunu üstlendi. 2000-2003 yılları arasında Kanal 7 Televizyonu Washington Temsilciliği görevinde bulunan Dr. A. Zahid Akman, 13 Temmuz 2005 tarihinde TBMM tarafından RTÜK üyeliğine ve 15 Temmuz 2005 tarihinde Üst Kurul tarafından RTÜK Başkanlığına seçildi. 3984 sayılı yasanın 6. maddesi gereğince 2007 yılı Mayıs ayında yapılan kura çekimi sonucu görev süresi sona erecek üyeler arasında yer alan Akman, daha sonra yeniden RTÜK üyeliğine aday gösterildi. 29 Mayıs 2007 tarihinde TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamayla ikinci kez RTÜK üyeliğine seçilen Akman, 17 Temmuz 2007 tarihinde ikinci kez RTÜK Başkanlığına seçildi. Akman, 2007 yılında 730.su düzenlenen geleneksel Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Törenleri kapsamında, Türk Kültürü ve Diline Hizmet Eden Devlet Adamı Ödülüne layık görüldü. Akman, sarı basın kartı sahibi, evli ve beş çocuk babasıdır.

Doç. Dr. Zakir AVŞAR

İletişim ve kamu yönetimi alanlarında lisans ve Y.lisans öğrenimleri gören Avşar, iletişim doçentidir. Memuriyete Başbakanlıkta başladı ve değişik birimlerde görev yaptı. Bir süre TBMM'de Başkanlık Müşaviri olarak çalışan Avşar, sırasıyla Başbakanlık Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Başbakanlık Müşavirliği, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü ve Reklam Kurulu Başkanlığı görevlerinde de bulundu. Akademik ve mesleki alanlarıyla ilgili yurt içi ve yurtdışında yayınlanan makaleleri ve kitapları bulunmakta olup, 04.06.2002 tarihinde RTÜK Başkan Vekilliğine seçilen ve bu görevde iki yıl bulunan AVŞAR, 08/06/2004 tarihinde yeniden RTÜK Başkan Vekilliğine seçildi. 15 Temmuz 2005 tarihinde görevi sona erdi.

Arif ÖZKÖK

İskenderun Demir Çelik Tesisleri ile İzmir Ali Ağa Rafinerisinde Personel Müdürlüğü yapan Özkök, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığında İşletme Müdürlüğü görevinde bulundu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde Personel Dairesi Başkanlığı yapan Arif Özkök, Sosyal Sigortalar Kurumunda Genel Müdür Yardımcılığı ve Milli Eğitim Bakanlığında Danışman ve Talim ve Terbiye Uzmanı olarak görev yaptı. Mayıs 2000 tarihinde yenilenen RTÜK Üyelik seçimlerinde RTÜK üyeliğine seçildi. Yaklaşık 15 ay RTÜK üyeliği yapan Özkök, 14 Ağustos 2001 tarihinde geçirdiği bir kalp krizi sonucu vefat etti.

Şaban SEVİNÇ

1964 Yılında Samsun'un Bafra İlçesinde doğan Şaban Sevinç, 1981 yılında Bafra Lisesinin Dil-Edebiyat Bölümünden mezun oldu. 1988 yılında Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümünü bitirdi. Gazeteciliğe 1987 yılında Milliyet Gazetesinin Ankara Bürosunda gece muhabiri olarak başladı. Ardından bir yıl süreyle polis-adliye muhabirliği yaptı. 1988 yılında foto muhabiri olarak Hürriyet Gazetesi Ankara Bürosuna geçti. 1993 yılından itibaren Hürriyet Gazetesinin Ankara Bürosunda Parlamento Muhabirliği yaptı. Gazeteciler Cemiyeti, Parlamento Muhabirleri Derneği, Foto Muhabirleri Derneği ile Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Muhabirleri Derneği Üyesi olan Sevinç, 18 yıl aktif gazetecilik yaptı. 13 Temmuz 2005 tarihinde TBMM tarafından RTÜK Üyeliğine seçildi. Sevinç, evli ve iki çocuk babası.

Prof Dr. Orhan OĞUZ

İzmir'de Akademik hayatına başlayan Oğuz, 1952-1955 yılları arasında Kabil Üniversitesinde çalıştı. 1958 yılında Eskişehir Akademisinin kuruculuk görevinin ardından, 1969'da Milletvekilliği ve Milli Eğitim Bakanlığı, İ.Ü. İkt. Tic.'de, Akademi Başkanlığı, Marmara Üniversitesi Rektörlüğü görevlerinde bulundu. 1994 yılında RTÜK Üyeliğine seçilen ve bir dönem de RTÜK Başkanı olan Oğuz, TRT Yönetim Kurulu Üyeliği de yapmıştır. İktisadi konularda pek çok kitabı mevcuttur.

Paşa YAŞAR

1964 Yılında Konya'nın Yunak ilçesinde doğan Paşa Yaşar, 1985 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Sakarya Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümünü bitirdi.

PTT (Telekom) Genel Müdürlüğünde (1986-1996) Bilgi İşlem sistemleri ile haberleşme sistemlerinin entegrasyonu konularında mühendis ve başmühendis olarak çalıştı.

Posta İşletmesi Genel Müdürlüğünde (1996-2002), Manuel ortamda yürütülen tüm posta hizmetlerinin bilgisayar ortamında on-line olarak yürütülmesini sağlamak amacı ile otomasyon merkezinin kurulması projelerini Başmüdür Yardımcısı ve Daire Başkan Yardımcısı olarak yürüttü.

Ulaştırma Bakanlığında (2002-2003) Haberleşme Sektörü Bakan Danışmanlığı ve İnternet Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Aycel-AVEA(2002-2005) GSM şirketi olan Aycell'in Teknik Birimlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Aycell, Aria ile birleşmesinden sonra AVEA'nın Hukuk ve Regülasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Paşa Yaşar, özel kuruluşlarda Sektör Danışmanlığı ve MMO Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Paşa Yaşar İngilizce biliyor, evli ve iki çocuk babası.

Prof. Dr. M. Korkmaz ALEMDAR

1948 yılında Turhal'da doğdu. Gazi Lisesini (1965) ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulunu (1969) bitirdi. TRT Haber Merkezinde muhabirlik yaptı (1969). Doktora çalışmasını iletişim bilimleri alanında Fransa'da tamamladı (1975). AİTİA Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulu'nda asistan (1976), doçent (1980) ve profesör (1990) oldu. Gazi Üniversitesi (1976-1991) ve Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde (1991-2004) öğretim üyesi olarak çalıştı. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanlığı (1992-1994) ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı (1996-1999) görevlerini yürüttü. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin dekanlığını yaptı (2004-2008). Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri verdi. 35 yüksek lisans, 12 doktora tezi yönetti. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde danışmanlık yaptı (1987). Anadolu Ajansı Arşivi'nde çalıştı (1984). Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu ve İnsan Hakları Eğitimi On Yıl Komitesi üyeliğinde bulundu. Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'nda eğitim danışmanlığı (2000-2005) yaptı. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu üyeliği ve Başkan Vekilliği görevlerini yürüttü (2004-2010). Institut Français de Presse'te (Paris) konuk öğretim üyesi oldu (1994). Fulbright (1999) ve British Council (2001) araştırma bursları ile Amerikan ve İngiliz Arşivlerinde çağdaş Türkiye üzerinde incelemelerde bulundu. Kırgız-Türk Manas Üniversitesi (2009) ve Girne Amerikan Üniversitesi'nde (2010) konferanslar verdi. Türk Sosyal Bilimler Derneği ve İletişim Araştırmaları Derneği üyesidir. Can Sinan'ın babasıdır. Kitle iletişiminin tarihi, kuramı ve sosyolojisi üzerine kitaplar ve makaleler yayınladı: Türkiye'de Kitle İletişimi Dün Bugün Yarın (Ed.) (2010); İstanbul (1875-1964). Türkiye'de Yayınlanan Fransızca Bir Gazetenin Tarihi (AİTİA,1978); Türkiye'de Çağdaş Haberleşmenin Tarihsel Kökenleri (AİTİA,1983); İletişim ve Tarih (Ümit, 2001) İrfan Erdoğan ile birlikte, Öteki Kuram (Erk, 2009) Popüler Kültür ve İletişim (Erk, 2005); Medya Gücü ve Demokratik Kurumlar (Ed.) (TÜSES, 1999); R. Kaya ile birlikte, Radyo Televizyonda Yeni Düzen (TOBB, 1993), Kitle İletişimine Temel Yaklaşımlar (Savaş, 1983); "Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun Geçirdiği Aşamalar Üzerine Bazı Görüşler"(İletişim 1981); "Türkiye'nin Yaşamakta Olduğu Bunalım ve Medya", Türkiye'de Bunalım ve Demokratik Çıkış Yolları (TÜBA, 1998); "Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun Teşkili ve İşleyiş Mekanizmasına Eleştirel Bakış" (Barolar Birliği, 2002); "RTÜK'e ve RTÜK Üzerinden Uygulanan Şiddete İlişkin Düşünceler,Şiddet ve İntihar Haberleri (RTÜK, 2003); "Medya'da Kadın ve Şiddet", Medyada Şiddete Duyarlılık (RTÜK, 2004); "Kriz Dönemlerinde Kültürlerarası Diyaloğun Gelişmesi ve Korunmasında Medyanın Rolü", Kriz Zamanlarında Gazetecilerin Hak ve Sorumluluklarının Korunması (Gazeteciler Cemiyeti 2004).

Hülya ALP

1951 yılında Adapazarı'nda doğan Hülya Alp, 1974 yılında Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümünü birincilikle bitirdi. 1974-1977 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi dalında mezuniyet sonrası eğitimini "bilim uzmanı" olarak tamamladı. 1974-1989 yılları arasında TRT Ankara Televizyonu, Çocuk ve Gençlik Programları Bölümünde, prodüktör, senarist, yönetmen ve müdür yardımcısı görevlerinde bulundu. Hülya Alp, 1989-1997 yıllarında TRT İstanbul Televizyonu, Çocuk ve Gençlik Programları Müdürlüğü'nde müdür olarak görev yaparken, Avrupa Yayın Birliği (EBU) Çocuk ve Gençlik Programları Çalışma Grubu Koordinatörlüğü ile drama ve belgesel serileri yönetmenliği sorumluluklarını üstlendi. 1997-2001 yılları arasında TRT İstanbul Televizyonu Müdürlüğü'nde, müdür olarak görev yapan Hülya Alp, TRT'nin yeniden yapılandırma çalışmaları sürecini, çalışma gruplarına başkanlık ederek yönetti. 2002 yılında CHP, İstanbul İl Başkanlığı'nda, yönetim kurulu üyesi olarak çalışan Alp, 2003-2007 yılları arasında CHP Parti Meclisi Üyesi olarak görev yaptı. Hülya Alp, TRT Kurumunun ve EBU'nun yeniden yapılandırılma çalışmalarında da görev aldı. 29 Mayıs 2007 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyeliğine seçilen Hülya Alp'in, Hacettepe Üniversitesi Rektörlük Üstün Başarı Ödülü, Cengiz Polatkan Çocuk Programları Ödülü (1978) Prix-Jeaneusse, Gençlik Festivali, belgesel programları ödülü (1985), EBU Drama Serisi en iyi çocuk programı ödülü (1994), Uluslararası Altın Kelebek En İyi Çocuk Draması Büyük Ödülü (1995), EBU, Magazin Programları Değişim Toplantısı'nda 1985 yılından başlayarak pek çok kategoride birincilik ödülü sahibi. İletişim dersleri veren; öykü, manzum öykü, dokümanter metni ve senaryo yazan Alp'in çocuk eğitimi ve psikolojisi alanında da kitapları bulunuyor. Sürekli Basın Kartı bulunan Hülya Alp, evli ve bir çocuk sahibidir.

Dr. Abdulvahap DARENDELİ

1955 yılında Sivas'ta doğdu.Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Lisans eğitimini 1978-79 öğretim yılında, Gazi Üniversitesi'nde Anayasa Hukuku alanında Master eğitimini 1991-92 yılında,Ankara Üniversitesi Ticaret Hukuku ve Bankacılık Araştırma Enstitüsünde eğitimini 1994-95 yılında,Selçuk Üniversite'sinde Kamu ve İdare Hukuku alanında Doktora eğitimini 2002-03 yılında tamamladı.Erzurum-Narman, Mersin-Tarsus, Kayseri-Yahyalı, Ankara-Kazan Hâkimlikleri, Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimliği, Başbakanlık Kanunlar Kararlar Genel Müdürlüğü yetkili hâkim (2,5 yıl), Adalet Bakanlığı Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.Ayrıca, DPT Koordinatörlüğünde gerçekleştirilen Elektronik Ticaret Hukuki Alt Yapısı konulu kurumlar arası koordinasyon çalışmalarına Adalet Bakanlığı Temsilcisi olarak katıldı.Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde Yüksek Lisans programında "Adalet ve Kolluk Yönetimi" Öğretim Görevlisi, Türkiye Adalet Akademisi'nde Hukukta Metot Dersleri Öğretim Görevlisi olarak çalışmalarda bulundu.Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Yüksek Lisans Doktora Programında Konferans, Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesinde Yüksek Lisans Programında Ders, Hacettepe Hukuk Fakültesi Bilişim Hukuku Yüksek Lisans Dersi, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Lisans dersi ve konferans verdi."Adli Yargı Yerlerinde Görülen İdari Uyuşmazlık ve Davalar" adlı eseri Yetkin Yayın Evi, "Yargı Yerlerinde Uyulması Zorunlu Ücret Tarifeleri" adlı eseri ise Adil Yayınevince basılmıştır. Adalet Dergisi'nde, Ankara Barosu Dergisi'nde, Demokrasi ve Hukuk Dergisi ve Türk Hukuk Dergisi'nde yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır. T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunun 17.01.2010 tarihli Denetleme Raporunda söz konusu makale kaynak gösterilmiştir.Ayrıca Hakemli Dergilerde;"Medya yoğunlaşması, Tekelleşmenin Denetimi ve Çoğulculuğun Kurulması" adlı makale Türkiye Barolar Birliği Dergisi'nde Şubat – 2007 "Görsel İşitsel Medya'da Uygun Düzenleyici Yaklaşımın Özenli Bir Analizi" adlı makale Legal Hukuk Dergisi'nde Haziran 2010 ."Uyumlaştırma Sürecinde Görsel-İşitsel Medya Hizmeti Ulus ve Uluslar üstü Düzenleme Zorlukları" adlı makale Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi'nde 2010 tarihinde yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır.

Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 21/22–12–2010 tarihli "Türk Dili Konuşan Ülkeler Medya Forumu" konulu uluslararası kongrede "Medya ve Hukuk: İletişim Özgürlüğü ve Sınırları" isimli bildirisini sunmuştur,

Türkiye Ekonomik Ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) tarafından düzenlenen 11.03.2011 tarihli "Yeni RTÜK Yasası ve Yayıncılık Alanı Düzenlemeleri" ve 23.11.2012 tarihli "Türkiye'de Medya Politikalarını Kim Belirliyor?" adlı çalıştaylara konuşmacı olarak katılmıştır,

Türkiye Ekonomik Ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) tarafından düzenlenen 11.03.2011 tarihli "Yeni RTÜK Yasası ve Yayıncılık Alanı Düzenlemeleri" ve 23.11.2012 tarihli "Türkiye'de Medya Politikalarını Kim Belirliyor?" adlı çalıştaylara konuşmacı olarak katılmıştır,

Doç. Dr. Ahmet YILDIRIM

1972 yılında Diyarbakır'da doğdu. 1994 yılında Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Bölümünden mezun oldu. İki yıl lise öğretmeni olarak görev yaptıktan sonra Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Yüksek Lisans, 2004 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde doktora öğrenimini başarı ile tamamladı. 2006 yılında Dicle Üniversitesine Öğretim Üyesi olarak atandı ve halen bu görevi devam etmektedir. 2011 yılında Doçent oldu. Ulusal ve uluslararası sempozyumlarda 15 bilimsel tebliğ sundu. Yurtiçi ve yurtdışı dergilerde 20'yi aşkın bilimsel makalesi yayınlandı. Bir adet bilimsel araştırma nitelikli kitabı bulunmaktadır.

Evli ve iki çocuk babası olan Doç. Dr. Ahmet Yıldırım 3 Kasım 2011 tarihinde TBMM Genel Kurulu tarafından Üst Kurul Üyeliğine seçildi.

Prof. Dr. Davut DURSUN

Davut Dursun, 1954 yılında Artvin ili Borçka ilçesinin Maral Köyünde doğdu. Maral İlkokulunu (1966), Borçka Ortaokulunu (1969), Artvin Öğretmen Okulunu (1972) ve Rize Lisesini (dışarıdan, 1977) bitirdi. Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulunda (bugünkü İletişim Fakültesi) tamamladı (1981). Aynı üniversitenin İktisat Fakültesi Siyaset İlmi Enstitüsünde yüksek lisans (1981-1983) öğrenimi gördükten sonra Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora (1982-1987) yaptı. 1992'de üniversite dışından doçent unvanı aldıktan sonra 2005 yılında siyaset ve sosyal bilimler alanında profesör olarak atandı.

Davut Dursun, meslek hayatına Milli Eğitim Bakanlığında sınıf öğretmeni olarak göreve başladı. Konya/Altınekin Akıncılar İlkokulu, Rize/Pazar Nurluca İlkokulu, Rize/Merkez Zincirliköprü İlkokulu, Rize Merkez Pazarköy İlkokulu ile İstanbul/Beyoğlu Cemal Artüz İlkokulunda görev yaptı (1972-1984). Doktora öğrenimi devam ederken Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Araştırma Görevlisi (1984-1987) olarak çalışmaya başladı. Doktorasını verdikten sonra üniversitedeki görevinden ayrılarak özel sektöre geçti ve bir yayıncılık ve araştırma kurumunda görev aldı. Burada modern dönem Türk ve İslam dünyası alanında editörlük, ansiklopedi madde yazarlığı ve yöneticilik görevlerini yürüttü. Çok sayıda ansiklopedi maddesini kaleme aldı ve dönemin gazete ve dergilerinde yazıları yayımlandı. Bu arada akademik çalışmalarını da sürdüren Dursun 1992 yılında doçent payesini aldıktan sonra 1994 yılında yeniden üniversiteye dönerek Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalında öğretim üyesi olarak atandı. Profesörlüğe atandıktan sonra 13 Temmuz 2005 tarihinde Ak Parti Grubunun önerdiği listeden TBMM tarafından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeliğine seçildi. 3984 Sayılı Yasanın 6. maddesi gereğince 2009 yılında yapılan kura çekimi sonucu Üyeliği sona eren Dursun, daha sonra yeniden aday gösterilerek, 28 Mayıs 2009 tarihinde TBMM tarafından ikinci kez Üst Kurul Üyeliğine, Üst Kurulun 17 Temmuz 2009 tarihli toplantısında yapılan oylama sonucunda ise Üst Kurul Başkanlığına seçildi. İki yıllık başkanlık görevinden sonra Davut Dursun, 19 Temmuz 2011 tarihinde Üst Kurul tarafından ikinci kez Başkanlık görevine seçildi. 23 Temmuz 2013 tarihinde ise üçüncü kez başkanlık görevine seçildi .Evli ve iki çocuk babası olan Dursun, Fransızca bilmektedir.

RTÜK üyeliği sırasında üniversitedeki görevinden izinli olan Davut Dursun'un Türk siyasal hayatı, modern dönemdeki sorunlar ve süreçler, demokrasiye karşı müdahaleler ile Ortadoğu alanlarında yayınlanmış kitapları, makaleleri, çevirileri ve ansiklopedi maddeleri vardır. Türk demokrasisinde krizler üzerinde belgesel türü çalışmaları da yayınlanan Dursun'un yayınlanan belli başlı çalışmaları şunlardır:

- Yönetim-Din İlişkileri Açısından Osmanlı Devletinde Siyaset ve Din, (İstanbul, İşaret yayınları, 1989).

- İslam Dünyasında Dayanışma Hareketleri ve İslam Konferansı Teşkilatı, (İstanbul, Ağaç Yayınları, 1992).

- Ortadoğu Neresi?, (İstanbul, İnsan Yayınları, 1995).

- İslam Dünyasında Entegrasyon Hareketleri ve İslam Konferansı Teşkilatı, (İstanbul, İşaret Yayınları, 1999).

- Demokratikleşemeyen Türkiye, (İstanbul, İşaret Yayınları, 2000).

- Ertesi Gün/Demokrasi Krizlerinde Basın ve Aydınlar, (İstanbul, İşaret Yayınları, 2000).

- 27 Mayıs Darbesi: Hatıralar/ Gözlemler/ Düşünceler, (İstanbul, Şehir Yayınları, 2001).

- Siyaset Bilimi, (6. Baskı, İstanbul, Beta Yayınları,2012)

- 12 Mart Darbesi: Hatıralar/ Gözlemler/ Düşünceler, (İstanbul, Şehir Yayınları, 2003).

- 12 Eylül Darbesi: Hatıralar/ Gözlemler/ Düşünceler, (İstanbul, Şehir Yayınları, 2005).

- Dönüşüm Sürecindeki Türkiye: Aktörler/Alanlar/Sorunlar, (H. Al ve B. Duran ile birlikte, İstanbul, Alfa Yayınları, 2007).

- Demokrasi Sorunu ve Türk Demokrasisi, (İstanbul, Şehir Yayınları, 2001).

- Çağdaş Ortadoğu Araştırma Kılavuzu, (Guy Feuer'den çeviri ve ek, İstanbul, İşaret Yayınları, 1992).

- Türkiye'de Yönetim Geleneği, (H. Al ile birlikte, derleme, İstanbul, İlke Yayınları, 1998).

Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU

Fendoğlu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Bir süre serbest avukatlık yaptı. Yüksek Lisansını Marmara Üniversitesi'nde, temel hak ve özgürlüklere ilişkin olarak yazdığı doktora tezini 1992 tarihinde İstanbul Üniversitesinde tamamlayarak "Kamu Hukuku Doktoru" (Ph.D.) oldu. Yargı bağımsızlığına ilişkin olarak bitirdiği doçentlik tezi ve diğer çalışmaları dikkate alınarak, üniversite doçenti unvanını kazandı. Yabancı dil sınavını iki dilden başardı. "Türkiye'de Demokrasinin Gelişimi ve Avrupa Birliği" isimli profesörlük tezi ve diğer çalışmaları dikkate alınarak Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Anayasa Hukuku Profesörü oldu. Akademik çalışmalar yanında bürokrasinin değişik kademelerinde görev yaptı. Başbakan Başmüşaviri, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanı, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları 10 Yılı Ulusal Komitesi Başkanı, Birleşmiş Milletler UNESCO İnsan Hakları İhtisas Komitesi üyesi, Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu Üyesi, Bölge Kurulu Başkanı ve TRT Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak çalıştı.

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Dekan Yardımcılığı ve Kamu Hukuku Bölüm Başkanlığı görevlerinde bulundu. Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı döneminde, kamuda ilk kez Türkiye İnsan Hakları Raporu’nu, Kayıp Çocuklar Raporu’nu, İşkence ve Kötü Muamele ile Etkin Mücadele Raporu’nu ve Töre Namus Cinayetleri Raporu’nu yayımladı. Avrupa Konseyi ile yapılan ve Adalet ve İçişleri Bakanlıkları ile birlikte gerçekleştirilen “Implementaion of Human Rights Reforms in Turkey” Projesi’nin Başkanı olarak Avrupa ülkelerinde yapılan uygulamalarda Türk Heyetine başkanlık yaptı. İ.Ü Hukuk Fakültesi ve Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümlerinde Anayasa Hukuku Profesörü olarak bulundu. GAP Gazeteciler Birliği tarafından 2011 yılında yılın en başarılı hukuk adamı seçildi, 9 uncu GAP Oscar’ı ödülünü aldı. Türkiye Gençlik Teşkilatı tarafından 2014 yılında yılın en başarılı hukukçusu seçildi.28 Mayıs 2009 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından RTÜK üyeliğine seçilen Fendoğlu, 23 Temmuz 2013 tarihinde Üst Kurul tarafından Başkan Vekili olarak seçildi

Fendoğlu’nun, iki tanesi Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanmış; yedi tanesi üniversite yayını olarak kabul edilmiş toplam 15 adet hukuk kitabı, yurt içinde ve yurt dışındaki bilimsel toplantılarda sunduğu 100’den fazla bildiri, makale ve çalışmaları bulunmaktadır. İngilizce, Arapça ve Farsça bilen Fendoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır. Yayımlanmış bazı kitapları şunlardır;

*Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınevi, Ankara, 2015.

*Çocuk Hakları Hukuku, Yetkin Yayınevi, Ankara, 2014.

* Anayasal Derinlik, Yetkin Yayınevi, Ankara, 2012.

* Constitution and Human Rights, İnönü Üniversitesi Yayını, Malatya, 2012.

* Kamu Denetçiliği (100 Soruda Ombudsmanlık), Yetkin Yayınevi, Ankara, 2011.

* Yargının Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı, Yetkin Yayınevi, Ankara, 2010.

* Yabancı Sermaye ve Yabancıya Mülk Satışı, Seçkin Yayınevi, Ankara 2008.

* İnsan Hakları ve Avrupa Birliği, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı Yayını, Ankara 2007.

* Türk Anayasası ve Avrupa Birliği, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı Yayını, Ankara 2007.

* Türkiye’nin Demokratik Gelişimi ve Avrupa Birliği, Beyan Yayınevi, İstanbul 2007.

* Modernleşme Bağlamında Osmanlı-Amerikan İlişkileri, Beyan Yayınevi, İstanbul 2002.

* Devlet Diplomasi ve İnsanın Özgürlük Mücadelesi, Filiz Yayınevi, İstanbul 1999.

* Türkiye ve Ortadoğu, Akabe Yayınevi, İstanbul 1998.

* Adalet Bakanlığı Teşkilat Tarihçesi, Adalet Bakanlığı Yayını, Ankara 1998.

* Hukuk Bilimine Giriş, Filiz Yayınevi, İstanbul 1997.

* Yargı Bağımsızlığı, Adalet Bakanlığı Yayını, Ankara 1997.

Ali ÖZTUNÇ

1976 yılında Almanya'nın Hofgeismar kentinde dünyaya gelen Ali Öztunç, Almanya'da başladığı öğrenimini Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sürdürdü. Elbistan Mükrimin Halil Lisesi'nin ardından Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nü bitiren Öztunç, üniversite öğrencisi iken, 1996 yılında da gazetecilik mesleğine başladı. 1999 yılında sarı basın kartı sahibi olan Öztunç, 6 yıl Kanal D Ankara Haber Merkezinde gece, polis-adliye, Savunma, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı muhabirliği görevlerini yürüttü. Öztunç, daha sonra 2 yıl Show TV Haber Merkezinde benzer görevler de aldı. 2 yıl Kanal Türk Televizyonunda Haber Müdürlüğü yapan Öztunç, Vatan Gazetesi'nde ise parlamento muhabiri olarak çalıştı. Habertürk Gazetesi'nde parlamento ve CHP muhabiri olarak görev yapan Ali Öztunç, 2011 yılından bu yana Ana Muhalefet Partisi CHP'nin TBMM'deki Basın Danışmanlığı görevini yürütüyordu. Öztunç'un, Afganistan ve Irak savaşlarını anlatan 'En Son Umutlar Ölür' adlı bir de kitabı bulunuyor. Öztunç, 1999 yılında Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından " Susurluk Seçimde" haberi ile " Yılın Gazetecisi" seçildi. Öztunç, 14 Mayıs 2013 tarihinde TBMM'de CHP kontenjanından RTÜK Üyeliğine seçildi.

Süleyman DEMİRKAN

30.10.1958’de Antalya’nın Manavgat ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini bu ilçede tamamladı. 1978’de girdiği Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’ndan (İletişim Fakültesi–4 yıl) 1982’de mezun oldu. Sırasıyla ANKA, Türk Haberler Ajansları ile Zaman Gazetesinde muhabirlik yaptı. 15 Haziran 1987’den 13 Temmuz 2011 tarihine kadar Hürriyet Gazetesi Ankara Bürosunda gece sekreterliği ve daha sonra da sağlık, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik, Cumhurbaşkanlığı, savunma, parlamento ve siyasi alanlarda muhabirlik yaptı. 13 Temmuz 2011 tarihinde TBMM tarafından RTÜK Üyeliğine seçildi.

Ersin ÖNGEL

 Ersin ÖNGEL

10 Kasım 1975’te Mersin Arslanköy’de doğdu. İlk ve orta öğretimini Arslanköy’de tamamladı.  1994’te 4 yıllık Mersin Anadolu Dış Ticaret Meslek Lisesi’nden mezun oldu. 1995’te Mersin’de Özgür Ülke Gazetesi’nde muhabir olarak göreve başladı. Daha sonra Yeni Politika, Özgür Yaşam, Demokrasi ve Gündem Gazetelerinde muhabirlik ve Mersin Temsilciliği görevlerinde bulundu. Ayrıca Kuzey Kıbrıs’ta da muhabirlik yaptı. 2002 yılında Ülkede Gündem Gazetesi Ankara Temsilciliği görevine getirildi. Temsilcilik görevinin yanısıra aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde politika-parlamento muhabirliği yaptı. 2004 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Ön Lisans 2006’da da Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Lisans eğitimini tamamladı. 2007’de Gündem Gazetesi Ankara Temsilciliği görevini yürütürken Demokratik Toplum Partisi TBMM Grup Başkanlığında Basın Müşaviri olarak göreve başladı. Basın Müşavirliği görevini Barış ve Demokrasi Partisi ile Halkların Demokratik Partisi gruplarında devam ettirdi. 10 Mart 2015’te TBMM tarafından Halkların Demokratik Partisi kontenjanından RTÜK üyeliğine seçildi.

Doç. Dr. Hamit ERSOY

Doç. Dr. Hamit ERSOY

1964 yılında Diyarbakır’da doğdu. Mayıs 2013’te TBMM tarafından yeniden RTÜK üyeliğine seçilen Doç. Dr. Hamit ERSOY, 2008’den beri BRAF (Karadeniz Yayıncılık Düzenleyici Kurumları Forumu / Black Sea Broadcasting Regulatory Authorities Forum) ve 2012’den beriIBRAF (İslam Ülkeleri Yayıncılık Düzenleyici Kurumları Forumu / Islamic Countries Broadcasting Regulatory Authorities Forum) Genel Sekreterliği görevini yürütmektedir. İlk olarak 30 Mart 2011 tarihinde TBMM tarafından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeliğine seçilmeden önce, Doç. Dr. ERSOY RTÜK Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanı olarak görev yapıyordu. 2004-2007 tarihleri arasında Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi’nde (Ulusal Ajans) Socrates Programları Genel Koordinatörü olarak çalıştı. Bürokrasiye Mayıs 2004 tarihinde geçmeden önce 10 yıl boyunca devlet ve özel olmak üzere üniversitelerde öğretim üyeliği yaptı. Bu arada Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu üyeliği yaptı ve Paris Prensipleri çerçevesinde bir İnsan Hakları Ulusal Kurumu’nun oluşturulmasına yönelik proje başta olmak üzere birçok AB projesinde ulusal uzman olarak çalıştı. DPT tarafından hazırlanan 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005) için Küreselleşme Özel İhtisas Komisyonu raportörü ve Siyasi-Hukuki Küreselleşme Alt Komitesi Başkanı olarak çalıştı. 1990-1994 yıllarında Library of Congress, Washington D.C. ABD, Public Record Office, Kew, Londra ve British Library, Wetherby Spa., İngiltere’de araştırmalarda bulundu. Merkezi İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunan ve Avrupa Konseyi ile UNESCO tarafından desteklenen Uluslararası İnsan Hakları ve Barış Öğretisi Eğitim Merkezi’nden (CIFEDHOP) İnsan Hakları Eğitimi Sertifikası aldı (1994). Doç. Dr. ERSOY Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi (1988). Master ve doktorasını İngiltere’nin Durham kentinde bulunan University of Durham’da tamamladı (1990-1994). Eserleri arasında Küreselleşen Dünya’da Bölgesel Oluşumlar ve Türkiye (Siyasal Yayınları, 2002) adlı bir kitabı ve uluslararası ilişkiler alanında yayınlanmış çok sayıda makaleleri ve birçok ülkede sunulmuş tebliğleri bulunmaktadır. Araştırma alanları arasında İnsan Hakları ve Demokratikleşme, Türkiye-AB İlişkileri, Orta Doğu ve Türk Dış Politikası yer alan Doç. Dr. ERSOY evli ve iki çocuk babasıdır.

İsmet Özdal DEMİRDÖĞEN

İsmet Özdal DEMİRDÖĞEN

09.04.1960 tarihinde Tunceli’nin Hozat ilçesinde doğdu. İlk ve orta eğitimini sırasıyla Hozat İlkokulu, Ankara Yıldırım Beyazıt Ortaokulu ve Etlik Lisesi’nde tamamladı. 1978 yılında girdiği Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden 1982 yılında mezun oldu. Çalışma yaşamına 1978 yılında Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu’nda Satınalma Memuru olarak başladı. Üniversiteden mezun olduktan sonra memuriyet görevinden istifa etti. ANKA Ajansı’nda Muhabir olarak gazeteciliğe başladı. 1991 – 1993 yılları arasında Kültür Bakanlığı Bakanlık Müşaviri olarak görev yaptı. Çeşitli gazete, dergi ve ajanslarla televizyonlarda Muhabir, Parlamento Şefi, Haber Müdürü, Haber Koordinatörü ve Ankara Temsilcisi olarak görev aldı. Bu süre içerisinde çeşitli televizyonlarda programlar yaptı. 2013 yılında CHP TBMM Grubu’nda Basın Danışmanlığı görevine getirildi. 1996 – 2003 yılları arasında Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanlığı yaptı. Evli ve iki çocuk babası.

Ercan SAN

Ercan SAN

1937 yılında İstanbul’da doğdu. Eski Gümüşhane Milletvekili Sabri Özcan San ile emekli öğretmen Fehamet SAN’ın üç çocuğundan en büyüğüdür. İlk ve Ortaokulu Gümüşhane’de, Liseyi Ankara Atatürk Lisesi’nde bitirdi. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden mezun oldu. Öğrenimi sırasında Akademi Talebe Cemiyeti Başkanlığı yaptı. Türkiye Milli Talebe Fedarasyonu’nun 17 ve 18’nci büyük kongrelerinde delege olarak bulundu.

1965-1967 yılları arasında vatani görevini Uçaksavar Topçu Yedek Subay olarak yaptı. Yedek subay okulunu Polatlı’da okudu, kıta hizmetini Çorlu’da tamamladı.

Gazeteciliğe 1958 yılında başladı. Çeşitli gazetelerde muhabir ve istihbarat şefi olarak çalıştı. 1968 yılında TRT’ye intisap etti. TRT’ye 1984 yılı Ağustos ayına kadar Parlemento Haberleri Müdür  Yardımcısı, Parlamento Haberlerleri Müdürü ve Haber Dairesi Başkanı, olarak hizmet etti. Daha sonra Hürriyet Gazetesi Ankara Haber Müdürü olarak görev yaptı.

1986-1990 yılları arasında iki dönem Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD) Başkanlığı’nı üstlendi.

1987 Kasım- 1992 Mart yılları arasında Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcı görevinde bulundu. Anadolu Ajansı’nda kısa bir süre de danışman olarak görev yaptı. 1994 Mayıs ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeliğine seçildi.

Öğretmen L. Çiğdem San ile evlidir.

Tüley Çetingüleç

Tülay ÇETİNGÜLEÇ

1982 yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde pedagoji eğitimi gördü. Gazeteciliğe Sabah’ta başladı. Daha sonra Nokta ve Aktüel dergileriyle Dünya Gazetesi’nde ekonomi ve politika muhabirliği yaptı. TGRT’deki “ Alternatif” programıyla televizyonculuğa geçti. Alternatif’te analize dayalı dosyalar hazırladı. Yayınladığı dosyalardan bazıları şöyle: Türkiye’nin Yunanistan ve Suriye ile aynı anda savaşa girmesi ve savaş sırasında içeriden PKK terörünün dış güçlere destek vermesi olasılığına dayalı “ iki buçuk savaş senaryosu”, Kriz döneminde Türkiye ekonomisinin hangi noktalardan geçtiğini ve hangi noktalara gidebileceğini içeren “5 Nisan Kararları” dosyası, “ Türkiye’nin Stand-by Anlaşmaları”, “ Merkez Bankası”, “ Gümrük Birliği”,”Vergi Reformu”…

Tülay Çetingüleç, TGRT’den Kanal 6’ya transfer oldu. Burada da ekonomi ve parlamento muhabirliğini birlikte yürüttü. Ayrıca “Bu Sabah” adlı canlı yayın programında politikacılarla siyaset gündemini tartıştı.

Parlamento Muhabirleri Derneği’nin 1995 yılında yapılan genel kurulunda en yüksek oyu alarak Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi ve iki yıl bu görevi yürüttü.

Gazeteciliğin yanısıra, fotoğrafçılık alanında da çalışmaları oldu. Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerini gezerek fotoğraflar çekti. Yurtiçi ve yurtdışı pek çok sergiye katıldı.

İngiltere’de bir süre dil eğitimi gördükten sonra ArtıHaber Dergisi’nin siyasi haberlerini üstlenen Tülay Çetingüleç, derginin ilk iki sayısının hazırlanmasında görev aldı. Bu sırada DSP tarafından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeliğine aday gösterildi. TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonucu bütün partilerden destek alarak 220 oyla RTÜK üyesi seçildi. Sarı basın kartı sahibi olan Çetingüleç evli ve bir çocuk annesidir.

Cumhur Ersümer

Cumhur ERSÜMER

1952 Çanakkale doğumlu olup, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 1983-1987 yılları arasında Anavatan Partisi Çanakkale İl Başkanlığı yapan Mustafa Cumhur Ersümer Parlamento da 18’nci Dönem Anavatan Partisi Çanakkale Milletvekili olarak görev aldı. 1988-1994 yılları arasında Hükümet ve Parlamento İlişkileri Başkanı, Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı, Genel Başkan Yardımcısı ve Basın Propoganda Başkanı görevlerinde bulundu. 1994 yılında kurulan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyeliğine TBMM tarafından seçildi. 1995 seçimleri sonucunda 20’nci Dönem Anavatan Partisi Çanakkale Milletvekili olarak görev yaptı.

55’nci TC Hükümetinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yapan Mustafa Cumhur Ersümer 1998 yılında yapılan Anavatan Partisi 6.Olağan Kongresinde Merkez Karar ve Yürütme Kuruluna en fazla oyu alarak seçildi. Siyasi İşler ve Koordinasyon Başkanı ve Genel Başkan Vekili oldu. 18 Nisan seçimlerinde 21.Dönem Anavatan Partisi Çanakkale Milletvekili olarak Parlamentoya seçilen ve 57’nci TC Hükümetine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak atanan ve Başbakan Yardımcılığı görevine getirilen Mustafa Cumhur Ersümer evli ve iki çocuk babasıdır.