Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Ait Örnek Rapor

SERMAYENİN ÖDENDİĞİNİN TESPİNE AİT ÖRNEK SMMM RAPORU

 

 

Rapor Tarihi    :

 

Rapor Sayısı    :

 

 

SERMAYENİN ÖDENDİĞİNİN TESPİTİNE AİT

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK RAPORU

 

 

1-İNCELEMEYİ YAPAN SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRİN

ADI SOYADI  
BAĞLI BULUNDUĞU ODA  
RUHSAT NUMARASI  
ODA SİCİL NUMARASI  
BÜRO SİCİL NUMARASI  
KAŞE NUMARASI  
İŞ ADRESİ  
TELEFON NUMARASI  
VERGİ DAİRESİ  
HESAP NO  

 

 

2-TESPİTİ YAPILAN MEDYA HİZMET SAĞLAYICI ŞİRKETİN
TÜZEL UNVANI  
LOGO/ÇAĞRI ADI  
VERGİ DAİRESİ  
VERGİ NUMARASI  
ODA SİCİL NUMARASI  
MERKEZ ADRESİ  
TELEFON NURASI  
   
MEVCUT SERMAYESİ         (TL)  
BİR ÖNCEKİ SERMAYESİ   (TL)  

 

 

3-GENEL BİLGİ

a-İncelemenin Konusu ve Kapsamı
Sermayenin ödendiğininin tespitine ilişkin raporun amacı, halka açık olmayan hisse senetlerinin nama yazılı olduğu medya hizmet sağlayıcı kuruluşun lisans başvurusuna uygun olarak asgari ödenmiş sermaye miktarının doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır. 

 

b-İştigal Konusu
Medya hizmet sağlayıcı şirketin iştigal konusu 6112 sayılı Kanuna uygun olarak hazırlanan ana sözleşmesinde ayrıntılı olarak belirtilmiş olup, özetle görsel ve işitsel radyo/televizyon yayıncılığı yapmaktır.

 

c-Şirketin ortakları
Sıra No Adı ve Soyadı T.C./Vergi Numarası Hisse Oranı (%)
       
       
       
       
       
       
       

 

 

4- ŞİRKETİN YASAL DEFTERLERİNİN TASDİKİNE İLİŞKİN BİLGİLER

A)Tespitin yapıldığı yıla ait defterler:

 

YILI YASAL DEFTERİN NEVİ TASDİK MAKAMI TASDİK TARİH/NOSU
  Yevmiye Defteri    
  Defter-i Kebir    
  Envanter Defteri    
 

 

B) Sermayenin ödendiği yıllara ait defterler:

 

YILI YASAL DEFTERİN NEVİ

TASDİK MAKAMI

TASDİK TARİH/NOSU
  Yevmiye Defteri    
  Defter-i Kebir    
  Envanter Defteri    
 

 

  

5- ŞİRKETİN SERMAYESİNİN TAMAMININ ÖDENDİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Mevcut Sermaye ile bir önceki sermaye arasında ki bölümü için)
A) Nakdi sermaye ödemelerinin Yevmiye Kayıtları:
Nakdi sermaye ödeme tarihlerinin Yavmiye Kayıtları Tutarı Yevmiye maddesi
   

 

     
     
     
     
     
     
B) Ayni sermaye ödemesi yoktur.

 

 

6- İNCELEMELER
1-Medya hizmet sağlayıcı şirketin kayıtlı sermayesi; …………………………….TL olup, …./…./…….. tarihli ve ……….. sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin …….. sayfasında ilan edilmiştir.
2- Şirket ortakları taahhüt ettikleri sermayeleri nakden ve tamamen ödemişlerdir.
3-Şirketin …. /…. /......... tarihli mizanına göre (.................................... TL) sermaye, şirket özvarlığının içinde yasal oranda bulunmaktadır.
4- Şirketin ..../..../......... tarihli mizanına göre ÖZVARLIĞI aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.
AKTİF TOPLAMI     (TL)  
BORÇLAR  (-)            (TL)  
ÖZ VARLIKLAR      (TL)  
5-Ortakların sermaye taahhütlerini ödemelerini müteakip kendilerini yeniden borçlandırarak, başka bir hesaba alacak kaydedilmek suretiyle sermaye taahhütlerinden doğan borçlarının devam ettiğine ilişkin herhangi bir yevmiye kaydına rastlanmamıştır.

 

 

7- SONUÇ
A-…………………….. Vergi No’lu ve “………………………………………………….” Unvanlı medya hizmet sağlayıcı şirketin; Kayıtlı sermayesinin (…………………TL) olduğu, Ödenmiş sermayesi toplamının ise (…………………TL) olduğu ve mevcut ödenmiş sermayesini koruduğu, bugüne kadar herhangi bir çekilme olmadığı tespit edilmiştir.
B- Sermayenin tespitine ait bu rapor Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 15 Kasım 2012 tarihli ve 28468 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ doğrultusunda düzenlenmiştir.

 

SERBEST MUHASEBECİ

MALİ MÜŞAVİR