Onuncu Gelecekle İletişim Çalıştayı

10. Gelecekle İletişim Çalıştayı 7-12 Mayıs 2018 tarihleri arasında Özbekistan’ın Buhara, Semerkant ve Taşkent şehirlerinde gerçekleştirilmiştir. Bu Çalıştaya Türkiye’deki iletişim fakültelerinden 30 öğrenci ve 4 akademisyen, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İletişim Fakültesinden 5 öğrenci ve 1 akademisyen katılmıştır. Çalıştay gerek Özbek gerekse Türk medyasında haberleştirilmiş, ayrıca kültür coğrafyasından gelen katılımcılar tarafından kendi ülkelerinin basın yayın kuruluşlarına taşınmış, başarılı bir kamu diplomasisi örneği verilmiştir.
 
Gelecekle İletişim Çalıştayına destek veren paydaşlarla irtibata geçilerek, 15 Mart 2018tarihinde Üst Kurulda dış paydaşlar toplantısı düzenlenmiştir. Söz konusu toplantıya çalıştay paydaşları Türk İşbirliği Ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Dışişleri Bakanlığı, Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (TRT), Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (AA) ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği katılım sağlamıştır. Paydaş kurumlar, daha önceki yıllarda olduğu gibi, bu yıl da çalıştaya mümkün olan en güçlü desteği vereceklerini ifade etmişlerdir.
 
Program, 7 Mayıs 2018 tarihinde Türkiye’nin Taşkent Büyükelçiliği ziyaretiyle başlamıştır. Ziyarette RTÜK Başkanı Prof. Dr. İlhan YERLİKAYA ve Üst Kurul Üyeleri Arif FIRTINA, Doç. Dr. Hamit ERSOY, İsmet DEMİRDÖĞEN, Nurullah ÖZTÜRK, Taha YÜCEL ve İlhan TAŞCI yer almış ve etkinliğe ilişkin fikir alışverişinde bulunulmuştur. Aynı gün, Çalıştaya destek veren paydaş kurumlardan TİKA’nın Taşkent Koordinatörlüğü ve Özbekistan Milli Radyo ve Televizyon Kurumuna (MTRK) nezaket ziyareti gerçekleştirilmiştir. Ziyaret kapsamında Özbek medya sektörü hakkında kapsamlı bilgi edinilmiştir. Haftalık Üst Kurul toplantısı MTRK Genel Müdürlüğünde tahsis edilen özel bir salonda gerçekleştirilmiştir.
 
8 Mayıs’ta Kasr-ı Arifan’da Çalıştayın Buhara bölümü açılışı gerçekleştirilmiş ve öğrenciler sunumlarını sahada icra etmiştir. Gün boyu Samaniler Ziyaretgâhı, Bolo Havuz, Koş Medresesi, Ark Kalesi, Kalon Minaresi, Mir Arab Medresesi, Lebi Havuz gibi önemli tarihi mekânlar ziyaret edilmiştir. 9 Mayıs’ta Semerkant’a hareket edilmiş, yol üzerinde Piri Hacegan Ziyaretgâhı görülmüştür. Semerkant’a ulaşımı takiben Şahı Zinde Ziyaretgâhı ve Semerkant Registan Meydanı’na uğranmıştır. 10 Mayıs günü İmam Maturidi ziyaret edildikten sonra Uluğ Bey Rasathanesine geçilmiştir. Çalıştay katılımcılarının İmam Buhari türbesi ziyaretini takiben Taşkent’e hareket edilmiştir. Ziyaret edilen mekânlarda daha önce program dâhilinde olan sunumlar öğrenciler tarafından gerçekleştirilmiştir.
 
11 Mayıs Cuma günü Özbekistan Devlet Cihan Dilleri Üniversitesi’nde 10. Gelecekle İletişim Çalıştayının Taşkent bölümü protokol konuşmalarıyla açılmıştır. Açılışta Çalıştay katılımcılarından Madinabonu PULATOVA ve Rukhsora YUSUPOVA, RTÜK Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanı Dr. Ahmet Ziya ÇALIŞKAN, Cihan Dilleri Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alisher MATYAKUBOV, Cihan Dilleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ganisher RAXIMOV, RTÜK Başkanı Prof. Dr. İlhan YERLİKAYA ve T.C. Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar ŞEN katılımcılara hitap etmişlerdir.
 
Çalıştayın açılış kısmına ev sahipliği yapan Cihan Dilleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Raxımov konuşmasında böyle bir etkinlikte paydaş kurum olmaktan duydukları mutluluğu ifade etmiştir. Çalıştayın Türk dünyasında iletişim alanında yapılan geleceğe dönük çok önemli bir etkinlik olduğunu ifade eden Prof. Dr. Raxımov, katılımcıların verimli bir toplantı geçirmelerini ümit ettiklerini belirtmiştir.
 
RTÜK Başkanı Prof. Dr. İlhan YERLİKAYA konuşmasında 10. Gelecekle İletişim Çalıştayını gerek İslam gerekse Türk kültürünün göz bebeklerinden olan Taşkent, Semerkant ve Buhara şehirlerinde gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etmiştir. Geride kalan dokuz yılda yüzlerce genç iletişimcinin sekiz farklı ülkede, onlarca farklı şehirde ortak tarih ve kültürümüze yerinde şahit olma fırsatı yakaladığına işaret eden Prof. Dr. YERLİKAYA, çalıştayların RTÜK eşgüdümünde gerçekleştirilmekle birlikte, geride kalan on yıl boyunca T.C. Dışişleri Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (TRT), Anadolu Ajansı (AA), Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve birçok kurum ve kuruluş tarafından desteklendiğini sözlerini eklemiştir.
 
Kültürün, yani insanımızı bir arada tutan ve belirli bir geleceğe yönlendiren ruhun, yine insanımıza özellikle genç nesillere ulaştırılmasında medyanın ne kadar önemli bir işlevi olduğuna işaret edilecek bir etkinlik gerçekleştirildiğinin altını çizen Prof. Dr. YERLİKAYA, kültür ve medya alanında atılması gereken adımlar noktasında genç iletişimcilere ne kadar önemli görevler düştüğünün bilincinde olmak gerektiğini ifade etmiştir.
 
Kültürel değerlerimizin tanıtımında medyanın kültür, sanat ve turizm gibi farklı başlıklar üzerindeki etkilerinin ve katkılarının inceleneceği 10. Gelecekle İletişim Çalıştayında, Türk-İslam coğrafyasının daha da yakınlaşması ve böylelikle işbirliği imkânlarının genişletilmesinde görsel-işitsel medyanın nasıl katkı sağlayabileceğinin tartışılacağını belirten RTÜK Başkanı, bölge ülkelerinin kültürel alanda medya aracılığıyla yapacağı işbirliğinin, ortak değerlerimizin yeniden keşfedilmesinde ve daha da geliştirilmesinde, böylelikle barış ve refahın tesisinde büyük katkı sağlayacağını ifade etmiştir.
 
T.C. Taşkent Büyükelçisi Sn. Ahmet Başar ŞEN yaptığı konuşmada, Türkiye’nin, kardeş Özbekistan ile arasındaki işbirliğinin her alanda gelişmesine büyük önem verdiğini, Türk ve Özbek halkları arasındaki yakın bağlardan güç alan ilişkilerin ilerletilmesi yönündeki iradesini koruduğunu belirtmiştir.
 
Özbekistan Devlet Cihan Dilleri Üniversitesinde “Uluslararası Genç İletişimciler Gözüyle Özbekistan Resim Sergisi” açılışı yapılmış ve Prof. Dr. Hamza ÇAKIR, Prof. Dr. Mete ÇAMDERELİ, Prof. Dr. Naci İSPİR, Prof. Dr. Cemal AĞIRMAN ve Doç. Dr. Yaşar ZORLU’nun başkanlık ettiği oturumlarda öğrenciler bildirilerini sunmuşlardır.
 
12 Mayıs Cumartesi günü Çalıştayın değerlendirme oturumu yapılmıştır. RTÜK Başkanı Prof. Dr. İlhan YERLİKAYA ile katılımcı Üst Kurul Üyeleri ve akademisyenler Çalıştay hakkında görüşlerini paylaşmışlardır.