Sekizinci Gelecekle İletişim Çalıştayı

Sekizinci Gelecekle İletişim Çalıştayı kapsamında Sığınmacılar Fotoğraf Sergisi saat 15.30 da Manas Üniversitesinde açılmıştır. Çoğunluğu Anadolu Ajansı muhabirlerinin fotoğraflarından oluşan ama Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve AFAD dan temin edilen toplam 25 fotoğraf sergilenmiş özellikle Türkiye’nin sığınmacılar konusundaki hassasiyeti gündeme getirilmiştir.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda saat 16.00 da açılış bölümü gerçekleştirilen 8.Gelecekle İletişim Çalıştayında sırası ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi öğrencisi Mustafa EREN, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Meerim SYDYBEKOVA, Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Sadullah ÇEBİ, BYEGM Genel Müdür Yardımcısı Mansur ÖZDEMİR, TİKA Kişinev Koordinatörü, Manas Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Asilbek KULMIRZAYEV, Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin BALCI, RTÜK Başkanı Prof. Dr. İlhan YERLİKAYA konuşmalarını yapmışlardır.

Kokteyl arasından sonra ise katılımcıların önceden kamu spotu yönergesine uygun olarak hazırladıkları çalışmalar katılımcılara sunulmuştur.

Daha sonra “İnsan Hakları Boyutu İle Sığınmacıların Medya’da Ele Alınması” konulu açık oturum yapılmıştır. Konunun hassasiyetine uygun olarak ülkelerdeki uygulamaların ele alındığı açık oturumun Başkanlığını Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Sadullah ÇEBİ yapmıştır. Kırcaali’den Gazeteci, Çevirmen, Halkla İlişkiler Uzmanı İsmail İbrahim KÖSEÖMER, Astana’dan Gazeteci Yerzhan KALYMBAİULY, Üsküp’ten YENİ BALKAN Gazetesi Sahibi Mürteza SULOOCA, Sancak Regional TV Muhabiri Nazım LİCİNA, Gümülcine’den TRT Batı Trakya Muhabiri Nedzat Amet MEMET, Ankara’dan Anadolu Ajansı Türkiye Dış Haberler Editörü Ogün DURU, Ankara’dan RTÜK Üst Kurul Uzmanı Ahmet AKALIN birer sunum yapmıştır.

Akşam yemeği Manas Üniversitesinde yenilmiştir. Yemekte Türk Dünyasının farklı yerlerinden türküler sunulmuştur.

Çalıştay katılımcıları çalışma grupları olarak konaklama yerinde bir araya gelmişler günün değerlendirmesini yapmışlardır.

21 Mayıs 2015 Cumartesi günü katılımcılar ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’un kabrinin de içinde bulunduğu Ata Beyit ziyaret edilmiştir. Daha sonra Çolpan Ata’ya hareket edilmiştir. Doğumunun 1000. Yılında Yusuf Has Hacib’in doğduğu şehir tarihi Balasagun şehri ziyaret edilmiş, buradaki Göktürk balbalları yerinde görülmüştür. Öğle yemeği kumanya olarak burada yenmiştir. Katılımcılara Manas Üniversitesi İletişim Fakültesinden öğrenciler eşlik etmiştir. Bu arada gazete, grafik ve video çalışmaları içinde çalışma kümeleri çalışmalarını devam ettirmişlerdir. Bişkek-Çolpan Ata yolculuğu geleceğin iletişimcileri arasında iletişimin kuvvetlenmesini sağlamıştır.

Çolpan Ata’da Issık Göl kenarında konaklama yerinde akşam yemeği alınmıştır. Bir tarafta tarihin ihtişamı ile uzanan ve Tanrı Dağlarının uzantısı olan Aladağlar bir tarafta da çevrenin etkisi altında “çevre ve tarih” konulu açık oturum yapılmıştır. Açık oturum öncesi katılımcıların ürünlerinin bir kısmı daha katılımcılara sunulmuştur. Oturum başkanlığını RTÜK üyesi Nurullah ÖZTÜRK’ün yaptığı açık oturumda Kongas’dan Gazeteci Dimitri Kırçiu, Belgrat’tan AA. Belgrat Muhabiri Medin HALİLOVİÇ, Gümülcine’den Gazeteci İrfan CHOUSEİN, Ankara’dan RTÜK Üst Kurul Uzmanı Nebi BATTAL sunum yapmışlardır.

Daha sonra gazete, video ve grafik grupları çalışmalarını gerçekleştirmişlerdir. Gece geç saatlerde Issık Göl kenarında kurulu iskelede gençler Gelecekle İletişim Çalıştayı ile ilgili değerlendirmelerde bulunmuşlardır.

22 Mayıs 2016 Pazar günü Çolpan Ata Müzesi gezilmiş, yaşayan destan Manas dinlenmiş, Atayurt’tan türküler dinlenmiştir. Devamında ağaç dikim alanına geçilmiş ve burada her katılımcı adına ağaç dikmiştir. Önceden oluşturulan plakalar da hatıra olarak çakılmıştır. Çalıştayın en önemli bölümlerinden birisi bu ağaç dikme bölümüdür, Saraybosna’dan gençler ile Almata’dan gençler aynı alana ağaç dikmişlerdir.

Öğle yemeği sonrasında katılımcılar Bişkek’e dönmüşlerdir. Yol boyunca katılımcılar ön hazırlık safhasında hazırlamış oldukları makaleleri sunmuşlardır.(Ek2)

Bişkek’e akşam 20.00 de ulaşan katılımcılar akşam yemeğine geçmişler burada yemek sonrasında “serbest kürsü” şeklinde görüşlerini aktarmışlardır.

Bişkek-Çolpan Ata ayağı tamamlana 8. Gelecekle İletişim Çalıştayının Almata ayağı için 23 Mayıs 2016 Pazartesi günü sabah kahvaltısı sonrasında hareket edilmiştir. Önceden yapılan hazırlık ve Almata Başkonsolosluğu’nun da desteği ile sınırdan sorunsuz ve hızlıca geçiş sağlanmıştır.

Almata Al Farabi Devlet Üniversitesi Sosyal tesislerine saat 12.30 da ulaşılmıştır. Burada Almata Al Farabi Devlet Üniversitesinden ev sahibi iletişim fakültesi öğrencileri hocaları ve öğrencileri ile bir araya gelinmiştir. Yemekten sonra iletişim fakültesine geçilmiş ve atölye çalışmalarına devam edilmiştir.

RTÜK Resmi heyeti Rektörü makamında ziyaret etmişlerdir. Daha sonra ‘Sığınmacılar Fotoğraf Sergisi” Almatı Devlet Üniversitesi Kütüphane Salonunda açılmıştır. Katılımcılar daha sonra toplantı salonuna geçmiş burada Al Farabi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Galımkayır MUTANOV moderatörlüğünde, RTÜK Başkanı Prof.Dr. İlhan YERLİKAYA, Almata Başkonsolosu Rıza Kağan YILMAZ, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi doktora öğrencisi Guldana NABİYEVA konuşma yapmışlardır.

Verilen kokteyl arasından sonra Al Farabi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Sagatbek MEDEUBEKOĞLU’nun yönetiminde “Sığınmacı Anne ve Çocuk Olmak” konulu açık oturum gerçekleştirilmiştir. Gazeteci Assamgül ZHUMAGULOVA, Türk-Kazak Gazeteciler Derneği Başkanı Naziya BİSSENOVA, Gazeteci Rushaniya ALTAY, araştırmacı-gazeteci İrina IUSUMBELİ, RTÜK Daire Başkanı F. İnci ÖZKAN sunuş yapmışlardır.

24 Mayıs 2016 Salı günü sabah atölye çalışmaları sonrasında çıkan ürünler ve oluşturulan sonuç bildirisi sunumu yapılmıştır.

İletişim Fakültesi Dekanı Sagatbek MEDEUBEKOĞLU teşekkür konuşması yapmıştır. RTÜK Üyesi Arif FIRTINA kapanış konuşması gerçekleştirilmiştir.

Katılımcılar Almata’dan 24 Mayıs 2016 günü 17.45 de ayrılmaya başlamışlardır.

 

Sonuç Bildirisi

 • Sekizinci Gelecekle İletişim Çalıştay’ı Katılımcıları, Ata Yurtta bulunmanın sonsuz kıvancını paylaşır, ortak tarih ve kardeşlik önünde saygıyla eğilir.
 • Çalıştay katılımcıları, Çalıştay’ı organize eden ve destekleyen kurum ve kuruluşlara teşekkür eder.
 • Hiç kimsenin yurdundan ayrılmak zorunda kalmayacağı bir dünya temennisinde bulunur ve sığınmacılığın insani bakış açısıyla değerlendirilmesini arzular.
 • Türkiyenin son dönemlerde Suriye ve Irak gibi bölgelerden gelen sığınmacılara yönelik insani yardımları ve hiçbir ön şart koşmadan sınırları içine kabul etmesi tüm dünya ülkelerinin takdirini kazanmış ve bu nedenle 2016 Dünya İnsani Zirvesi’nin İstanbul’da yapılmasına karar verilmiştir. Çalıştay ile eş zamanlı olması güzel bir tevafuktur.
 • Doğumunun 1000. yılında Balasagunlu Yusuf Has Hacib ve doğumunun 850. yılında Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinin huzurunda olmanın onurunu yaşar.
 • Bu bağlamda Çalıştay;
 • Türk dünyasının bağlarının güçlendirilmesine katkıda bulunacak, geniş coğrafyanın iletişim öğrencilerinin ve mezunlarının içinde bulunacağı, doğru habere erişimin ilkeselleştirileceği Türk Dili şive ve lehçelerinin kullanılacağı bir haber portalı oluşturulmasını,
 • Türk dünyasının çağdaş fikir ve sanat adamlarına hak ettiği değerin her türlü platformda verilmesini,
 • Çalıştay katılımcılarının atölye çalışmalarının çıktılarından olan kamu spotu, grafik tasarımı ve makalelerin en iyi şekilde değerlendirilmesini,
 • Çalıştay’da oluşturulan zihinsel enerjinin yıl içinde devam ettirilmesini, özellikle muhtelif gerekçelerle katılamayan öğrencilerin eserlerinin en iyi şekilde değerlendirilmesinin sağlanmasını,
 • Çalıştay faaliyetlerinin yıl içerisinde çeşitli platformlarda devam ettirilmesini, oluşturulan zihinsel enerjinin sürdürülmesini,
 • Gelecekle iletişim üniversite irtibat noktalarının aktif çalıştırılmasını teşvik ve talep eder.

24 Mayıs 2016

Almatı- KAZAKİSTAN